De pullback is begonnen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (6 augustus 2022) 722,74

Onze conclusies:

Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Middellange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De FED verhoogde de rente met een half procent, analisten roepen moord en brand over de hoge inflatie en over de recessie in China en in het Westen en mevrouw Pelosi komt met olie op het vuur in de verhoudingen tussen de VS en China door Taiwan te bezoeken. Je zou bijna zeggen, dat 2022 nog veel slechter gaat worden dan wij al gezien hebben. Maar markten kijken door dit soort gebeurtenissen heen en vragen zich vooral af, in hoeverre de politiek vooral aan het spelen is en de economische werkelijkheid daar dan wel of niet onder lijdt. De feiten liggen anders. Er is een flinke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken geweest op de aandelenmarkten wereldwijd. De rente op de lange kant is gedaald. Maar afgelopen week is overal een draai te zien geweest. Aandelenmarkten zijn overbought en het minste dat men nu verwachten kan is een pullback. En omdat de zomermaanden notoir rustig zijn, veel spelers zijn in augustus op vakantie, kan de uitslag omlaag heftig zijn. Wij gaan uit van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die wereldwijd gemakkelijk ca 5% koersdalingen tot gevolg kan hebben. Daarmee is er nog geen man over boord. Pullback’s na een sterke uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog zijn heel normaal. Ze gelden als een fase waarin krachten verzameld worden. Het grote probleem is vooral, dat nu nog niet te zeggen valt, of het bij een beperkte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal blijven. Voorzichtigheid is dus troef.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft keurig de dalende trendlijn geraakt, die getekend kan worden vanaf de toppen van begin dit jaar. Een pullback naar het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog, 681, zou niet meer dan logisch zijn in deze fase. Het betekent verder weinig anders, dan dat de markt even op adem moet komen na de toch wel erg krachtige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van 100 (!) punten. Over twee weken is er weer een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken-expiratie, het zou ons niet verwonderen, als de markt tot aan die expiratie een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken doormaakt. Alleen als macro-economische cijfers in de weg gaan staan (waarbij het ons nog onduidelijk is hoe die dan in de weg zouden moeten staan) kan de steun van 681 in neerwaartse zin gebroken worden en dan wordt het alle hens aan dek! Maar het beeld in figuur 1 biedt nog geen uitzicht op dit negatieve scenario.

De 10-jaars rente in Europa en de VS

In de laatste editie van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken (verschenen op 1 augustus jl), deelden wij een grafiek waarin wij gewag maakten van een kopschouderbodem, die was voltooid met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog in de grafiek van de 10-jaars rente in de VS. Dit zijn zeer significante patronen, die staan voor langdurige omkeringen. Maar afgelopen week is de rente in de VS gaan stijgen, waarbij de rente is aanbeland precies op de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van het kopschouderpatroon. Dat is nog geen probleem, want het is normaal, dat een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gevolgd wordt door een pullback, een fase waarin de koers (in dit geval dus het rentepeil) terugkeert naar het punt van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, terug naar de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Hij moet er alleen niet doorheen gaan. Want dan is het omgekeerde mogelijk. Als de rente nu nog verder stijgt, dan is het denkbaar, dat de lange rente in de VS een flinke extra stijging gaat doormaken, tot boven het topniveau van de voorbije maanden. En dat zal paniek veroorzaken in allerhande aanpalende markten waaronder de aandelenmarkt. Dat de aandelenmarkt even gas terugneemt is daarom op zichzelf goed nieuws. Een pullback in de aandelenmarkten zal de lange rente enige ruimte bieden. De fundamentele verklaring voor de huidige onzekere situatie is de recessie in de VS en in Europa. Meer en meer wordt duidelijk dat de inflatiegolf zijn einde nadert. Maar de vraag of de wereldwijde recessie, die in de VS al een feit is en in Europa waarschijnlijk in het 3de kwartaal bevestigd zal worden, doorzet of niet is nog volledig open. Als de recessie in de loop van het 3de kwartaal ten einde loopt en dus mild blijft, zoals veel analisten denken, dan betekent dat ook dat de druk omhoog op de lange rente weer toe gaat nemen. Als daarentegen de recessie aanhoudt en mogelijk zelfs dieper wordt (zoals ook veel analisten denken), dan neemt de druk op Centrale Banken toe om de renteverhogingen te stoppen en kan de lange rente gaan dalen. Dit schisma tekent zich momenteel af in de financiële markten en is er de reden van dat de situatie weer onzekerder is geworden en wij dus verwachten, dat de convictie van de optimisten onder ons in de komende weken getest gaat worden, althans zeker voor wat het de aandelenmarkten betreft.
Overigens steeg afgelopen week ook de lange rente in Europa, maar hier is slechts sprake van een eerste stap in een gezonde correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Hier bestaat veel meer ruimte voor een pullback dan in de $-sfeer.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ heeft opnieuw een zwakke week ach ter de rug, maar een die verder weinig aan het technisch patroon heeft veranderd. Er is een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog geweest door een belangrijke lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en de koers is bezig met een adempauze, een pullback, terug naar het punt van die uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Of daarmee de koers terug tot onder die lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gaat zakken valt op dit ogenblik met geen mogelijkheid te voorspellen. De belangrijkste lange termijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken voor de $ ligt op 1,05, dat wil zeggen dus ruim onder pari (0,95 in € uitgedrukt, waar de $ nu 1,017 staat uitgedrukt in €). De belangrijkste steun ligt op 0,92. Daartussen is het afwachten geblazen, maar wij zijn in deze fase geen voorstander van actieve $-posities.

De Brent Olie prijs

De olieprijzen zijn op weg omlaag en aan deze daling is nog geen einde gekomen. hebben een pas op de plaats gemaakt afgelopen week. Daarmee is de weg op korte termijn nog altijd omlaag gericht en blijft US$ 86 per vat Brentolie op korte termijn het koersdoel (slotkoers vrijdag US$92,0), maar wij houden inmiddels zelfs rekening met een olieprijs van US$75 per vat op niet al te lange termijn.

De prijs van een troy ounce Goud

Het goud heeft nu een klein herstel gemaakt boven de steunlijn van US$1.675, waar de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ligt, die in 2021 enkele keren succesvol werd getest. Voorlopig is dat slechts een pullback, terug naar een korte termijn trendlijn, die dalend is en als weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken geldt. Er is een veel sterker herstel nodig voordat er gesproken kan worden van een nieuwe opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en tot die tijd moet met het ergste rekening gehouden worden, namelijk een daling tot onder de steun van US$1.675, die daarna veel zwaardere negatieve consequenties heeft.

Strategie

Wij hebben donderdag een begin gemaakt met het verkopen van enkele recente posities. De in juni aangekochte aandelen Apple werden verkocht. Maandag aanstaande, bij een negatieve opening, zullen wij waarschijnlijk verder gaan met het opbouwen van cash, waarbij wij ons vooral gaan richten op de verkoop van posities die bij een verder herstel niet persé mee zullen groeien.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

10 augustus 2022 14.30 Consumentenprijsindexcijfers Amerika (inflatie)
12 augustus 2022 11.00 Europees bruto industriële productie over de maand juli
12 augustus 2022 16.00 Michigan Consumer SentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Index
16 augustus 2022 11.00 ZEW Economisch sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Eurozone
17 augustus 2022 11.00 Europees bruto binnenlands product 2de kwartaal 2022
17 augustus 2022 8.00 Notulen afgelopen FED-vergadering

Het cijferseizoen is nu vrijwel voorbij. Banken lieten zwakker dan verwachte cijfers zien en niet iedereen blijkt opgewassen te zijn tegen de inflatie. Brouwers slagen er wel in om hun hogere kostprijzen door te berekenen, Signify (bij wijze van voorbeeld) niet. We gaan daarmee een fase in, waarbij de zwakkere aandelen meer tikken gaan krijgen en de sterkere aandelen juist zullen blijven liggen.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 5 september 2022 verschijnen.

Den Haag, 6 augustus 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.