Een instapmoment op komst

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-10-30): 313,01

Alle (korte termijn) technische systemen, die voor ons de koopsignalen moeten generen, waarschuwden ons allemaal, zonder uitzondering, in de afgelopen dagen dat de markt rijp is om in te stappen. In totaal kan men van een positief beeld spreken maar er zijn nog een aantal waarschuwingen die tot voorzichtigheid manen. Wij noemen de omzet, die nog steeds achterblijft, ook al was deze afgelopen donderdag, bij de vorming van de Gap, duidelijk hoger. Ook de AD-lijn blijft negatief divergeren en de Summation indexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken, althans in de configuratie zoals wij die gebruiken is nog dalend. En de maandgrafiek van de AEX, die ons zo dwars zat is nog niet positief maar hij is wel aan het draaien. Wij laten hem hieronder zien.
Blog-20111031-AEX-Index-Fig1
Figuur 1.
Vooropgesteld dient te worden dat het laatste wapenfeit van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op maandbasis een hogere top was in februari van dit jaar. Deze top werd echter niet meer bevestigd door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en kondigde daarmee moeilijkheden aan. Maar op maandbasis gezien kan men niet stellen dat de markt in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken zit, omdat er nog geen lagere top is gezet sindsdien. Er waren wèl zeven opeenvolgende maanden met zwarte candles en lagere slotkoersen. En met dat ritme heeft de mooie witte candle in de afgelopen maand gebroken. Het is een Bullish Engulfing patroon. Na een langere trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken (en daar mag men met 7 zwarte candles wel van spreken) is het een sterk omkeerpatroon. Men ziet dit patroon zowel in de markten in Amerika als in die van Europa. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder stijgt nog niet en dat zou wel moeten (maar dat kan volgende maand nog komen). Met name de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis nog dalende. De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken heeft zijn draai reeds ingezet, maar hij ligt nog onder nul. Beide moeten stijgen om de draai te confirmeren. te confirmeren. Het valt in de maandgrafiek van de Dow Jones Industrial Index op dat de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken (tijdens de laatste top) opnieuw herhaald werd toen de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet werd. In Amsterdam kon dat niet want daar werd ook een lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet en dat was in New York niet het geval. Dit is een negatief element bij de DJIA, hoe sterk deze er overigens ook uitziet, en vraagt om een bevestiging van de omslag in de dalende reeks candles. Hierop zal men wel een maandje moeten wachten, maar een hogere opening in de komende week (dinsdag aanstaande) lijkt al een goede indicatie.
Wat de maandgrafieken betreft is het dus nog te vroeg om de vlag al uit te hangen, maar het beeld toont positief en dit is voor ons een reden om voorzichtig longposities in te nemen zodra de daggrafieken hun reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hebben afgesloten. Want deze zitten op dit moment, na de mooie stijging wel in een overboughtsituatie. Tot slot gaan we met de maand November een statistisch gezien betere periode in voor de markt.

De Rente

De rente is al drie weken lang op gelijk niveau gebleven. Dit geschiedde na een forse stijging vanuit een nieuw dieptepunt. Ondanks deze consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken blijft het beeld positief, zeker door de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken die men kan constateren. De daggrafiek van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de Nederlandse Staatsleningen wijst erop dat het horizontale koersverloop nog wel enige tijd kan aanhouden, maar het totale beeld neigt, in onze ogen, naar een verdere stijging. Kwartaalverslagen worden gemaakt per ultimo van het kwartaal dus ook per ultimo september en zo deden ook de pensioenfondsen. De ellende die, daarop gebaseerd, daarna werd rondgestrooid door de pers bracht veel zorg teweeg bij gepensioneerden en bij pensioensparenden. U hoeft zich echter geen grote zorgen te maken. Het getuigt van onbenul dat de pensioenfondsen de dagrente gebruiken om lange termijn verplichtingen te waarderen. Zij doen dat op eigen aandringen, gedaan in een tijd dat de rente veel hoger was. Zij konden toen door het verlaten van de regel van 4% rekenrente hun dekking aanzienlijk opvoeren (beter plaatje – beter resultaat – beter bestuur), maar zij realiseerden zich niet of weigerden in te zien dat dit zwaard zich ook tegen hen zou kunnen keren. Nu de rente zeer laag ligt resulteert deze belachelijke rekenarij in onrust en zorg bij de aangeslotenen van het pensioenfond door wier gratie de besturen van de fondsen als bestuur kunnen fungeren. Het zou van wijs besluit getuigen als deze besturen eens de belangen van hun leden lieten prevaleren. Voor de vakbonden ligt hier een mooie taak, die ons inziens belangrijker is dan het zich verzetten tegen een inmiddels afgesloten pensioenakkoord. Wat de werkelijkheid betreft moet u weten dat sinds ultimo september de rente met ruim 12% gestegen is. Alhoewel wij niet weten wat het juiste effect is op de respectievelijke dekkingsgraden, is het wel zeker dat deze hierdoor aanzienlijk gestegen zijn. Bij een verdere rentestijging zullen deze dekkingsgraden behalve in probleemgevallen snel boven 105 (de minimale grens die geëist wordt) komen, maar u kunt nu reeds rustig gaan slapen, want een verdere stijging zal zeker plaatsvinden, is het niet vandaag dan is het morgen.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

De Dollar bevindt zich in een stijgend kanaal. Dit kanaal ligt zelf weer in een groot dalend kanaal. In dit dalende kanaal was de dollar op weg naar de bovenkant en deze stijging vond / vindt plaats binnen het stijgende kanaal. Na een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en de daaropvolgende overboughtpositie is de dollar weer terug in het kanaal gezakt en dat is geen goed teken. Maar de onderkant van het kanaal staat nog overeind en men moet zich pas zorgen maken als de koers daaronder zakt. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die de $-koers nu doormaakt zien wij als normaal, maar het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken wijst erop, dat als de koers de onderkant eenmaal bereikt heeft, een nieuwe stap omhoog het meest waarschijnlijke is.

De prijs van een vat Brentolie

De Prijs van een vat Brentolie bevindt zich al sinds eind april in een dalend kanaal. Regelmatig zijn er pogingen geweest om daaruit te breken en daarbij wist de prijs zich gesteund door positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken in de indicatoren. Maar zo gemakkelijk blijkt dit niet te zijn. Daar komt bij dat hij ter hoogte ligt van de twee langere termijn Voortschrijdende Gemiddeldes. Hij wordt daardoor soms belemmerd en dan weer gesteund. Op de daggrafiek kan men zien, dat de olieprijs op dit moment aan het herstellen is van een overbought positie. Daar gaat een neerwaartse druk vanuit en de vraag is of het 50-weeks Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken voldoendesteun kan geven. Als dat niet zo is dan komt de onderkant van het kanaal weer in zicht met alle gevaren van een doorbraak naar beneden van dien. Een koers onder US$108 zal u en de olieprijs de weg wijzen.

Het Goud

Het goud lijkt op de daggrafieken een stijging te gaan beginnen, maar er wordt sterk negatief gedivergeerd. In de week is alles dalende, maar hier heeft de koers van het goud in $’s de onderkant getest van een lange termijn oplopend trendkanaal, dat samenvalt met het 50-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken (MA50). Dat hier nu een adempauze ontstaat is niet meer dan normaal. Afgaande op de negatieve divergenties moet worden verondersteld dat de test van deze steunlijn nog niet voltooid is.

Onze Strategie

Zodra de aan de gang zijnde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de aandelenmarkten is uitgewerkt zullen wij de kasposities in de portefeuilles gaan verminderen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 31 oktober 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.