Geduld is een schone zaak

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (25 februari 2019) 541,37

Onze conclusies:
Korte termijn: positief, maar reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken blijft op de loer liggen
Middellange termijn: positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Brexit noch Trump lijken de markten te deren

Het is nog steeds panne in de Engelse politiek maar de buitenwereld is daar langzamerhand wel aan gewend. Toch zullen er binnenkort besluiten genomen moeten worden. In Amerika loopt Trump over van zijn vermeende successen zowel voor wat China betreft als wel Noord Korea. Europa lijkt het volgende aanvalsgebied te worden. Maar de beurzen zijn onder invloed van de relatieve rust op het politieke front, als men het zo mag noemen, rustig doorgegaan met hun herstelbeweging. De Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken toont nu net als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken negen achtereenvolgende witte candles en hij slechtte de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 26.000. Er zijn nu nog 920 punten te gaan en dan ligt deze index op het niveau van zijn vorige All-Time High van 5 oktober 2018. Maar of hij daar in deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zal komen is een groot vraagteken want evenals in bijna alle beurzen in de wereld (de DAX en de Sjanghai index in ieder geval uitgezonderd) divergeert de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de respectievelijke daggrafieken negatief en hij daalt. Daar gaat vandaag of morgen een antwoord door het koersniveau op komen. Maar als dit antwoord komt dan lijkt het beperkt van omvang te worden. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de weekgrafieken is nog steeds overal stijgende. Dit betekent meestal een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die beperkt van omvang is maar deze Momans liggen op dit moment hoog en daarom zou het ook wel eens kunnen zijn, dat de korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zijn invloed op de middellange termijn doet gevoelen. En als dat zo is, dus als de indicator en op de weekgrafieken gaan dalen, dan gaat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zwaarder uitpakken. En als de politiek het dan laat afweten bijvoorbeeld door een ongecontroleerde BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken of een tegenvaller in de onderhandelingen met de Aziaten, dan ziet de komende tijd er niet goed uit. Als de weekgrafieken er dus nu nog steeds mooi uitzien dan moet men vaststellen dat overal de indicatoren hoog liggen en daarom toe zijn aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis

In dit verband is het verontrustend dat de laatste witte candle van de negen, geen mooie candle is. Hij zou een onderdeel kunnen zijn van een omkeerpatroon. De korte termijn positie ziet u hieronder in de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

Figuur 1.

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft zijn ligging boven het MA200 versterkt, maar hij heeft zich er niet flink van verwijderd. De zwakte, die te zien is in de Oscillator (lees Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) onder in de figuur, wees veertien dagen geleden al op een stagnatie. Deze zwakte uit zich in negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken en in een ligging die bijna horizontaal genoemd mag worden. Daartegenover staat de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die zo ongeveer op zijn hoogste stand ligt en nog niet wijst op een aanstaande daling. Toch moet men ervan uitgaan dat deze daling zich een dezer dagen inzet. Het wachten is op de trigger en wij zien deze gemakkelijk vanuit Engeland komen, gezien de zeer labiele politieke toestand aldaar. Steun ligt er op 525, op 510 en op 497. Wij gaan er voorlopig vanuit dat het MA50 op 510 voldoende steun zal bieden om de neerwaartse beweging te stoppen. En wij baseren ons in deze mening op de weekgrafieken waar de indicatoren overal zeer positief divergeren. Heb dus geduld en realiseer u dat het veiliger is winst te derven dan winst in te leveren.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar zit weer in de lift, maar het is wel een langzame. Nergens is er sprake van een doorbraak, maar de grafieken zijn wel positief.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar doet zijn best maar de resultaten zijn mager. De daggrafiek is al weer in de mineur. De weekgrafiek is nog positief maar het houdt allemaal niet over. Op de langere termijn zien wij alleen maar slechte indicaties.

De prijs van een vat Brentolie

En ook de prijs van een vat Brentolie loopt tegen een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken aan en hij lijkt het moeilijk te hebben om de US$70 te halen. De Amerikaanse schalieproductie breidt zich nog steeds uit en OPEC lijkt aan invloed in te boeten. Men verwacht dat het 2020 moet worden alvorens de Amerikaanse productie weer gaat krimpen.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud loopt ook al tegen zijn grenzen aan. Zelfs de weekgrafiek vertoont de eerste scheuren. Er is dus een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst maar er zijn geen aanwijzingen, althans op dit moment nog niet, dat deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken extra lang gaat duren. De grafiek van het fysieke zilver laat zien dat deze prijs al verder gekomen is met zijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken.

Strategie

In de Prijs<Waarde Methode zijn wij weer volledig belegd met de aankoop van aandelen Novo-Nordisk. De onderliggende analyse verwachten wij een dezer dagen op onze site te kunnen publiceren. Daarnaast zijn er aandelen Takeaway gekocht in de Benelux Selector. Daarmee zijn alle aandelenmodellen weer voor 80% of meer belegd.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

27 februari 2019 15.00 Getuigenis FED-voorzitter Powell

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 25 februari 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.