Nog even uitrusten

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (17 augustus 2020) 560,84.

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn:positief (?)
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Even werd er gedacht dat de S&P500 het zou gaan maken, maar op het hoogtepunt kwam er toch de tegenvaller. Hij kon geen slotkoers neerzetten, die zijn All-Time High (3.386) overtrof (gezet op 19 februari van dit jaar). En met een slot van afgelopen vrijdag van 3.372 blijven er dus nog tenminste15 punten te gaan om dit februari-niveau te overstijgen. Met een president die zich door zijn uitdager zeer in het nauw gedrongen voelt, zou het best eens kunnen zijn dat er volgende week toch een doorbraak komt. Alles zal daarvoor afhangen van wat zijn afgevaardigde, dit weekeinde, in China bereiken kan. Een gewillige opstelling van Amerika (en dat zit er zeker in) zou het mogelijk kunnen maken, dat wij komende week een juichende Trump gaan zien. Maar uiteindelijk zal een nieuwe High de beurzen niet wezenlijk raken. Er is op dit moment sprake van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in een zeer zorgvolle tijd en daar gaan vele extra tonnen sojabonen geen werkelijke verandering in brengen. De tweede kwartaal cijfers lieten op duidelijke wijze zien (het was overigens alleen maar een bevestiging van wat we al wisten) hoe zwaar de economieën geraakt waren. Corona rukt weer op. Bij een tweede golf zullen de faillissementen zeker toenemen, de werkloosheid zal sterk geraakt worden en helaas beseffen delen van de jeugd nog steeds niet dat zij in dat geval ook fors gaan meebetalen. Maar met een zeer negatieve werkelijkheid hebben de beurzen zich ongedacht sterk gedragen. Hierbij nam Amerika het voortouw, maar in Japan, in China en ook in Europa (zij het dat een aantal landen achterbleef) werd de val van februari/maart op ongedacht snelle wijze hersteld. Nu is er een adempauze nodig en die is aan de gang en nog niet voorbij. Hoe overdreven Trump ook gaat juichen of springen, hij zal daar geen verandering in kunnen brengen. Beleggers moeten zich realiseren dat het herstel bijzonder was, waarbij het opvalt dat de beurzen, nadat de Corona-klap in eerste instantie verwerkt was, zich uiteindelijk niets meer aantrokken van de slechte berichten die er uitgingen. Begin juni is de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken begonnen en sindsdien zitten de representatieve indexen overal in een horizontaal kanaal of wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. De belangrijkste indexen liggen boven hun MA200, anderen liggen daar nog onder maar er is er geen enkele, die neigingen vertoont om naar beneden uit te breken. Toch zijn veel beleggers op vakantie en zijn de vanouds zwakke maanden van september en oktober nu dichtbij. Het zal er daarom gaan spannen. De indicatoren zijn in het algemeen dalende, de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is dus zeker nog niet over, maar nergens vinden wij tekenen die erop wijzen dat er binnenkort grote problemen gaan opkomen.

De AEX Index op dagbasis

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is weer boven zijn MA200 gekomen, maar nu was het niet omdat de index zo sterk stijgende was maar wel omdat het MA200 nog steeds in een daling zit. Voor het overige is er sinds afgelopen week geen verandering in het technische beeld gekomen. De wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken kan nog steeds getekend worden. Twee van de drie indicatoren zijn dalende maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram (en dat was vorige week niet zo) is weer gaan stijgen. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen ook de CCI hebben in april hun top gezet. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram volgde in juni, Sinds deze toppen zijn ze alle drie in een lichte en continue daling gekomen. Vanaf april is de koers nog een tijd doorgegaan met stijgen maar toen het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram zijn top zette is de koers gaan consolideren (de volgorde is uiteraard omgekeerd, het Histogram volgt de beurs, maar de top in het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram markeert wel de fase waarin de stijging ten einde liep). Deze horizontale beweging is er nog steeds. En wij hebben geen redenen aan te nemen, dat hier op korte termijn een (grote) verandering in gaat komen. In andere, niet getekende, indicatoren is niets verontrustends te vinden anders dan dat het aantal aandelen dat stijgende is, heel langzaam afneemt. Hierbij blijft het opvallend dat van de nieuwe tech-aandelen, waarvan gedacht werd dat zij een daling zouden inzetten gezien het feit dat hun koersen zover zijn afgeweken van hun gemiddeldes, nog niet alle big-techs een krimp laten zien. Apple zette afgelopen vrijdag zelfs een nieuwe top, en ook Amazon zit nog opgesloten in een formatie waaruit het aandeel zowel omhoog als omlaag kan uitbreken. Voor het overige passen zij in het beeld van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken dat men overal ziet. Hun overdreven positie ten aanzien van hun gemiddeldes moet echter worden opgelost. Dat kan door en forse koersdaling maar ook door en forse stijging van de gemiddeldes. Zolang de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken aanhoudt verkleint de laatste beweging de afstand. De conclusie is duidelijk: de beurzen kenden een rustige week en er zijn geen aanwijzingen dat zoiets deze week ook niet het geval zou zijn.

De Rente

De Duitse BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ging flink omlaag en zo verging het ook de TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken in Amerika. De rente steeg dus en deze tendens zou zich nog wat door kunnen zetten, maar zeker niet lang. De indicatoren liggen diep, maar een herstel wordt nog niet aangekondigd.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar bakte er nog niets van, maar er zit toch een verbetering aan te komen. Hij is in de afgelopen periode diep gedaald dus een herstel kan niet uitblijven. Maar de langere termijn ziet er zonder meer negatief uit. Iedere verbetering lijkt dus beperkt te blijven.

De Prijs van een vat Brentolie

De daling van de voorraden n Amerika was een positief gegeven voor de Brentolie prijs, maar de berichten over de uitbreiding van het Coronaprobleem zorgde voor tegenwicht. Toch lijkt de olieprijs goed in de markt t liggen. De technische gegevens duiden daar ook op. Wij zien een stijging in het verschiet ook al hoeft dat niet komende week te gebeuren.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud kreeg een flinke optater. De twee dagen daaropvolgend was er sprake van een licht herstel, maar wij zien geen redenen om nu al “goedkoop” in te stappen. De langere termijn indicatoren hebben ook een flinke veer gelaten en daar willen wij eerst wel een herstel in zien.

Strategie

Er zijn nog steeds goede plaatjes te vinden. Maar sommigen worden desondanks afgestraft. Zo kochten wij Aegon, op basis van een technische uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken die bevestigd werd in de beelden van veel financialsDe banken, effectenbedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Copyright Vladeracken, maar werden wij daar twee dagen later toch voor gestraft. Tegenvallers zijn nog niet van de lucht.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

20 augustus 2020     13.30  Vrijgave notulen ECB-beleidsvergadering

20 augustus 2020      14.30   Werkgelegenheidscijfers VS

21 augustus 2020      10.00   PMI-cijfers Eurozone (Production Managers Index)

21 augustus 2020      14.45   PMI-cijfers VS

25 augustus 2020            8.00    Duitse cijfers bruto binnenlands product

De race om de Amerikaanse presidentsverkiezingen is nu in volle omvang aan de gang. Voorlopig leidt dat tot een verdergaande polarisatie, compleet met wapengekletter tegenover China. Dit gevoegd bij het weer opflakkeren van de Covid 19 pandemie in Europa kan voor veel onrust blijven zorgen op de markten. Het zwakke seizoen voor aandelen is bovendien begonnen, dus de risico’s blijven vooral aan de onderkant van de markt zitten.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 7 september verschijnen.

Den Haag, 17 augustus 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.