Een mogelijk einde

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (3 juni 2018) 559,18

Onze conclusies:
Korte termijn: minidip zou voorbij kunnen zijn
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De kogel is door de kerk, een handelsoorlog is begonnen

De kogel is dan toch door de kerk. Trump heeft de invoerrechten op staal en aluminium verhoogd voor Canada, Europa en Mexico. Het commentaar dat daarbij werd gegeven, komt er op neer dat deze landen nu aan zet zijn om de onderhandelingen te openen. En inderdaad zijn deze landen nu aan zet, maar zij zullen ook invoerrechten gaan verhogen. Voor wat Europa betreft blijven de verhogingen beperkt want Duitsland is bevreesd voor zijn auto export. En dat lijkt niet de goede houding. De getroffen landen hebben slechts één serieuze mogelijkheid en dat is, dat zij de Republikeinse patij aan hun kant krijgen. De Republikeinen zijn niet blij met de maatregelen van Trump. Maar er zijn geen tekenen van echt verzet en daar is toch het wachten op. Alleen een aantasting van de werkgelegenheid in hun Staat kan het gezonde verstand terugbrengen. Het wachten is daarop, maar dat kan nog wel een tijdje duren. Intussen lijdt de wereldeconomie. De G7 of in dit geval liever gezegd de G6 waren het erover eens dat de tijd, die overbleef om een handelsoorlog te voorkomen, zeer beperkt was. Men had het over een aantal dagen.

Aandelenmarkten reageren contrair

Maar de markten reageerden anders. Met de kogel door de kerk verdween de onzekerheid over wat er stond te gebeuren. En dus gingen de koersen omhoog. Het is echter helemaal niet zeker of de markt vrijdag draaide dan wel dat het gewoon een dag van misplaatst optimisme was, maar het antwoord van de beurs vrijdag kan best het einde betekenen van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De daggrafieken zijn hierover zeer eensgezind. Er is vrijdag een draai gekomen, die een punt lijkt te gaan zetten achter de daling. Wij zullen dat hieronder laten zien aan de hand van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Waar men ook kijkt: in China, Japan of Amerika, overal ziet men hetzelfde beeld van een draaiende markt. Maar het kan nog steeds een eendagsvlieg zijn. Het is te vroeg om te stellen dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken voorbij is maar de grafieken duiden op een herstel. Als het herstel er nu komt hoeft het geen grote vormen aan te nemen. Dalende indicatoren begeleiden de weekgrafieken; op 17 juni gaat het antwoord van Europa in met een beperkte verhoging van bepaalde tarieven en tot slot mag niet vergeten worden dat het zwakke seizoen is aangebroken.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

U ziet de koersen binnen de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken bewegen. De afstand tussen de twee banden is gering. Dit ontstond omdat de koersen heel langzaam stegen zonder grote fluctuaties. Er was, door de geringe afstand, niet veel voor nodig om de koersen weer op de onderkant te krijgen. Daar liggen zij nu met witte candles op woensdag en vrijdag. Uit het koerspatroon noch uit de candles is te concluderen dat de stijging zich door zal zetten. Maar daaronder staat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en hier is wel degelijk sprake van een draai. Zowel de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenals de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken zijn gaan stijgen. Dit is ook het geval met de Fast Stochasticsof Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken K. Dit is de %K uit de formule van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit is het eerste Exponentieël Voortschrijdend Gemiddelde van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit gemiddelde wordt de Fast Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken genoemd. Copyright Vladeracken, helemaal onderaan in de figuur. Hij toont een typisch koopsignaal. De indicatoren zeggen hiermede dat een verdere stijging verwacht kan worden. Maar boven de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken staat de Zone Oscillator. Hij komt vanuit een hooggelegen top en heeft nog een flinke weg af te leggen om beneden te komen. Nou is deze Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenmeer middellange termijn gericht en daarmede reageert hij niet zo snel als bijvoorbeeld de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, maar hij zal beneden komen, hoe lang dit ook mag duren. Daarmede duidt hij erop dat men voorzichtig moet zijn. Wij laten hier geen weekgrafiek zien, maar in de weekgrafiek is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken aan het dalen. Dat betekent dat iedere stijging beperkt zal zijn en dit signaal sluit dus aan bij wat de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenzegt. Daarbij komt dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, zoals hij in de figuur staat, negatief divergeert. Dit fenomeen is niet overal in de dag charts te zien. Onze analyse levert daarmede een beperkte kans op een positief beeld. Maar als er toch een herstel optreedt dan zal het gematigd zijn. Bij een stijging komt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken eerst de top tegen uit 2007 op 563,98.Deze top werd onlangs al gebroken en de daarop volgende ligt op 572,90. Een doorbraak daarvan lijkt ons nu nog niet te gaan gebeuren, daarvoor zal de beweging te zwak zijn.

De Rente

Het mooie banen rapport deed de rente In Amerika weer stijgen en hier in Amsterdam volgde het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar. Het lagere doel dat wij vorige week berekenden werd inderdaad bereikt en de weg naar omhoog is daarna ingeslagen. Voorlopig denken wij aan een beperkte stijging, die niet door het 0,70% niveau zal breken. Het 3-maand Euribor tarief zette de stijging door.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar heeft geprobeerd zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 86,4 te breken maar daar is hij niet in geslaagd. Er is nu bezinning en krachtenverzameling nodig en het is ook nog erg onduidelijk wat de Trump-maatregelen voor invloed gaan hebben. Trump gaat ervan uit dat zijn handelsbalans positief zal worden beïnvloed, maar dat moeten we dan nog wel eerst eens zien, want het ligt niet voor de hand dat hij als winnaar uit de strijd gaat komen. Dit neemt niet weg dat het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken voor de dollar nog steeds positief is. Feit is dat een belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken is bereikt en een verdere stijging op korte termijn in technische zin niet voor de hand ligt.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie gaat opnieuw proberen de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$80 te breken. Dit zal nog niet meevallen want er wordt fors negatief gedivergeerd en op de weekgrafiek zijn dalende indicatoren te zien. Al met al dus wel positief maar de duur van een eventuele stijging lijkt beperkt.

Het Goud

Even leek het veelbelovend toen de prijs van een troy ounce goud het niveau van US$1.300 doorbrak, maar de pret was van korte duur. De daling heeft zich weer ingezet. En een notering van US$1.250 lijkt zeker mogelijk.

Strategie

Afgelopen week hebben wij rustig afgewacht. Er zijn nog contanten maar wij lopen nog niet hard om ook die laatste contanten vast te leggen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

6 juni 2018 14.30 Arbeidsproductiviteitscijfers en uurlonen VS
7 juni 2018 11.00 Bruto Binnenlands Product-cijfers Eurozone
8 juni 2018 4.00 Handelsbalanscijfers China
8 juni 2018 8.00 Handelsbalanscijfers Duitsland

Op 16 juni volgt het Europese antwoord op de handelssancties van de VS. Een antwoord daarop van de Amerikanen zal niet lang op zich laten wachten en kan voor hernieuwde onrust zorgen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 4 juni 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.