Een mooie Draghi-Trap

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2016-03-14) 441,75

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: negatief maar een positieve draai is in de maak
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was een enerverende week waarin Draghi een belangrijke rol speelde. En er begint zich ook enige discrepantie af te tkenen tussen de landen indexen. Eensgezindheid was er nog wel voor wat betreft de doorbraak door het MA150. Maar daarna houdt de eensgezindheid op. In Amerika braken de indexen door het MA200. De Nikkei kwam nog maar amper los van het MA150. De DAX deed het iets beter en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken tikte het MA200 aan. De definitieve doorbraak in Europa van het MA150 ging echter met veel (Draghi) geweld gepaard. Want op donderdag, toen Draghi zijn plannen bekend maakte en daarna een persconferentie hield schoten de markten op het eerste nieuws omhoog. Maar toen Draghi de toekomst ging omschrijven vielen zij nog harder omlaag, om in Amsterdam op één dag met een variantie af te sluiten van meer dan 19 punten. In Frankfurt bedroeg het verschil tussen hoogste en laagste notering (slot) 497 punten. Toen de markt de dag erna tot bezinning kwam bleek dat deze Draghi-Trap, zoals wij hieronder zullen laten zien, zeer positief was voor de technische patronen want er werd na de doorbraak van het MA150 een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken bevestigd, die de weg omhoog open legde. De grafieken getuigen overal van een groot vertrouwen. Ook de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren duiden hierop. Zij zijn overal stijgend, waarbij misschien een aantekening bij het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken gemaakt moet worden, maar dat kan te maken hebben met de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, die zich in feite voordeed op de markten in de afgelopen acht dagen. Het resultaat van de afgelopen week komt erop neer dat er bijna overal in de daggrafieken een nieuwe top gezet werd. Duitsland heeft dit succes nog niet volledig waargemaakt maar voor de rest ziet men, dat er duidelijk stappen gezet zijn om uit de negatieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken te geraken. Let op: wij hebben het hier over de korte termijn. Deze is tegelijkertijd dicht bij een hoogtepunt gekomen, want hij nadert de overbought zone.

De weekgrafieken zijn zonder meer positief en hebben nog voldoende ruimte. De maandgrafieken zijn aan het draaien en als de markt nog even doorgaat met de stijging dan zullen ook de maandgrafieken een draai laten zien.

BLOG 20160314 AEX

Figuur 1.

In bovenstaande daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn drie MA’s getekend. Het zijn het MA 200 (groen), het MA150 (blauw) en het MA50 (rood). Het is al 12 handelsdagen geleden dat het MA50 werd doorbroken. Tegelijkertijd brak de koers door de korte termijn dalende trendlijn. De doorbraak door het MA150 daarna vergde duidelijk inspanning. Er waren zeven handelsdagen nodig om deze doorbraak te realiseren. De markt ging een consolidatiefase in. In feite werd een klein dalend kanaaltje gevormd (zeer positief patroon) en op de aankondiging van Draghi’s maatregelen schoot de koers hier doorheen om het MA200 op te zoeken. De vreugde duurde niet lang, want toen het de pers werd ingewreven, dat de ECB na deze ingreep niet veel meer doen kon, volgde er een val van uiteindelijk 19 punten. Dit bracht het koersniveau terug tot onder het MA150. De markt was dus weer bij af want het dalende kanaaltje was uiteindelijk niet verlaten. Vrijdag bracht de verlossende boodschap. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken brak opnieuw door zijn MA150 en de Dragi-Trap was daarmede in een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken uitgemond waardoor een veelal langer durend patroon zo maar in een dag afgewerkt was. Er is nu de vorming van een ongelijk dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken patroon afgesloten. Dit ziet men overal en is ook overal afgesloten (ook bij de DAX, waar de NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken relatief gezien veel lager ligt). Er kan nu een doel berekend worden, dat ligt op 488. Daar gaat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet zo maar komen. Eerst moet het MA200 gebroken worden en daarna komt hij onderweg een stevig weerstandniveau tegen rond 455. Wij houden het erop dat het 455-niveau in ieder geval in de komende tijd gehaald zal worden. De voorgaande top, waarover de NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken getrokken is werd dus gebroken. Dit is positief en nu is een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken nodig om de korte termijn uit zijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken te halen. Bij de indicatoren daaronder ziet u dat de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken hoog ligt maar deze kan daar lang blijven. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is weer gaan stijgen en heeft voldoende ruimte over om het 455-niveau te halen. Wij zijn dus optimistisch.

De Rente

De ECB heeft haar rente opnieuw omlaag gebracht. Onder anderen zijn het de pensioenfondsen, die nu moord en brand schreeuwen. Zij hebben gelijk maar niet omdat de ECB deze maatregel trof. Hun gelijk ligt in het ongelijk van het anti-economisch denkende huidige kabinet. Zijn korte termijn visie mondt uit in maatregelen, die nu en zeker in een later stadium als infantiele korte termijn visie benoemd zullen worden. Het is ongehoord, dat pensioenfondsen, die door de jaren heen een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op hun vermogen van gemiddeld 7% halen, de pensioenuitkeringen zouden moeten verlagen en de pensioenpremies zouden moeten verhogen omdat dit kabinet hen de fictie opdringt, dat hun vermogen slechts 1% opbrengt. Erger nog is de constatering dat dit kabinet, net als elk kabinet ervoor, zijn handen niet af kan houden van het spaargeld van de burger. De overheid heeft geld nodig, omdat het in het verleden op een te grote voet geleefd heeft. Dan bezuinig je niet, nee, dan haal je het geld bij de burger die wel op zijn huishoudboekje gepast heeft. Diens geld zit in pensioenen, eigen spaargeld en huizen. En dus gaan de opbrengsten voor spaar- en pensioengelden omlaag, gaat de belasting op bezit (lees het huis) omhoog en de kostprijs van de schuld van de overheid omlaag (zij betaalt inmiddels niet meer rente maar ontvangt zelfs rente op haar schulden).

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10 jaar Nederlandse Staat leningen is evenals de 10 jaar Treasury in Amerika gewoon aan het stijgen. De verruimende maatregelen va Draghi hebben daar niets in veranderd. En deze stijging zal zich nog wel enge tijd doorzetten, want de grafieken zijn positief.

De US$ in €’s uitgedrukt

Het Draghi verhaal had een funeste invloed op de dollar/euro verhouding. De dollar daalde sterk en herstelde daarna nauwelijks. Wij zien aan de daling van de dollar nog geen einde komen. Ondanks de stijging van de rente in de USA zowel in absolute zin als in relatieve zin ten opzichte van de rente in Europa, daalt de dollar in waarde en zijn de grafieken negatief. De waarde is opnieuw onder de grote gemiddeldes gekomen en de dollar is nu op weg naar 87.

De prijs een vat Brentolie

Met een waarde van US$43,3 is de prijs van een vat Brentolie mooi en sterk gestegen Hij zit nu in een klein consolidatiepatroontje. Hij zal wel naar de bovenkant gaan, maar of hij op korte termijn uit zal breken valt nog te bezien. De dagindicatoren zijn negatief (maar positief divergerend) en er ligt een zwaar weerstandgebied tussen US$42 en US$43 waar hij wel doorheen zal willen. En vlak daarna volgt dan het niveau van US$45 waar een zeer oude weerstand ligt. De hogere timeframes zijn positief zodat een doorbraak op iets langere termijn wel mogelijk en wat ons betreft waarschijnlijk is.

Het Goud

Ook de prijs van een troy ounce goud kwam in een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken terecht, maar of hiervandaan een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven kan worden geforceerd lijkt niet voor de hand te liggen. In alle timeframes ziet men dalende indicatoren en de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken in de daggrafiek is duidelijk negatief. De tijd om in het goud te investeren is voor wat ons betreft dus nog niet gekomen.

Strategie

Als wij mooie mogelijkheden zien zullen wij investeren, maar het blijft binnen onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken dat zwakkere posities moeten worden afgestoten.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 14 maart 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.