Een minidip heerst

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (23 april 2018) 550,38

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Onze conclusies:
Korte termijn: minidip
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld

De AEX Index is bezig met de eerste minidip in de nieuwe opgaande trend

De conclusie vandaag is duidelijk. De markten zijn dalende maar het wordt niet meer dan een minidip, althans daar gaan wij vanuit. De daggrafieken zijn overal in een dalende modus geraakt. Dat was, als u zich dat nog herinnert, ook voorzien. De indicatoren in de weekgrafieken zijn nog overal stijgend. Wij zullen dit hieronder in een voorbeeld laten zien. Er zijn ook geen geheven vingertjes te bespeuren in de onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren. Wij zien daarom met vertrouwen de komende periode tegemoet ook al kan de komende week teleurstellende resultaten geven. Veel aandelen hebben nog geen draai omhoog gemaakt. En de aandelen van de typische nieuwe Amerikaanse bedrijven onder anderen de zo vaak genoemde FAANGs, maar ook veel van de winnaars van afgelopen maanden uit de hoek van de semiconductors zien er niet mooi uit. Men moet er van uitgaan, dat het probleem bij de FAANGs meer dan een tijdelijk probleem is, want overal in de wereld zijn de autoriteiten bezig met het beter onder controle krijgen van deze mastodonten. Het is daarbij opvallend, dat de Chinese Alibaba of de Tencents of wat je ook al niet hebt, ook aan deze negatieve druk onderworpen zijn. Zij dalen in lijn met hun Amerikaanse tegenpolen. Maar blijkbaar zijn zij niet talrijk genoeg om de algemene tendens om te buigen. En deze algemene tendens is er duidelijk een van herstel. De daggrafieken zullen misschien nog een week nodig hebben om hun dieptepunt te bereiken en in deze tijd kan er nog veel gebeuren. Maar zeker gegeven de rustige politieke omstandigheden lijkt het korte termijn probleem zich te beperken tot een minidip. En natuurlijk kan de mededeling van het Noord-Koreaanse bewind, dat men stopt met het bedreigen van de wereld, de gehele markt op sterke poten zetten. In de onderstaande weekgrafiek vindt u de S&P500 Index tegenover de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De AEX Index versus de S&P 500 Index op weekbasis

Figuur 1.

U ziet in de figuur bovenaan de koersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en daaronder die van de S&P500 Index. Bij beiden zijn het MA10 en het MA40 ingetekend. Wij hebben ook de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenopgenomen. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram is in verband met de ruimte weggelaten maar wij verzekeren u dat deze niet afwijkt van de Oscillator. Opvallend is het dat het MA10 van de S&P500 niet door het MA200 is gevallen zoals gebeurde bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Dit komt omdat de S&P500 grafiek een grote bubbel vertoont (zie het MA10) zeven weken nadat de top was gezet. De top was dan ook exorbitant hoog, zoals wij reeds vaker hebben geste ld in het verleden. Zowel het MA10 als het MA40 zijn bij allebei de indexen stijgende. Er is ook een zeer vergelijkbare figuur te tekenen vanuit de laatste top bij zowel de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken als bij de S&P500 Index. Maar daarna treedt er een duidelijk verschil op. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is uitgebroken en als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die men op dit moment ziet inderdaad een minidip zal blijken dan zal de terugval beperkt blijven tot een Pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken tot maximaal het uitbraakniveau dat op 540 lag (nog 2% lager dan nu). De S&P500 zal het moeilijker krijgen. Hij zal de ondergrens van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken opzoeken, die ligt rond 2.550 (120 punten te gaan of wel 4,5%) maar tijdens deze daling kan de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackengaan dalen want daar is niet veel ruimte beschikbaar. Beide indexen kunnen ook dalen tot aan het MA40. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zou dat een iets grotere daling betekenen tot aan circa 537 (niet voor de hand liggend overigens) en voor de S&P500 tot rond 2.614. Zolang de weekgrafieken positief blijven gebeurt er niet veel met de daggrafieken. Met andere woorden: reacties die altijd op moeten komen zijn dan vriendelijk en blijven beperkt.

De Rente

De Amerikaanse 10-jaar TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken daalden en het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken (dat dus is gestegen) kwam uit op 2,935%. Dit niveau was al sinds vier jaar niet meer gezien. Europa volgde uiteraard en het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar bereikte op een haar na het 0,74% niveau. De volgende mijlpaal ligt iets onder 0,80%; een stand uit februari van dit jaar. Volgens de grafieken gaat dit niveau wel gehaald worden. “Long bonds are not the place to be” zouden Amerikanen zeggen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De Amerikaanse dollar kon zijn positie in de afgelopen week iets verbeteren. Maar het zal nog een hele heisa zijn om het MA200, dat nu op 83,3 ligt, te breken. De technische positie van de dollar is echter niet negatief dus een verdere stijging zou er wel degelijk in kunnen zitten.

De prijs van een vat Brentolie

De voorraden daalden over de gehele linie. In Venezuela wordt de situatie meer en meer penibel. Er dreigen problemen voor de olieproductie. De prijs van een vat Brentolie bleef stijgen. Enig geblaf in het Witte Huis zorgde op de laatste dag van de week voor een beperkte daling. Maar de technische positie is niet positief. Wij schreven al dat wij niet dachten dat het weerstandniveau op US$77 gebroken zou worden. Wij werden door de ontwikkelingen in de afgelopen week in deze mening versterkt. Alleen een sterk Amerikaans vakantieseizoen zou hier nog wel voor een positieve verrassing kunnen zorgen.

Het Goud

Zolang het niveau van US$1.375 per troy ounce voor de World Gold Index niet doorschreden is blijft de markt van het goud zeer ongewis. De zilver charts zien er plotseling zeer positief uit nadat de prijs van het zilver afgelopen week omhoog schoot. Het MA200 werd bereikt maar hier moet nog doorheen gebroken worden en dat zal nog niet gemakkelijk zijn. Voor het goud gelden blijkbaar nog andere wetten want het MA200 ligt al duidelijk beneden de huidige prijs maar de weerstand om boven US$1.375 komen lijkt sterk. Een zwakke aandelenmarkt zou kunnen helpen. Vergeet overigens niet dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van de afgelopen maanden veel weg heeft van een dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Uitbraken uit dit soort patronen gaan statistisch gezien vaak met kracht tegen de richting van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken in, in dit geval dus met kracht omhoog, als ze plaartsvinden!

Strategie

Afgelopen week hebben wij een eerste positie aangekocht in de Wereld Selector. Wij kochten aandelen van het Franse Teleperformance. Wij gaan er vanuit dat dit een eerste stapje is en dat komende week meer stappen zullen volgen. Positief zien vooral de plaatsjes van veel verzekeraars er uit (Aegon bijvoorbeeld, maar ook het Franse CNP) en de plaatsjes van enkele grote oliemajors (zoals bijvoorbeeld het eveneens Franse Total).

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

23 april 2018 10.00 Inkoopmanagers index (PMI) voor Europese diensten en industrie
24 april 2018 10.00 IFO Sentimentscijfers Duitse industrie
26 april 2018 13.45 Rentebesluit ECB (met toelichting om 14.30)
27 april 2018 02.00 Noord en Zuid Korea-top
27 april 2018 14.30 Amerikaanse productie en consumptiecijfers

Op 1 mei moeten de onderhandelingen over de handelsfricties tussen de VS en Europa afgerond zijn, daar kan enig vuurwerk uit ontstaan als er geen overeenstemming bereikt wordt.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 23 april 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.