Het is oorlog

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 juni 2018) 561,71

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Handelsoorlog

Het is oorlog, dat staat nu wel vast, nu de Chinezen ook in de want zijn geklommen. Het wachten op dit onzalige moment is op de Republikeinen, die bang zijn hun zetel te verliezen. Maar dat gaat even duren en gedurende die tijd hangt er een zwaard boven de wereldeconomie. Dit zwaard gaat de aandelenmarkten beroeren en mocht het inderdaad zover komen dat de handel en daarmede de werkgelegenheid zal worden aangetast dan staat een recessie voor de deur. De kansen, dat we zware tijden gaan zien, zijn met deze oorlog aanzienlijk toegenomen. En het is niet alleen de handelsoorlog maar het is ook de mogelijke rentestijging die de markt bedreigt. Een niveau van de 10-jaars rente boven 3% wordt gezien als negatief voor de aandelenmarkt. Gelukkig wekt dit niveau veel weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op want de rente slaagt er nog niet in om dat niveau te breken. Tot slot is er een derde boven de markt hangend probleem en dat is het stopzetten van het opkoopprogramma in Europa. Het duurt nog een paar maanden maar na september gaat de mannastroom onherroepelijk verminderen. Er zullen dan twee werelddelen zijn waar het stoppen of het verminderen van de onbeperkte toevloed van kapitaal zich zal doen gevoelen. Hoe dat uit zal pakken is nog niet erg duidelijk maar uiteindelijk zal het resulteren in een rentestijging.

Dark Cloud

Vrijdag was dus een slechte dag maar het was opvallend dat de beurzen in Amerika tegen het slot een duidelijk herstel lieten zien. De S&P500 sloot zelfs met een witte candle. Amsterdam sloot met een Dark Cloud en daar kan men zich niet gelukkig bij voelen. Ook werd het MA20 gebroken en men zal dus in de komende dagen in de pers lezen, dat het geen tijd is om in de markt te stappen. Voorlopig is daarmede het meeste gezegd met dien verstande, dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zich in een oplopend kanaaltje bevindt en waarvan de onderkant vrijdag nog niet geraakt werd. Maar theoretisch gesproken zou een dergelijk kanaaltje aan de onderkant moeten worden verlaten. De ellende is dan nog steeds te overzien want de doelstelling van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het kanaaltje brengt de markt nog 12 punten lager. Op vandaag gerekend zou dat dus 549 worden. Hier zou men geen buil aan kunnen vallen. Het probleem zit echter dieper want de daggrafieken divergeren veelal negatief. Anderzijds ziet men in de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses van de weekgrafieken een poging aan de gang, om tot een draai omhoog te komen. In Nederland is het de ASCX Index, maar in Europa ziet men de EurosStoxx 50, de DAX en in Japan de Nikkei, terwijl ze in de Verenigde Staten zonder meer stijgend zijn. Wij hebben er reeds vaak op gewezen, dat negatieve Momans in de weekgrafieken het onmogelijk maken, dat de markt grote rallies laat zien. Het is dan meestal de tijd voor veel fluctuaties en ook voor dalingen. Alhoewel wij niet negatief staan ten opzichte van de korte termijn nu, zijn wij ook niet “himmelhoch jauchend”. Hier komt bij dat de Call/Put Ratio de laatste tijd sterk gedaald is. Dit gebeurde in een lichtelijk oplopende markt en dat is niet gezond. Wij laten u hieronder de beste weekgrafiek zien die wij hebben kunnen vinden. Hij is in tegenspraak tot de weekgrafieken in Europa en in Japan, maar zoals gezegd moeten wij er rekening mee houden dat er een mogelijkheid in zit dat de laatsten ten goede gaan draaien.

De S&P 500 Index op weekbasis

Figuur 1.

Het bovenstaande beeld moet men zien in het licht van een zeer negatieve dagchart, waarin de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt en ook, zoals overal elders, sterk negatief divergeert. Er is een stijgend kanaal te onderscheiden en een dergelijk kanaal ziet men bijna overal. Dit stijgende kanaal telt nu vier punten waar de koersen de uiteinden geraakt hebben. In het algemeen stelt men dat er vier nodig zijn, meestal ziet men er vijf. Deze vijfde zou dan aan de onderkant komen te liggen en dat zou een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken volgens de theorie mogelijk maken. Maar daarmede moet niet zonder meer gerekend worden want de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder stijgt nog steeds. Ook de gemiddeldes zijn stijgende en liggen in de goede verhouding tot elkaar. Eigenlijk is er dus niets mis met wat men ziet in de figuur. Maar de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert wel negatief en de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaaronder is weliswaar stijgende maar het is een fluctuatie in een beweging naar beneden. Het totale beeld is daarmede NOG positief, maar het minste wat er gebeurt kan dit beeld doen omslaan. Grote voorzichtigheid is dus geboden. De steunniveaus zijn in de figuur duidelijk te vinden. Het zijn de gemiddeldes en daarna de onderkant van het kanaal. Dan volgen oude steunlijnen op 2.575 en 2.488.

De Rente

De het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10 jaars TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken daalde en zo deed ook het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar. Het MA200 werd geraakt maar daarna ging het weer omlaag. Ook het MA50 werd doorschreden en wij hebben geen redenen kunnen vinden, dat aan deze daling snel een einde gaat komen. De stijging van het 3-maands Euribor tarief kwam tot stilstand. Hoogstwaarschijnlijk is de Draghi-mededeling, dat hij niet vóór de zomer van volgend jaar van plan is de rente te verlagen, hier wel debet aan geweest. Voorlopig moeten de pensioenfondsen rekening houden, zo ziet het ernaar uit, met een lage rente.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar maakte goede sier. Hij ligt op een haar na op de voorgaande top van 86,9. Maar de kansen, dat hij daar doorheen gaat zijn op één hand tellen. De indicatoren zijn nog steeds naar beneden gericht en zolang daar geen verandering in komt kan men niet optimistisch zijn.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie viel door zijn steun op US$73,8. Tegelijkertijd zakte hij door zijn MA50. En de daling is heel duidelijk nog niet tot op zijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gekomen. Het wachten is op de vergadering binnenkort van enkele OPEC leden, die de productie willen uitbreiden. Een volgende steun ligt op US$71. Het ziet ernaar uit dat hij daar zal komen.

Het Goud

De laatste keer dat de World Gold Index onder US$1.280 dateert uit december 2017. Alle winst van dit jaar is dus in rook opgegaan. Alle indicatoren staan weer in de min. Veertien dagen geleden spraken wij nog over een mogelijke koers van US$1.250. Dit niveau is nu niet meer zo ver weg, maar een verdere daling van de aandelenmarkten zou hier verandering in kunnen brengen. Volgens de grafieken ziet het daar echter nog niet naar uit

Strategie

Afgelopen week kochten wij aandelen ASML en Jenoptik. Maar of dit verstandig was valt nog te bezien, ASML steeg vrolijk verder, Jenoptik niet. Dat zegt vooral dat de markt opnieuw minder breed wordt en mogelijk moeten wij dus hier op korte termijn weer uit.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

18 juni 2018 19.30 Speech ECB-President Draghi
21 juni 2018 2.00 OPEC-bijeenkomst
21 juni 2018 13.00 Rentebesluit Britse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken
25 juni 2018 10.00 IFO-sentimentcijfers

En gedurende de week mag meer nieuws op het front van de handelsoorlog tussen Amnerika en de rest van de wereld verwacht worden.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 18 juni 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.