De kou uit de lucht

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (16 april 2018) 548,05

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De AEX Index loopt voorop, maar ook elders is het beeld positief

Met de bescheiden aanval op enkele Syrische targets lijkt de kou uit de lucht. Rusland en zijn bondgenoten staan nog ver weg van het Westen, maar grote problemen lijken er uit deze “bestraffing” niet voort te vloeien. Het ziet er naar uit dat China met de zeer gematigde en verstandige toon van Xi de handelsconflicten in de hand krijgt. Noord Korea kijkt uit naar de ontmoeting met Trump. Alles bij elkaar genomen lijken de omstandigheden voor rust op de markten aanzienlijk te zijn verbeterd. Alleen Trump houdt het in zijn eigen land nog erg moeilijk. Al met al genomen lijkt de politieke situatie een verdere opgang van de beurzen niet meer in de weg te staan.

Technisch gesproken ziet alles er ook zeer positief uit. Natuurlijk zijn er signalen waarover men zich zorgen moet maken, maar zoals wij reeds eerder meldden zijn dat zeer lange termijn signalen, die ongetwijfeld in de komende tijd hun invloed nog zullen doen gevoelen. Maar momenteel worden ze verdrongen door de korte en middellange termijn signalen, die allemaal optimisme uitstralen. In Amsterdam kan men zich misschien zorgen maken over de Call/Put Ratio, die hoog ligt en daarmede wijst op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, maar dat is dan ook alles wat wij gevonden hebben. Amsterdam staat met deze hoge C/P Ratio alleen. Het is een gevolg van het feit dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ten opzichte van andere indexen in de afgelopen week zich veel sterker heeft gedragen. Omdat deze indicator op dit moment alleen staat zien wij hem meer als een roepende in de woestijn, maar er dient wel gewezen te worden op het feit dat in alle markten de indicatoren op de daggrafieken het een beetje laten liggen. Dit lijkt niet veel om het lijf te hebben want de weekgrafieken zijn overal zeer positief.

Wij nemen hieronder twee daggrafieken op. Een van de Dow Jones Industrial Index en een van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De Dow Jones Industrials Index op dagbasis

Wij hebben geen candlesticks opgenomen in de daggrafiek van de DJIA in figuur 1 teneinde het beeld nog duidelijker te maken. U ziet alleen maar slotkoersen. De grafiek begint in 2015. Op 25 augustus (net niet te zien) werd er een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet, die herhaald werd in het begin van 2016. Vanaf dat moment zette zich de laatste rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in, die begon op 15.370 en die eindigde op 26 januari van dit jaar met een hoogste koers van 26.616. Een ongelooflijke stijging in iets minder dan twee en een half jaar. Onder de koersen ziet u in het rood een parabool getekend. Deze start ook op 25 augustus 2015 en op het einde is hij vertikaal stijgend. Daarmede werd het einde van de hausse aangekondigd. Daarna zette zich een heel gezonde correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in met een laagste koers die het MA200 raakte. Er was toen een dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te onderscheiden en de koers ligt nu aan de bovenzijde van deze wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Een uitbaak lijkt imminent. En mocht deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken er komen dan zou een doel berekend kunnen worden ergens rond 30.000. Maar als dit doel bereikt wordt in de komende periode dan zijn we eigenlijk terug op af. De DJIA zal in korte tijd opnieuw ver van zijn MA200 komen te liggen en een nieuwe correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is dan onvermijdelijk. De kortere termijn ziet er dus mooi uit maar de langere termijn roept vraagtekens op en dat is in lijn met de waarschuwingen waarop wij eerder reeds wezen.

Figuur 1.

De AEX Index op dagbasis

In figuur 2 nemen wij een daggrafiek op van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. In deze historische grafiek behouden wij alle patronen die wij in de loop van de tijd denken te kunnen herkennen. U ziet nu de laatste twee, waarvan de eerste slechts half wordt getoond. Het is een Kop/Schouderpatroon van waaruit na uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een doel berekend kon worden van 575. Dit doel werd op 5 punten na gehaald toen de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich inzette. Deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken werd beëindigd op 515 en daarna zette zich een horizontaal patroon in waarvan het begin na twee en een halve week te herkennen was. Dit patroon bleek uiteindelijk een horizontaal kanaal te zijn dat in de afgelopen week na nog eens zes weken van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken aan de bovenzijde werd verlaten. Opnieuw is een doel te berekenen en dat valt samen met het voorgaande doel op 575. Er is geen reden om te veronderstellen dat dit doel niet gehaald wordt maar het staat wel vast dat dit niet in één keer zal geschieden. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder de grafiek is dalende. Hij divergeert gelukkig positief en de voorziene rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken vindt plaats onder een positief gesternte van weekgrafieken, die in de meeste markten op dit moment een stijgend en positief beeld laten zien. Wij hebben geen uitzonderingen gevonden. In andere markten ziet men nog geen unanimiteit inzake een dalende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Het is dus goed mogelijk dat het herstel nog even doorgaat alvorens een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich inzet. Maar zoals reeds vaker betoogd pakt een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zeer beperkt uit als hij voorzien wordt op basis van positieve daggrafieken waarbij de weekgrafieken stijgende zijn en nog veel ruimte voor zich hebben. Wij verwachten daarom dat een daling zich nu of iets later zal beperken tot een pulback naar het uitbraakniveau op 450.

Figuur 2.

De Rente

De aankondiging van de FED dat men er van uit kan gaan dat de Amerikaanse rente een extra keer dit jaar verhoogd zal worden stuwde het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken weer omhoog. En natuurlijk gaat Europa volgen. Er is nog geen definitieve omkeer te zien maar het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar lijkt weer in de lift te zitten. Uiteraard is het 0,70%-niveau weer het eerste doel. Deze beweging past ook in de aanname dat de aandelenmarkten omhoog gaan, want het vluchtkapitaal, dat eerder deze maand nog zorgde voor een daling van de rente, zal nu afwezig zijn of zelfs meewerken aan een rentestijging.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De positie van de Amerikaanse dollar is er onder alle politieke spanningen niet sterker op geworden. Hij blijft zich horizontaal bewegen tussen 80 en 82,5. Nog niet zo lang geleden zag het er naar uit dat hij aan de bovenkant zou uitbreken maar daar ziet het op dit moment niet naar uit.

De prijs van een vat Brentolie

De berichten over de dalende olievoorraden zijn vele, maar in de grafieken wijst alles erop dat de aan de gang zijnde hausse in de prijs van een vat Brentolie toch niet lang meer gaat duren. Op US$77 per vat ligt forse weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Hoogstwaarschijnlijk gaat hij daar niet komen maar inmiddels werd de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$70 wel gebroken. Daar ligt nu steun.

Het Goud

De grafieken van de World Gold Index steunen de veronderstelling dat de aandelenmarkten voor een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken staan. Ze zien er zonder meer droevig uit met negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken en dalende indicatoren. Steunniveaus vindt men op US$1.307 en US$1.250.

Strategie

Wij wachten de ontwikkelingen af, maar zijn al wel begonnen met het opvullen van gaten in portefeuilles om ze weer volledig in lijn met de modelportefeuilles te brengen (voor zover dat nog nodig is).

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

17 april 2018 4.00 Bruto Binnenlands Product en detailhandelscijfers China
18 april 2018 11.00 Consumptie-inflatiecijfers Europa

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 16 april 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.