Er gloort licht

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-09-28) 422,8

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief, maar draai is in de maak
Middellange termijn: negatief, is draaiende
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Opnieuw was vrijdag de belangrijkste dag van de week. Behalve de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken en als gevolg daarvan de S&P500, stegen de beurzen overal met forse cijfers. Europa deed het het beste. In Amerika waren het de briotechnologie fondsen, die het lieten afweten. Hillary Clinton deelde mede, dat ze iets wilde gaan doen aan de hoge prijzen in de farmaciesector. Hoe verstandig dit ook lijkt, het zal de betreffende bedrijven, als zij daartoe komt, ernstig treffen. De gezondheidsautoriteiten over de gehele wereld zullen de vlag uitsteken. Maar de markten zullen er op dit moment niet zwaar onder lijden.

De euforie die plotseling het hoofd opstak heeft hoogstwaarschijnlijk voor een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezorgd. Daarmede zou ze de langverwachte draai naar boven veroorzaakt hebben. In vele markten, maar vooral in Europa, had dit tot gevolg dat de indicatoren hun weg omhoog insloegen. Men vindt vele koopsignalen. Maar dit scenario heeft zich al eerder voorgedaan. Zonder bevestiging, dat er inderdaad een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet is blijft het voorzichtig zijn.

Maandagochtend kan ons een eerste bevestiging geven met een hogere opening. Als dit gebeurt dan spreken we dus van een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken waarvan de laatste in de meeste landen iets hoger ligt dan zijn voorganger. De EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken maakt een uitzondering hierop want hier kwam het laatste dieptepunt op gelijke hoogte met zijn voorganger. In Nederland was er sprake van een sterke C/P Ratio hetgeen erop wijst, dat er veel beleggers (professionals?) zijn die positief gestemd zijn. Met deze twee bodems werd de lange termijn oplopende trendlijn geraakt. Deze trendlijn werd vanuit de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit juni 2012 getrokken. Bij die bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken werd in het koersverloop een versnelling ingezet, waardoor deze trendlijn af ging wijken van de reeds veel langer lopende trendlijn, die de onderkant van een oplopend kanaal vormt. Deze onderkant komt uit rondom 350 en de zorg was daarmede duidelijk. Bij het niveau van 400 waarop nu hoogstwaarschijnlijk de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken werd gezet komt een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken steun samen met de oplopende trendlijn en dit maakt onze veronderstelling dat hier een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is gevestigd extra sterk. Volgende week, als de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken weer verschijnt, zullen wij u dit plaatje van de trendlijnen laten zien. Op dit moment beperken wij ons tot de zeer korte termijn met een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.
BLOG 20150928 FIG1 AEX INDEX
Figuur 1.

U ziet de negatieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die inzette na de top op 510,65. Er leek een einde aan de daling te komen toen de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 480,81 gezet werd, want die volgde op een hogere top op 506,05. Maar op 504 kwam de echte klad erin. Er werd negatief gedivergeerd en de markt was niet meer in staat om de stijging door te zetten. Op 401,87 werd daarna een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet en velen gingen ervan uit dat de ellende voorbij was. Niets was minder waar want op 451,41, toen de middenlijn van de Keltnerchannel bereikt werd liep de stoom eruit en viel de markt opnieuw terug.

Afgelopen vrijdag volgde een sterke markt, die het plaatje veranderde. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken gaf een koopsignaal. Ook de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zette een stijging in, dit laatste signaal wordt versterkt door het feit dat ook de Week MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgende is. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis positief ook al aarzelt hij op dit moment. De beleggers zijn in de afgelopen tijd wel vaker op een verkeerd been gezet door een prachtige dag. Een te snel gejuich is dus niet op zijn plaats. Wij kunnen pas van een werkelijk bevestigde dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken spreken als de middellijn van de Keltnerchannel doorschreden is. Deze middellijn ligt op dit moment op 432,87. Hij daalt ongeveer met een punt per dag. En het niveau van 451,41 zal doorschreden moeten worden, voordat de markt feitelijk van karaker verandert.

De Rente

Nog steeds ligt de rente op de weekchart in een dalend kanaaltje. Wij zien een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven op dit moment als erg onwaarschijnlijk.

De US$ in €’s uitgedrukt

De ontwikkeling van de dollarprijs wordt gekenmerkt door de rust. Wij zien hem verder dalen als deze rust wordt verstoord. Een prijs van 85 komt dan in zicht.

De prijs van een vat Brentolie

Op de dagchart is een dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te herkennen. Op de weekchart treft men een gelijkbenige driehoek aan. De combinatie van de twee wijst op een doorbraak aan de bovenzijde, maar het zou ons niets verbazen als er niets gebeurt en dat wij gaan zien, dat deze figuren niet significant worden. Het huidige niveau lijkt zich door te zetten, maar als er al iets zou gaan gebeuren dan lijkt een stijging het meest voor de hand liggende scenario te zijn.

Het Goud

De World Gold Index is opnieuw gestegen maar dit heeft nog steeds niets om het lijf. De koers blijft in een dalend kanaal en zolang er van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken nog geen sprake is moet men aan de kant blijven staan. Wij wachten een koers boven US$1.230 af om te overwegen of wij positie in willen nemen.

Strategie

Wij wachten voorlopig de ontwikkelingen af. Alleen voor korte termijn spelers zullen wij, mits een hogere opening maandagochtend te zien is, enkele long posities innemen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 28 september 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.