Nu Brexit lijkt te verliezen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (20 juni 2016) 421,77

Onze conclusies:
Korte termijn: draait naar positief
Middellange termijn: verdeeld maar negatief
Lange termijn: verdeeld lijkt negatief te draaien
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Ondanks de dreigende BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken, maar misschien ook wel omdat de keuze nu zeer aanstaande is, ziet men overal in de daggrafieken mooie candle patronen. Zij variëren van Piercing lijnen, Bullish Engulfings tot Morning Stars. Daartegenover staan de candles in de grafieken van de edele metalen, die in de vorm van bijvoorbeeld een Dark Cloud, ons wijzen op een aanstaande daling. Onze eigen bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken analyse technieken stellen, dat de AEX en de DAX afgelopen week een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken hebben neergezet. In feite lijkt het erop dat de markt ons vertellen wil, dat de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken keuze een verloren zaak is voor die Britten, die hun toekomst buiten Europa zien liggen. Al deze signalen zijn goede signalen, maar wij zien volgende week graag nog een bevestiging hiervan zien, ook al is dat volgens de theorie in vele gevallen niet noodzakelijk. Ons baserend op de aandelenmarkten en de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken stellen wij dus, dat er van een BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken geen sprake zal zijn en dat houdt in dat wij opnieuw een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken verwachten. Deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zal zich ontwikkelen onder de dreiging van een grote correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, want de lange termijn grafieken zijn er uiteraard onder de forse daling, die in de afgelopen tijd heeft plaats gevonden, niet beter op geworden. Afgelopen week zag de AEX 3,3% dalen en de week daarvoor ging er 2,2% af. De lange termijn patronen zijn daarmede gaan draaien. Dit hoeft nog niet definitief te zijn, want de korte termijn onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren zijn allemaal positief. Het herstel, dat in de lucht hangt, kan dermate sterk zijn, dat de lange termijn op zijn schreden terugkeert. Maar dit moet nog wel gebeuren en zekerheid ten aanzien van de richting, die de beurzen kiezen bestaat nu eenmaal niet. Wij laten u aan de hand van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken hieronder zien wat er afgelopen week gebeurde en op welke wijze deze ontwikkeling duidt op een teleurstelling voor de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken aanhangers.

BLOG 20160620 AEX

Figuur 1.

De koersen zijn gevat in een Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken. Om positief te zijn dient dit kanaal te stijgen. Dat doet het op dit moment niet. De laatste drie koersen vormen tezamen een Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken. Dit is een zeer positief patroon. Maar er is in dit geval wel iets op aan te merken. Idealiter is de eerste candle (de zwarte) groter. De tweede candle daarentegen is juist weer groter dan in de theorie omschreven. De derde moet wit zijn. Hij is dat ook, ook al is hij zo klein dat hij zwart lijkt. Al met al dus een positief patroon. Gelukkig ziet men in andere markten vergelijkbare patronen, die er beter uitzien.
Daaronder staat de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. De rode lijn is gaan draaien. Dit is voor velen (zeer speculatieve beleggers) een koopsignaal, maar hij heeft de blauwe lijn nog niet doorschreden. Het is dus een zeer vroege indicatie en daarmede ook onbetrouwbaar.
Weer een verdieping lager vindt U de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Hij is zonder meer positief. Hij geeft daarmede veel zekerheid.
De ligging van de indicatoren is perfect om een mooie uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken te begeleiden.

Kop/Schouderformatie

Er is echter nog een andere dreiging, die insinueert dat onze versie van het beursgebeuren op dit moment niet correct is. Vorige week hebben wij u gewezen op de Kop/Schouder formatie, die op het punt stond afgemaakt te worden. Inmiddels is hij afgemaakt en de koers van afgelopen vrijdag ligt nog steeds onder de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Zolang hij daaronder blijft liggen is ieder herstel niet meer dan een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. En men kan dus op dit moment niet van meer spreken dan een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. Onze redenering is dus zeer wankel en het is dat andere markten sterkere plaatjes laten zien, dat wij niettegenstaande de zeer prille draai, die wij in de figuur van de AEX zien, toch uitgaan van een begin van een herstel.
Maar wij wijzen u tot slot toch ook nog op het doel van de Kop/Schouderfiguur en dat doel berekenden wij op 392. Mochten wij gelijk krijgen dan dient u de beide toppen in de gaten te houden, die wij aangeduid hebben in de figuur met hun exacte koers. U leest 453,1 en 458,9. De laatste koers is cruciaal voor de naaste toekomst. Zolang hij niet doorschreden is blijven de lange termijn zwaarden boven de markt hangen.

Brexit

De conclusie is in feite eenvoudig. Markten zijn in de afgelopen dagen weer meer gaan geloven in een Bremain in plaats van een BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken. Maar De Kop/Schouderformatie in veel grafieken kan zomaar hervat worden met een flinke daling als BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken toch een feit wordt. De stemming vindt komende week plaats. De kans is dus groot dat de Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken tot aan de stemming voortduurt. Bremain betekent stijgende koersen, BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken betekent een verdere daling. Zo bezien vertellen wij u vandaag niets nieuws.

De Rente

Er heeft zich in de afgelopen week een klein bodempje gezet dat oplopend is. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan stijgen. Maar het is nog te vroeg om te stellen dat dit enige betekenis heeft. Op de weekgrafiek is de stijging van afgelopen week onbetekenend. Voorlopig is het dus een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. Maar ook hier geldt, de dreiging van een BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken heeft geleid tot een vlucht naar veiligheid. Bremain zal dus een rentestijging betekenen, BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken een verdere daling.

De US$ in €’s uitgedrukt

Zoals te voorzien was ging de dollar weer terug toen hij het niveau van 90 bereikte. Wij zien hem verder aan waarde inboeten. Steun zal hij vinden op 97,5.

De prijs van een vat Brentolie

Op de dagchart is een duidelijk herstel te herkennen. Blijkbaar is de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken weer afgelopen alhoewel nog wel een bevestiging nodig is. Dit zou betekenen dat de steun op US$48 voldoende sterk was. De stijging die nu kan volgen lijkt beperkt te blijven tot maximaal US$53.

Het Goud

BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken veroorzaakt een duidelijke aarzeling in de ontwikkeling van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken. Zonder deze zou er een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gevolgd zijn, maar de markt is aarzelend. Een ja voor uittreding zou de prijs kunnen doen uitbreken door US$1.300 maar een nee brengt de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ongetwijfeld op gang.

Strategie

Niets doen is op dit  moment ons devies.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 20 juni 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.