Reactie houdt de markt op

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 mei 2020) 524,38

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn:negatief
Lange termijn:negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Blijkbaar geïnspireerd door de veelal dictatoriaal bestuurde landen, die hydroxychloroquine als het enige beschikbare geneesmiddel zien voor het Covid-19 virus, is Trump, zoals hij mededeelde, begonnen met het innemen van dit product als preventiemiddel. Tegelijkertijd verschenen de eerste resultaten van de wetenschappelijke studie die was opgezet. Deze resultaten waren negatief en toonden ook de gevaren aan van een dergelijke behandeling. Wat hierdoor maar weer eens duidelijk is geworden, is dat de Amerikaanse president zich in allerlei bochten aan het wringen is om de economie weer op gang te krijgen, teneinde zijn herverkiezing mogelijk te maken. Ook zijn maatregelen om China buiten de Amerikaanse deur te zetten passen hier in. Maar beleggers zullen er van uit moeten gaan, dat al deze strapatsen niet gaan bijdragen aan de rust op het financiële front. Met Corona moet de wereld op dit moment leven. Alleen een standvastig en op de wetenschap gebaseerd beleid kan het nodige vertrouwen scheppen. Zo is het ook met China. Een duidelijke wil om samen met China de problemen op te lossen biedt als enige de oplossing. Daar is echter helaas geen sprake van en daarin vinden vele beleggers goede redenen om zeer voorzichtig te zijn. Men kan dit zien bijvoorbeeld in de Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken op de effectenbeurzen. Nederland vormt om een of andere reden hierop een uitzondering maar in het algemeen blijft de stroom liquide middelen, die naar de effectenbeurzen stroomt, achter. Daar komt bij dat de VIX hoog blijft. De Nederlandse zowel als de Amerikaanse VIX liggen op dit moment rond 30. Dat is veel te hoog voor een gezonde markt die nieuwe hoogtepunten wil neerzetten. Met deze negatieve factoren (en wij hebben er slechts enkele genoemd) blijft de huidige consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken gevaarlijk. Maar er zijn ook lichtpunten. Een daarvan is het feit dat de indicatoren op de weekchart overal positief zijn. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die bezig is zich te ontwikkelen, zal daarom beperkt blijven. Een minidip is mogelijk, een wat grotere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ook, maar of nieuwe dieptepunten opgezocht gaan worden, dat wagen wij inmiddels te betwijfelen, dat had nog gekund als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (en met haar vele anderen) onder 525 een top gezet hadden, maar met de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken tot 531 (nog steeds binnen de weerstandszone van 513 – 531 maar wel een hoger punt in de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken), wordt de kans op een nieuwe lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken onder 384 (maart) aanzienlijk kleiner.

De AEX Index op dagbasis

Het goede nieuws dat de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken u kan brengen is het feit dat overal, behalve in België (BEL20), het MA50 van de representatieve index is gaan stijgen. En overal ligt de slotkoers van afgelopen vrijdag boven dit gemiddelde (ook bij onze Zuiderburen). Zoiets geeft de belegger moed. Maar hij dient zich nog steeds te realiseren, dat de BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken nog altijd aan het bewind is. Zoals wij in ons vorige commentaar meldden, zag het er toen iets penibeler uit. De koers was onder het MA50 gekomen en hij dreigde uit de oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te vallen. Inmiddels is hij op zijn schreden teruggekeerd en hij heeft de weg, zo lijkt het, naar boven weer ingeslagen. Hij zou de bovenkant van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken kunnen bereiken en daarmede zou hij bij het MA200 uitkomen. Ondertussen moet hij dan wel de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond 531 breken. Mocht de opgang inderdaad plaats gaan vinden dan lijkt deze doorbraak niet direct een probleem. In de weekgrafieken zit voldoende ruimte en zoals het verleden ons vertelt kan een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken best even onderbroken worden door een korte adempauze.

De indicatoren die u onderaan in de figuur ziet zijn echter niet zo optimistisch. Ze zijn stagnerend en ze zijn ook dalend, ook al is het nog niet zo dat ze al alarmerend zijn. De wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken die wij getekend hebben spreekt andere taal. Een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken wordt normaliter aan de onderkant verlaten. Mocht dat in dit geval gebeuren dan zijn de rapen gaar, want iedere telling die men op dit moment kan uitvoeren wijst op een diep dal, mocht de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken verlaten worden. Een technische figuur kan ieder moment veranderen van vorm en zoiets kan hier ook nog steeds gebeuren. Zolang de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken niet af en bevestigd is moet men zich wel zorgen maken maar niet meer dan dat. Dat betekent dat de enige les, die uit de figuur getrokken kan worden, u tot voorzichtigheid maant. Voorlopig hebt u het over een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in een Bearmarkt en dat wijst op hetzelfde (en wij beseffen dat wij onszelf hier enigszins tegenspreken met het gestelde onder aan de eerste alinea van dit stuk, zo dubbel is het beeld momenteel).

De Rente

De rente heeft zijn consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken voortgezet. De grafiek wijst in Europa misschien iets meer op een stijging maar een dergelijke beweging blijkt op dit moment zeker niet overtuigend uit de indicatoren.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Het beeld van de Amerikaanse dollar, die overigens een slechte week achter de rug heeft, staat voor een beslissende periode. Een lagere koers in de komende dagen zal een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit een negatief Kop/Schouderpatroon betekenen en zoiets kan hem terugbrengen op de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van maart van dit jaar rondom 0,87.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is iets opgelopen in de afgelopen week, maar hij bevindt zich nog steeds in een horizontaal kanaal. Het aanbod droogt daadwerkelijk meer en meer op, maar of dit voldoende zal zijn voor een echt hogere prijs valt af te wachten. De vraag is immers nog altijd lager dan het krimpende aanbod. Wel is het zo dat de economie iets gaat opleven nu er een langzame verlichting wordt nagestreefd in de Corona-maatregelen.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud is iets gedaald en daarmede heeft hij zijn positie in het horizontale kanaal versterkt. Er zijn geen redenen aan te voeren vanuit de indicatoren, dat er een grote stijging op handen is in de onmiddellijke toekomst. Maar op iets langere termijn is het beeld nog steeds zeer positief.

Strategie

Ook afgelopen week hebben wij weer wat meer liquiditeiten opgebouwd. Dit keer is ongeveer 40% van de aandelen Galapagos, die wij al enkele jaren voor klanten in portefeuilles hebben, verkocht, gelukkig ook nog eens vlak voor het nieuws, dat de koers wat onder druk zette afgelopen week.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

25 mei 2020             10.00  Duitse IFO-cijfers over binnenlandse verwachtingen industrie

26 mei 2020             14.30  Chicago FED National Activity Index

26 mei 2020             16.30  Dallas FED Manufacturing Business Index

27 mei 2020               9.30  spreekbeurt ECB-presidente Lagarde

28 mei 2020             14.30  Wekelijkse cijfers over binnenlandse Amerikaanse bestedingen

29 mei 2020             10.00  Bruto binnenlands product Italië

  1 juni 2020                9.00  Nieuwe orders en PMI (industriële verwachtingen) Duitsland

Lockdown-maatregelen worden nu over een brede linie versoepeld en er zijn geluiden dat een vaccine al in de tweede helft van dit jaar getest kan gaan worden. Dat levert een positieve ondertoon, maar er is vrijwel geen enkel bedrijf dat optimistische geluiden voor het 2de kwartaal laat horen. Bovendien verschijnen er almaar nieuwe berichten van weer opflakkerende virusinfecties in landen waar de lockdown versoepeld is cq wordt met mogelijk nieuwe maatregelen tot gevolg.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 1 juni 2020 verschijnen.

Den Haag, 25 mei 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.