Een mager succes

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (29 juli 2019) 580,08

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn:positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De politiek hield zich rustig maar Boris heeft zijn eerste nee al binnen vanuit Europa. En Trump kreeg een stukje van zijn muur. Vanaf de onderhandelingstafel (China en de VS) kwam opnieuw een positief bericht. Maar de daggrafieken zien er niet goed uit. Bijna overal dalen de indicatoren (de S&P500 nog niet en de AEX Index aarzelt) en zij divergeren allemaal zonder uitzondering negatief. De weekgrafieken zien er niet veel beter uit met dien verstande dat er nog drie indexen zijn die de daling (nog) niet of niet volledig hebben ingezet (S&P500, AEX en Dow Nikkei). De maandgrafieken zien er nog steeds zeer positief uit maar in Amerika werden nog niet overal de All-Time Highs geconfirmeerd. Al met al is het technisch plaatje hiermede voor de korte en de middellange termijn negatief. De markt snakt naar een pauze. Er werden toppen gebroken maar de doorbraken zijn marginaal. Er zijn commentatoren, die het houden op de 3%-regel. De stelling van die regel is dat de doorbraak, als hij serieus is, ten minste 3% moet opleveren en dat is nog niet het geval. Als men bijvoorbeeld naar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kijkt dan vond de doorbraak plaats op het niveau van 576,9. De hoogste (intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken) koers was 586,32. Het slot afgelopen vrijdag lag op 580,08. Ergo: aan de 3% regel werd nog niet voldaan en gezien de signalen die de indicatoren uitzenden mag men er niet van uit gaan dat de 594,20 op korte termijn binnen bereik komt. Het succes van de doorbraak lijkt hiermee dus maar een mager succes te zijn. Wij blijven daarom bij onze waarschuwing die wij reeds eerder afgaven dat men op dit moment zeer voorzichtig moet zijn. Incasseren is nu verstandiger dan investeren. Omdat de indicatoren in de weekgrafieken nog maar net gedraaid zijn ligt er veel ruimte voor hun boeg, maar dat is een ruimte naar beneden. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hoeft dus echt niet van korte duur te zijn en daarmede zit de markt in een moeilijke positie want een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan gemakkelijk uitmonden in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zeker nu de markt ook nog in het zwakke seizoen zit.

De AEX Index op dagbasis

Men ziet in de daggrafiek van de AEX Index hierboven het mooie oplopende kanaal waarbinnen zojuist de doorbraak is gezet van het 576,9 niveau. Daarna is de koers gedaald en de optimist zou kunnen redeneren dat hij op weg is om een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken neer te zetten maar wij zien deze mogelijkheid niet zo zeer zitten. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaaronder daalt en hij bevestigt de zojuist gevormde top niet. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram doet hetzelfde. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken waarschuwt dus duidelijk voor een verdere daling. Daarboven vindt u de uiterst gevoelige CCI Index. Deze kwam hoog maar hij confirmeerde de top op donderdag niet meer. Hij is altijd zeer nauwgezet in het herkennen van toppen. Er waren er drie tijdens de vorming van het oplopende kanaal. De vierde zou zojuist gezet zijn en de CCI geeft dat duidelijk aan. Men zou op kunnen merken dat hij nog niet door zijn gemiddelde gebroken is. Wij prefereren dat om heel zeker te zijn, maar het lijkt ons zonder een doorbraak toch al een verloren zaak. Daarbij komt dat hij ongewoon hoog is gekomen. Dat is een extra min. Er is nog iets anders te zien in de grafiek. De dreiging van de Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken steekt weer zijn kop op. De afstand tussen de koersen en het MA50 is zeer groot geworden. Dit schreeuwt om een beperking hiervan en die gaat er dan ook komen zij het dat er niet gezegd wordt wanneer. Al met al dus geen mooi bericht. Wij hebben enkele steunniveaus ingetekend in de grafiek. Het MA50 lijkt de eerste serieuze steun te bieden. Als dat zo zou uitpakken dan blijft de daling beperkt tot een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Een doorbraak door dat niveau zal de beurs duidelijk lager brengen maar hiervan zijnde implicaties nog niet te overzien op dit moment.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is toch weer gedaald. Maar nu is er wel een discrepantie met de Amerikaanse rente te zien. Want die is juist gestabiliseerd. Kan de rente nog lager? Jawel, dat kan altijd, maar technisch gezien is er sprake van een flink e oversold situatie, een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog is wel het minste dat verwacht moet worden.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ is weer iets sterker geworden t.o.v. de €, maar van een belangrijke doorbraak is geen sprake. Een doorbraak omhoog tot boven 0,9 lijkt dichtbij (1,11 in omgekeerde richting / verhouding) maar niets in de grafieken wijst er op dat een dergelijke significante uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aanstaande is. De $ wordt wel geholpen doordat de rente in €-gebied verder is gedaald in in het $-gebied niet.

De prijs van een vat Brentolie

Na een heftige tik omlaag eind vorige week zijn de olieprijzen afgelopen week vooral gestabiliseerd. En ondertussen zijn indicatoren verhoudingsgewijs laag hetgeen wijst op een oversold situatie. Het is afwachten of de steun van $59,5 per vat het op termijn gaat houden, maar voorlopig lijkt die grens nog wel veilig.

De prijs van een troy ounce Goud

Het goud lijkt begonnen te zijn aan een pullback, richting de steun op US$ 1.355 per troy ounce. Dat is alleen maar gezond te noemen en zal een kans bieden om goedkoper in te stappen. De test moet uiteraard wel met goed gevolg doorstaan worden en wij hebben daar alle vertrouwen in. Voorlopig blijft de lange termijn opwaarts gericht.

Strategie

De markt bevindt zich in een fase waarin nog maar een paar aandelen, maar dan wel de paar aandelen die al enige tijd de winnaar van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zijn, het nog volhouden. De breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken is in elk geval ver te zoeken. Het kan dan echter wel de moeite lonen om die winnaars op te pakken en dat hebben wij, gelukkig keurig op tijd, gedaan met de aankoop van aandelen ASM International en aandelen Morphosys (Duitsland). Het zijn speldenprikken, en wij zullen ook weer snel tot verkoop overgaan. Ondertussen hebben wij onze posities in Fagron opgeruimd, hier vond een lange termijn neerwaartse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken plaats.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

31 juli 2019        3.00    Productieverwachtingen Chinese producenten

31 juli 2019        9.55    Detailhandelscijfers en werkloosheidcijfers Duitsland

31 juli 2019      20.00    Rentebesluit FED in de VS

Het cijferseizoen is vrijwel voltooid, overwegend vielen de cijfers mee, mede omdat analistenverwachtingen niet erg hoog gespannen waren.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 29 juli 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.