It’s de rente, you stupid!

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (23 april 2022) 717,26

Onze conclusies:

Korte termijn: negatief

Middellange termijn: negatief

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Als je alle schade zou kunnen verhalen op de personen, die zij met hun politiek gedreven uitspraken aanrichten, dan zou geen enkele overheid met een tekort zitten. Nog geen drie maanden geleden was inflatie geen enkel probleem en zou de inflatie in de tweede helft van dit jaar alweer terug naar het normale niveau van 2% per jaar zakken, aldus zowel de Centrale Bankiers uit Europa als die uit de VS. Want de huidige inflatie was niet structureel van aard, maar zij ontstond uit korte termijn onevenwichtigheden in logistieke aanvoerketens vanwege de Covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Aan die twee oorzaken is niets veranderd. Aan het feit dat die verantwoordelijk zijn voor de inflatie ook niet. Dus structureel bezien is er geen enkele reden voor Centrale Bankiers om hun visie te wijzigen. Maar toch vond FED-president Powell het afgelopen week nodig om zijn visie aan te passen en aan te kondigen dat de rente in de VS in de eerstvolgende beleidsvergadering niet met 0,25% maar met minstens 0,50% zal worden verhoogd, omdat, zo zei hij, de inflatie veel hardnekkiger en veel hoger is dan zijn specialisten aanvankelijk hadden ingeschat. Wat er dan nu ineens veranderd was aan de ingrediënten die tot deze gewijzigde conclusie geleid hebben werd niet verteld. De schade die met deze verlate en mogelijk foutieve strategiewijziging wordt aangericht is des te groter.

Het probleem met dit soort “waan van de dag”-retoriek, is dat beleggers keer op keer vooruit gaan lopen op mogelijke strategiewijzigingen van Centrale Banken met scherpe uitslagen op beurzen tot gevolg. En we staan opnieuw aan de vooravond van een dergelijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maart stond in het teken van relatieve rust met beurzen, die zich enigszins herstelden van het bloedbad, dat begin dit jaar werd aangericht. Maar na de uitspraken van Powell ging het hek in de VS van de dam. Met name de grotere tech-ondernemingen en veel op groei gewaardeerde ondernemingen lieten over een breed front negatieve uitbraken zien. En dat is niet vreemd en had de belegger niet mogen verrassen, want waar de aandelenmarkten zich herstelden bleef de rente op de kapitaalmarkten consequent verder stijgen.

Belangrijke correcties in aandelenmarkten beslaan vaak drie fases (Elliott baseerde een hele theorie op deze statistische constatering, de Elliott WaveTheorie ten aanzien van het marktgedrag ontwikkeld door R.N. Elliott. De uitgangspunten van deze theorie zijn: 1. Patronen, ratio en tijd in volgorde van belangrijkheid; 2. Patronen refereren aan de golfpatronen (Waves) die een belangrijk deel van de theorie uitmaken; 3. Ratio analyse is van belang bij countertrend bewegingen en bij het bepalen van koersdoelen; 4. De factor tijd wordt gebruikt om de golfpatronen en koersdoelen te bevestigen. Concepten die van belang zijn bij deze theorie: a. Actie wordt gevolgd door reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken; b. Er zijn 5 golven in de richting van de hoofdtrend, afgewisseld met 3 correctiegolven; c. Een 5-3 beweging completeert een cyclus en wordt daarna onderdeel van de naast hogere 5-3 cyclus; d. Het 5-3 patroon blijft constant aanwezig, alleen het tijdselement kan verschillen; e. Koersdoelen worden bepaald door de afstand te meten tussen de verschillende bewegingen. Copyright Vladeracken Theory). De eerste fase is er een van scherpe koersdalingen. Daarna volgt een fase van relatieve rust en ten slotte volgt de paniekfase. In die laatste fase wordt meestal, maar niet altijd het diepste punt van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken bereikt. Het is de fase waarin relatief veel beleggers op het dieptepunt uitstappen en daarna voor langere tijd niet meer terug durven te komen.

De impliciete veronderstelling die wij hierbij maken, is dat de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is wat het woord zegt, een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op een per saldo nog altijd stijgende lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor aandelen. En dat is dan ook al langere tijd ons uitgangspunt, aandelen zijn als beleggingscategorie niet dood, maar de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van 2020 – 2021 is te ver vooruitgelopen op de onderliggende verdiencapaciteit van veel bedrijven. Bovendien werd het tijd voor een accentverschuiving waarbij de focus van beleggers uit groei naar waarde draait. En dit type verschuivingen gaat nooit soepel, die gaat veelal met scherpe correcties gepaard.

Daarmee is het nog altijd te vroeg om in te stappen, maar wie de draai nog niet gemaakt heeft doet er goed aan om groei gerelateerde aandelen nu nog te verkopen om vervolgens in de paniekfase te gaan zoeken naar meer waarde gebaseerde bedrijven.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Na de uiterst zwakke vertoning afgelopen vrijdag in de VS is een lagere opening in Europa meer dan waarschijnlijk aanstaande maandag. Voor de AEX hebben wij in figuur 1 de steun ingetekend waar het nu om gaat draaien, en dat is het niveau van 700. Daar ligt een horizontale steunlijn die komende week samenvalt met een oplopende trendlijn. Wij gaan ervanuit dat deze grens het niet gaat houden. Het hele beeld in figuur 1 is zwak en riekt naar een aanstaand vervolg in neerwaartse richting van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die eind vorig jaar is ingezet. De steunzone van 718 – 722 geldt nu als weerstandsgebied, maar als de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken onder 700 zakt, dan is een daling tot onder de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 653 goed mogelijk. De test van die bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is begonnen vermoeden wij.

De lange (10-jaars) rente

De lange rente in de VS nadert nu de top die eind 2018 werd bereikt. Dit zou een logisch punt zijn waarvandaan een wat langer durende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich kan gaan ontwikkelen. In die fase zou de lange rente weer wat kunnen dalen, terug tot het niveau dat al sinds 2017 dient als draaipunt, eerst voor een hernieuwde stijging, daarna juist voor een hernieuwde daling en in 2022 weer voor een hernieuwde, nu forsere stijging. Dat gezegd hebbende gaan we ervanuit, dat de rentestijging op korte termijn nog niet helemaal voorbij is, maar dat het ergste risico voorlopig wel uit de obligatiemarkt weg is. Er komt een punt, en wij vermoeden dat de markt daar dichtbij is, waarop de obligatiemarkt gaat wachten op een antwoord op de vraag of de inflatie nu wel of niet structureel hoger komt te liggen dan de 2 à 3% waar Centrale Bankiers in het Westen op mikken. Paniek in de aandelenmarkten kan aan de rentestijging op kortere termijn een einde maken waarna de komende zomermaanden voor meer rust zowel op de obligatiemarkten als op de aandelenmarkten zou kunnen gaan zorgen.
Dit beeld wordt ook in Europa bevestigd door de koers van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken Futures Index. Ook die is weer verder gezakt en ook die is nog niet bij het volgende steunpunt aanbeland, maar ook die nadert dat punt nu wel. Deze index is gedaald vanaf een top op 179 vorig jaar zomer tot nu 153 en de volgende steun ligt rond 148. Dat is een belangrijke steun, dus een herstelfase van langere duur vanaf dat punt zou niemand moeten verbazen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers heeft een pas op de plaats gemaakt, net boven de lange termijn dalende trendlijn. Maar de candle die afgelopen week is gevormd is een negatieve. Van significante doorbraken is per saldo nog steeds geen sprake, dus opnieuw kan geen antwoord gegeven op de vraag of het nu hom of kuit wordt. Het blijft daarmee opnieuw afwachten. Het lange termijn verkoopsignaal volgt bij een koers onder 0,885 (en we staan nu op 0,926). Van een koopsignaal kan pas gesproken worden bij een koers boven 0,94.

De Brent Olie prijs

De olieprijzen blijven in een volatiele fase heen en weer bewegen, maar de marge waar binnen de beweging zich afspeelt wordt wel smaller. De ruime bandbreedte tussen US$ 86 en US$ 116 per vat is afgenomen tot US$ 90 en US$ 104. En daarmee is een hernieuwde koersstijging niet van de baan, maar het patroon heeft veel meer weg van een belangrijke top in wording.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijzen van edelmetalen hebben afgelopen week een pas op de plaats gemaakt en het goud is daarin geen uitzondering. Het is goed mogelijk dat de koers van een troy ounce goud terugzakt tot circa US$1.850 maar daarmee verandert er niets aan het feit dat de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken per saldo opwaarts gericht is.

Strategie

Wij blijven aan de kant staan. Onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken die al langer gericht is op meer waarde-georiënteerde ondernemingen heeft afgelopen weken opnieuw vruchten afgeworpen. Waar aandelenmarkten gemiddeld gesproken zijn gedaald zijn onze aandelenportefeuilles per saldo zelfs nog iets opgelopen qua waarde. En wij zijn daar heel tevreden mee.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

25 april 2022 10.00 IFO Sentimentscijfers Duits zakelijk klimaat
26 april 2022 14.30 Orders voor duurzame goederen VS en huizenmarkt VS
28 april 2022 11.00 Eurozone economisch bulletin
28 april 2022 14.30 Detailhandelscijfers VS (consumentenbestedingen)
29 april 2022 8.00 Bruto binnenlands product Duitsland en Frankrijk
29 april 2022 11.00 Inflatiecijfers Eurozone
2 mei 2022 16.00 ISM Industriële PMI-cijfers VS

Komende week wordt een van de drukkere weken als het gaat om de publicatie van bedrijfscijfers. Tot op heden zijn die bij veel klassieke ondernemingen op het vlak van voeding en drank meegevallen terwijl veel platformbedrijven met tegenvallers zijn gekomen. Uitslagen als gevolg van cijfers die afwijken van verwachtingen kunnen flink zijn.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 2 mei 2022 verschijnen.

Den Haag, 23 april 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.