De Statistieken spreken over 2014 en 2015 (2)

In een eerste artikel, op 16 januari jl., hebben wij u een analyse gegeven van de Januari BarometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken, de Presidential Cycle en de Decennium jarenEen selectiemethode waarbij uitgegaan wordt van het laatste cijfer van een jaartal. Hierbij zijn de jaartallen eindigend op een 5 het meest interessant, gevolgd door de jaartallen eindigend op een 8. De jaartallen eindigend op een 0 zijn duidelijk het minst interessant gevolgd door de jaartallen eindigend op een 7. Het was Edgar Lawrence Smith die in 1939 als eerste wees op deze cyclus. Copyright Vladeracken. Hieronder besteden wij aandacht aan nog een aantal jaarstatistieken, die op januari gebaseerd zijn. En het is mogelijk om een tweede maand toe te voegen aan de suggestie, dat de eerste dag van de maand een bijzondere koersdag zou zijn.

De eerste dag van de maand

Wij lieten de resultaten zien van het systeem van Tom Gentile. Die koopt op de laatste dag van de maand en verkoopt op de eerste dag van de daaropvolgende maand. Het resultaat van dit systeem was gedurende 2014 negatief met slechts een derde winstgevende transacties. Ook januari van dit jaar had een negatief resultaat. Wij voegen nu februari toe.

Maand Slotkoers laatste dag van de voorgaande maand Slotkoers eerste dag van de daaropvolgende maand
Januari 2015 424,47 422,28
Februari 450,39 455,82

Februari gaf dus een goed resultaat.

De Kaeppel Indicator

Jay Kaeppel was van mening dat de gehele maand januari een indicatie kon zijn voor de resultaten van het gehele jaar en hij ontwikkelde daartoe de volgende formule:
Als de eerste vijf dagen van januari afsluiten met winst geeft hij 1 punt; als de laatste vijf dagen van januari afsluiten met winst geeft hij nogmaals 1 punt; als januari in zijn geheel afsluit met winst geeft hij wederom 1 punt.

Een jaar geleden maakte wij in februari de stand op voor de voorspelling voor dat jaar:

S&P 500 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken
31 december 2013 1.848,36 401,79
8 januari 2014 1.837,49 = 0 punten 403,86 = 1 punt
24 januari 2014 1.790,29 393,85
31 januari 2014 1.781,53 = 0 punten 386,85 = 0 punten
Januari 2014 als geheel = 0 punten = 0 punten

Onze conclusie in februari 2014 was dus niet erg hoopvol, maar de werkelijkheid was gelukkig anders, want de S&P500 steeg zoals we hieronder zullen zien en ook de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken deed het redelijk zij het minder dan de S&P500.

Nu, in februari 2015 hebben wij de Kaeppel-voorspelling opgemaakt voor het jaar 2015:

S&P 500 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken
31 december 2014 2.058,90 424,47
8 januari 2015 2.062,14 = 1 punt 423,07 = 0 punten
23 januari 2015 2.051,82 454,56
30 januari 2015 1.994,99 = 0 punten 450,39 = 0 punten
Januari 2015 als geheel = 0 punten = 1 punt

Kaeppel vermeldt nergens of we nu mogen concluderen dat er 1/3 kans is op een mooi jaar. In ieder geval kunnen wij op grond van deze uitkomsten niet erg positief zijn. Maar gelukkig is daar het jaar 2014 waarin de Kaeppel-uitkomsten ook niet veel beloofden, maar dat toch nog zeer bevredigend afsloot.

December-Low Indicator

Lucien Hooper stelde ergens in de zeventiger jaren dat een dieptepunt (Low) in de DJIA (Dow Jones Industrials Average), in het eerste kwartaal, onder het dieptepunt van de voorafgaande maand december een aankondiging was van problemen in de rest van het nieuwe jaar.

Voor de Dow Jones Industrial Index is het resultaat van deze statistische stelling al bekend, want op 16-12-2014 zette de DJIA een Low neer van 17.067,59. Op 2 februari volgde een Low van 17.037,76 en dat is inderdaad lager. Amerika dreigt dus dit jaar in de problemen te komen volgens deze statistiek.

Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken liggen de kaarten voorlopig beter, want de Low in december, die ook op 16-12 viel, was 389,31. Daar is de koers tot nu toe nog niet onder gekomen. De laagste Low van dit jaar lag op 406,30 op 6 januari. Maar voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken moeten we nog tot einde maart wachten om een definitieve conclusie te kunnen trekken.

Zeven jaar op een rij

Jeffrey Saut wijst op een andere bijzondere reeks. Hij stelt dat het voor de eerste keer zal zijn dat de DJIA30 zeven jaar op een rij een hogere koers laat zien als het jaar 2015 positief afsluit. Wij hebben voor u eens een aantal slotkoersen op een rij gezet.

Jaar DJIA S&P500 AEX
2007 13.264,82 1.468,36 515,77
2008 8.776,39 903,25 245,94
2009 10.428,05 1.115,10 335,33
2010 11.577,51 1.257,64 354,57
2011 12.217,56 1.257,60 312,47
2012 13.104,14 1.426,19 342,71
2013 16.576.66 1.848,36 401,79
2014 17.823,07 2.058,90 424,47

De zorg van Saut gaat uit naar de DJIA, want de S&P500 kwam 0,05 tekort in 2011 om een ongestoorde reeks omhoog te kunnen laten zien. De AEX steekt daar maar magertjes bij af want die kwam in 2011 wel iets meer tekort. Of deze mooie reeks van de DJIA nou wijst op een negatief 2015 gaat ons te ver, maar het zal, zo denken wij, niemand verbazen als er eens een keertje een deuk in deze indrukwekkende reeks komt.
Een andere conclusie is ook te trekken. Het blijkt uit deze reeks dat het beleggen in aandelen helemaal nog niet zo gek is. Maar een Buy and Hold strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken lijkt niet aan te raden. Een belegging in de DJIA30 of in de S&P500 ziet er eigenlijk heel goed uit maar in bovenstaande reeks is geen rekening gehouden met het koersrisico van de valutaeenheid waarin de index is genoteerd. De dollar heeft in de loop van de tijd veel ups and downs laten zien en leverde per saldo in deze jaren ook in, ook al staat hij nu dan toch weer op een veel betere hoogte. Een belegging in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken had ook een mooi resultaat opgeleverd, mits men eerst in 2007 (of eerder) was uitgestapt.

Het Januari Effect

Het Vladeracken Woordenboek (zie Vladeracken site onder ABC) vermeldt “dat de koersen van aandelen in de USA de neiging hebben om in de maand januari meer dan gemiddeld te stijgen. Dit effect schijnt het meest zichtbaar te zijn bij kleinere fondsen. In Nederland is het januari-effect niet aangetoond”.

S&P 500 AEX
December 2013 1.848,36 401,79
Januari 2014 1.782,59 386,85
Resultaat januari -/- 3,56% -/- 3,72%
December 2014 2.058,90 424,47
Januari 2015 1.994,99 450,39
Resultaat januari -/- 3,32% + 6,10%

Voor het jaar 2014 kwamen beide indexen er in januari bekaaid vanaf. De werkelijkheid voor het gehele jaar was gelukkig anders. Maar de voorspelling voor het jaar 2015 is voor wat de S&P500 betreft opnieuw negatief. De AEX indexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken prijkt met een mooie plus.

Ons woordenboek vermeldt ook nog, dat dit effect zich de laatste jaren lijkt te verplaatsen naar december. Als wij het december resultaat 2014 vergelijken met het januari resultaat van de S&P500 dan krijgen wij het volgende:

S&P 500 AEX
November 2014 2.067,50 425,86
December 2014 2.058,90 424,47
Resultaat december -/- 0,05% -/- 0,03%

December doet het dus niet betere dan januari. In 2013 blonk december ook niet uit.

De Januari Indicator

“Zo januari gaat, zo gaat het jaar”. Dit is een aloude wijsheid van de New York Stock Exchange. In de literatuur vonden wij een stelling dat deze wijsheid opging in 73% van de laatste 85 jaar. Maar omdat wij nooit een statistiek gezien hadden, hebben wij destijds zelf een opstelling gemaakt. In deze opstelling, die loopt van ultimo 1983 tot het einde van 2014 (31 tellingen) hebben wij 17 jaar gevonden waarin deze stelling inderdaad klopte. Dit is 54%. In diezelfde periode sloot de S&P500 in werkelijkheid 24 keer hoger, dit is 77%. Blijkbaar gaat de Januari IndicatorStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken in de laatste 31 jaar minder vaak op dan in de laatste 85 jaar.
Men zou zich ook kunnen afvragen of de markt het jaar slecht zou afsluiten als de januari resultaten slecht zijn. Het aantal negatieve jaren in de periode van 31 jaar was 7, hiervan waren er 4 die met een negatief resultaat in de eerste maand van het jaar waren aangekondigd.

Blijkbaar gaat het gezegde niet op in het geval van een negatieve maand januari als men op grond daarvan een negatief jaar zou verwachten. Gegeven het feit dat een positieve maand januari gedurende de laatste 31 jaar slechts in 54% van de gevallen een positief jaar ten gevolge had, zijn wij niet erg onder de indruk van de wijsheid die regeert op Wall Street.

Maar als men de statistici van Wallstreet uit wil dagen dan wijzen wij hen erop, dat zij op basis van de S&P500 voor dit jaar een negatief resultaat voorspellen. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken liggen de kaarten anders. Als deze statistiek ook voor de AEX zou gelden dan gaan wij hier te lande een goed jaar tegemoet.

Conclusie

Wij hebben een aantal statistieken in een serie van twee artikelen bekeken. De resultaten waren als volgt:

S&P 500 AEX
Januari BarometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken Positief Negatief
Jan K Barometer Negatief Negatief
Januari Effect Negatief Positief
Januari IndicatorStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken Negatief Positief
Presidential Election Cycle Positief
Achtjarige Pres. Elec. Clycle Positief
Decennium JarenEen selectiemethode waarbij uitgegaan wordt van het laatste cijfer van een jaartal. Hierbij zijn de jaartallen eindigend op een 5 het meest interessant, gevolgd door de jaartallen eindigend op een 8. De jaartallen eindigend op een 0 zijn duidelijk het minst interessant gevolgd door de jaartallen eindigend op een 7. Het was Edgar Lawrence Smith die in 1939 als eerste wees op deze cyclus. Copyright Vladeracken Positief
December Low Indicator Negatief (Nog) Positief

Natuurlijk betreft het bovenstaande slechts statistieken. Daar kan men dus nooit op af gaan in het individuele geval anders, dan dat men kan stellen dat de kans groter of kleiner is. Maar daarenboven betreft het statistieken waarvan de onderliggende gegevens vaak onbekend zijn en waarvan de statistische geldigheid gezien het aantal waarnemingen dat aan de statistieken ten grondslag ligt sterk in twijfel getrokken mag worden. U mag uit deze serie artikelen dus geen conclusies trekken. Maar het geeft de belegger moed als hij in het bovenstaande (dus de AEX kolom) vaak het woord positief tegenkomt. Misschien wijst dit wel op een Draghi-effect.

Den Haag, 13 februari 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.