Beurscommentaar: Het einde in zicht

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-05-20: 368,08)

Onze conclusies:
Korte termijn: overbought, reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst
Middellange termijn: positief
Lange termijn: positief, maar raakt overbought
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Onze conclusies deze week zijn dezelfde als vorige week. Overal zijn de afstanden tussen de koersen en hun gemiddeldes overdreven groot geworden. Dit vraagt om een herstel. Tegelijkertijd ziet men dat de koersen van de indexen overal tegen de bovenste grens (of soms daar al buiten) van hun Keltner channels of Bollinger bandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken zijn gekomen. Maar opvallend genoeg zijn de dag- en weekindicatoren niet overal overbought. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt nog 6 punten verwijderd van zijn top uit begin 2011. De grote wereldindexen hebben allemaal hun voorgaande All-Time-High overschreden, zodat er geen obstakels uit voorgaande toppen voor hen liggen.

Figuur 1.

De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die wij hierboven tonen, moge wat ingewikkeld lijken, maar met enige moeite ziet men zeer duidelijk wat er aan de hand is. De koers is aan de bovenzijde van een gelijkbenige driehoek uitgebroken. Het doel dat hieruit berekend kan worden ligt op 375. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die uitgaat van de voorgaande top ligt op 374 (nog 6 punten te gaan!!!). Tegelijkertijd werd de bovenzijde van de Keltner channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken bereikt (de beide groene lijnen in de grafiek waarbinnen de koers zich beweegt). De koers ligt 5% boven zijn 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken, hetgeen flink is. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert negatief en dat doet hij al sinds de inzet van de gelijkbenige driehoek, hetgeen overigens normaal is, maar de implicaties van de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken blijven overeind. Het opvallende is dat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nog stijgt. Ook de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is nog niet negatief. Onze conclusie is dat de beurs op haar tanden loopt. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan zich iedere dag inzetten, maar gezien de vele liquiditeiten in de markt zou dat ook nog wel een weekje kunnen duren.
In de grafiek zijn duidelijke steunniveaus herkenbaar. In eerste instantie is er het gebied van 358 tot 356, op welke hoogte enige voorgaande toppen steun zullen geven. Daarbinnen ligt ook de Average True Range (de donkerblauwe lijn uit de Keltnerchannel). Een volgende steun ligt rond 362, de onderzijde van de Keltnerchannel en daarna volgt het MA50 rond 352. Tot slot volgt er nog het 150 MA op 344. In eerste instantie gingen wij ervan uit dat de afstand tot de top op 374 in twee opwaartse bewegingen zou worden afgelegd. De grote liquiditeit, die in de markten gepompt werd en wordt is de onbetwiste oorzaak van de voortdurende hausse. Deze liquiditeitovervloed is er nog steeds. Men mag daarom niet verwachten dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken diep zal reiken. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal echter ongetwijfeld komen, maar wij houden het erop dat MA50 niet genomen zal worden. Er is in de onderstroom ook geen enkele aanwijzing te vinden dat er met een grotere daling rekening moet worden gehouden. De komende week staat in de statistieken als een zeer positieve week bekend. Het overbekende mei-effect (“Go away in May”) is inmiddels door de statistiek achterhaald. Het is de maand juni waarin normaliter de slappe periode zich inzet.

De Rente

De rente zit nog steeds in een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken patroon. Het meest waarschijnlijke op dit moment is, dat dit patroon de vorm aan gaat nemen van een omgekeerde Kop/Schouderformatie, een bodempatroon. Maar voor een wezenlijke verandering is er tijd nodig. Het zal niet van vandaag of morgen zijn dat deze formatie definitief wordt. Geduld is een schone zaak, maar op iets langere termijn zal deze beloond worden met een hogere rente. De blik moet op dit moment gericht zijn op 1,94% voor het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen.

De Amerikaanse US$ versus de €

De dollar is nog steeds op weg naar 78,4. De barricade opgeworpen door het 200-daags voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken is inmiddels geslecht. De weg naar 78,4 ligt daarmee open.

De Prijs van een troy ounce Goud

Er zijn nog geen lichtpuntjes te onderscheiden in de grafieken van de prijs van het goud. Alles wijst er op dat het nog niet gedaan is met de daling, zij het dat inmiddels een deel van de daling gecompenseerd wordt door de stijgende $-koers.

De Prijs van een vat Brentolie

Inderdaad is de prijs van een vat Brentolie tegen de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van US$105 blijven liggen. Maar wij zien hem toch nog een stapje hoger komen. De totale tendens is echter negatief.

Strategie

In de komende week zullen wij de portefeuilles gaan verkleinen.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 20 mei 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.