Een willige markt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 maart 2019) 552,18

Onze conclusies:
Korte termijn: positief, reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken blijft op de loer liggen
Middellange termijn: positief, opwaarts momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken neemt af
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Quasi goed nieuws op het vlak van Brexit en Trump

Goede berichten uit de China-USA onderhandelingen zorgden voor de klap op de vuurpijl. Een prachtige week werd er mee afgesloten. Maar ook BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken telde mee, want de kansen dat er opnieuw een referendum komt, stegen. Het wachten is op de uitslag van de (derde) stemming over het May-voorstel. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken excelleerde als een van de besten van de vele stijgende markten. En deze stijging hoeft nog niet afgelopen te zijn, ook al begint de spanning hier en daar op te lopen. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken duurde dus kort en de omvang er van viel reuze mee. Alles wijst erop dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken nog geen einde heeft gevonden, maar na de sterke stijging van de afgelopen week (de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken steeg met 4%) begint de ruimte beperkter te worden. Het zal dus niet meer lang duren of een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is opnieuw nodig. De grafieken inclusief die van de onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren ondersteunen de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Maar overall neemt het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die in januari begon duidelijk af. Elke volgende stap omhoog zal voorlopig minder groot dan de vorige zijn. Rekening houdend met de periodieke reacties ziet de overzienbare toekomst er daarmede rooskleurig uit. Wij laten een en ander hieronder zien aan de hand van de gebruikelijke daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis


Figuur 1.

De netto daling bedroeg 3 punten (van 544,88 tot 541,70) en de maximale daling omvatte 10 punten. De doorbraak door het dalende lijntje en door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die op 544,88 lag geschiedde met kracht. De weg die de koers aflegde, van de bovenste zijde van het horizontale kanaal, dat zich sinds enige tijd aftekent, naar de onderzijde, voltrok zich uiteindelijk langs een horizontale lijn. Nu de koers dus op de onderzijde van dit kanaal is opgeveerd, is de weg naar boven weer geopend. De koers komt al zeer snel een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken tegen op 554,34 (dus nog maar enkele punten te gaan). Gezien de sterkte van de daggrafiek en de verwachting dat een stijging van 10 punten de weekgrafiek volledig omhoog doet draaien, tillen wij niet erg aan deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Als wij in deze aanname gelijk krijgen dan zal de koers dicht bij de bovenkant van het kanaal komen op ongeveer 566.Op dit niveau zal er zich een nieuwe reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken inzetten. De dan in het vizier gekomen top van 575,68 van 3 augustus 2018 lijkt voorlopig een brug te ver. Zowel de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken als de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (alleen de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackengetoond) ondersteunen een verdere stijging van de koers.
Bij dit zeer optimistische verhaal moet men zich dus één ding indenken. De weekgrafieken van alle indexen hadden een week geleden de daling ingezet. Het optimisme van de afgelopen week heeft het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nu overal doen stijgen. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis nog dalende, maar met een verdere stijging van de koers gaat deze ook snel weer stijgen. Dit wijst op een sterke markt maar de ruimte in de weekgrafiek wordt dan uitermate beperkt. De huidige progressie van de koersen kan dus niet lang duren. 566 lijkt daarom het uiterste wat voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in deze periode haalbaar is.

Maar let op, tegenover dit optimistische scenario staat het meer pessimistische scenario van een beurs die deze week 554,34 raakt en dan in dezelfde week nog weer terugvalt. Dan is het maar de vraag of de weekgrafieken ten goede gaan keren. Nu long gaan is daarmee niet verstandig.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar liet een lichte verbetering zien. Dit kan nog even doorgaan. De vraag zal dan zijn of dat enige verbetering gaat geven van de weekgrafiek. Als dat het geval is zal de stijging langer duren maart het is nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Dit keer was het de dollar die niet mee deed in de euforie en door een daling van bijna een punt kwam hij weer onder zijn steunlijn te liggen. Wij zien hem verder dalen in de komende tijd.

De prijs van een vat Brentolie

Ook de prijs van een vat Brentolie gedroeg zich sterk, maar de daggrafiek ziet er toch allerbelabberdst uit. Er komt dus ongetwijfeld een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, maar de middellange termijn en ook de lange termijn grafieken zien er goed uit. Dat wil zeggen dat het in de komende tijd wel moeilijk gaat worden maar daar zal het dan vrij snel mee gedaan zijn. Steun ligt er op het niveau van US$62 per vat Brent, $58 en $55.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van fysiek Goud deed het ook mooi, met een stijging van 3,6% in de afgelopen week. De markt raakt nu gestrest maar als daardoor een daling ontstaat dan zal dat slechts voor korte termijn zijn want de week- en de maandgrafiek zien er positief uit.

Strategie

Wij wachten verder stappen af, de portefeuilles doen keurig mee en met nog twee weken te gaan lijkt het eerste kwartaal een keurig herstel ten opzichte van eind 2018 te gaan laten zien.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

19 maart 2019 11.00 Duitse ZEW Sentimentscijfers
20 maart 2019 19.00 Rentebesluit FED
21 maart 2019 01.00 Bijeenkomst Europese Economische Raad
21 maart 2019 13.00 Rentebesluit Bank of England
25 maart 2019 10.00 IFO verwachtingen t.a.v. zakelijk klimaat Duitsland
NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 18 maart 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.