Een verdeelde markt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (27 augustus 2018) 560,29

Onze conclusies:
Korte termijn: positief maar verdeeld
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De AEX Index toont een vertekend beeld, want de bredere ASCX ziet er veel zwakker uit

Het ging moeilijk met het herstel, maar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken won toch 8 punten in de afgelopen week. De indicatoren wijzen allemaal omhoog, zij het dat het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken weliswaar stijgt maar dit is (nog?) niet erg overtuigend. De S&P500 Index deed het beter want hij zette een nieuw All-Time High en zoals te doen gebruikelijk in de afgelopen tijd bleef de DAX weer wat achter ondanks het feit dat hij in het midden van de week een heel mooie dag had die beter was dan de resultaten die dag in Amsterdam. Al sinds augustus 2017, dus sinds een jaar geleden, vervult de DAX de achterblijverrol in Europa en dat is toch een beetje onbegrijpelijk als men aan de sterke economie denkt die er in Dutsland heerst. En dit onbegrip vervult ons ook als we naar de verschillende grafieken kijken. In Europa zien de daggrafieken er goed uit met stijgende indicatoren en bijna nergens divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Ook de Nikkei Dow Jones schaart zich in dit positieve rijtje. Alleen in Amsterdam wordt er negatief gedivergeerd. In Amerika echter dalen de indicatoren van de sterke S&P500, terwijl die van de Dow Jones Industrial Index een draai omhoog laten zien. De weekgrafieken zijn positief in Amerika, maar Dutsland en Japan zijn nog niet zover al lijken ze te gaan draaien. Amsterdam is nog negatief en Amsterdam divergeert ook negatief, als enige dus. Voor wat de maandgrafieken betreft springen de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en de DJIA Index er positief uit en de andere markten zijn aan het draaien. De Nikkei is zonder meer negatief. In de maand is het de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken die negatief divergeert. Het beeld is dus zeer verdeeld en eigenlijk is er geen pijl op te trekken, maar voor de korte termijn van de komende week, en dat is toch waar deze blog over gaat, zien wij voor Europa een stijgende beurs evenals voor Japan, maar Amerika zal wel iets in moeten leveren. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die wij in Europa gezien hebben heeft dus eigenlijk helemaal niet plaatsgevonden in Amerika en dat zou een goede reden kunnen zijn, dat er zich ook in de komende tijd een duidelijk verschil in richting blijft aftekenen. Er is in Nederland echter nog een ontwikkeling die ons verontrust. En dat is het gedrag van de ASCX, de All Shares Index van Amsterdam. Een stijgende All Shares duidt op een sterke markt in het algemeen, maar in de laatste tijd ontwikkelt hij zich zeer negatief ten opzichte van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De recente reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken bracht de All Shares 7,6% omlaag terwijl de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken maar 3,4% inleverde. Wij blijven er dus op wijzen dat men zeer voorzichtig moet zijn want het is helemaal niet zeker dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn top van 27 juli op 576,90 binnenkort gaat breken. Toch ligt daar de grens. Een notering daarboven zet de sluizen van een goede markt open. Maar of het zover gaat komen is op dit moment helemaal niet zeker. Wij nemen hieronder de daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken op.

De DAX Index op dagbasis

Figuur 1.

Het eerste wat opvalt is dat dit plaatje er helemaal niet zo mooi uitziet. De DAX beweegt zich in een dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken en op zichzelf is dit patroon positief, maar de twee gemiddeldes dalen allebei en ze liggen ook nog in een verkeerde positie ten opzichte van elkaar. De koersen liggen eronder. Zij hebben zeven dagen geleden de onderkant van het Bollinger kanaal bereikt en ze zijn op weg naar boven. Het kanaal zelf is dalende maar de onderzijde richt zich op. De koers is dus op weg naar de bovenzijde, maar om daar te komen moeten er wel wat obstakels geslecht worden. Dit wordt niet gemakkelijk en op dit moment reeds lijkt de stijging zich af te zwakken. De rode lijn is het MA50 op 12.510. Daarna volgt het MA200 op 12.701, en als de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken daar komt, ligt hij tegen de bovenkant van het kanaal op circa 12.700. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is dan mogelijk. Enkel afgaande op de koersgrafiek lijkt het een zwaar karwei om daar te komen. Wij zien dat nog niet zo gauw zitten, maar de indicatoren zijn stijgende en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken noch de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken divergeren negatief. Daarbij voegt zich het feit dat de week indicatoren op dit moment een draai omhoog laten zien en ook geen divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken tonen. Een doorbraak lijkt dus wel degelijk mogelijk, maar wij hebben er voorlopig nog een hard hoofd in. Op dit moment ziet het er dus positief uit maar er hoeft niets te gebeuren of Frankfurt (lees ook Amsterdam) gaat de weg omlaag weer op.

De Rente

Gods molen maalt langzaam en zo is het ook gesteld met het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar, maar de stijging zit er aan te komen. Er is nog een horde te nemen op 0,465 maar daarna ligt de weg naar 0,60% weer open.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar is weer uit zijn hoge toren gevallen en hij heeft de grond nog niet bereikt. Wij zien het zeker mogelijk dat hij de daling zal voortzetten tot aan 84. Deze beweging zou best eens goed uit kunnen pakken voor de aandelenbeurzen in Europa.

De prijs van een vat Brentolie

Toen de steun op US$72 bereikt werd schoot de prijs van een vat Brentolie weer omhoog en daarmede werd opnieuw de weg naar US$80 ingeslagen. Zo heet zal er echter niet gegeten worden want de weekgrafieken zien er (nog) niet mooi uit. Er is veel negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken en er is ook sprake van dalende indicatoren. Voorlopig lijkt het erop dat de markt bezig is met een korte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog.

Het Goud

De verzwakking van de $ heeft tot een reversal in het koerspatroon van het goud geleid. Goud noteert weer boven US$1.200 per troy ounce. Dit zou wel eens een belangrijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken kunnen blijken te zijn, temeer omdat deze draai in de buurt van belangrijke historische steunniveau’s plaatsvindt, maar er is nog onvoldoende bewijs om dit al te mogen stellen als een zekerheid. Maar belangrijke draaipunten in markten komen zelden alleen en dit kan een aanwijzing zijn dat zich in de komende weken een aantal interessante veranderingen in het karakter van de financiële markten gaan voordoen.

Strategie

Wij blijven voorzichtig en wachten af.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

27 augustus 2018 10.00 IFO-sentimentcijfers Duitsland
29 augustus 2018 14.30 Amerikaanse cijfers consumentenbestedingen en GDP
30 augustus 2018 11.00 Cijfers t.a.v. het zakelijk klimaat in Europa
31 augustus 2018 11.00 Europese inflatiecijfers consumptie

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 27 augustus 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.