Tech is out, terug naar deep value

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (19 december 2021) 771,70

Onze conclusies:

Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Middellange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Lange termijn: positief

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Afgelopen vrijdag hebben wij een expiratiedag kunnen aanschouwen, die met recht spectaculair genoemd mag worden. Plotseling ging technologie in de uitverkoop. De grootste dalers zaten in de hoek van de aandelen, die afgelopen maanden de grootste stijgingen hebben laten zien. En voorop in de strijd ging het aandeel Apple, met een prachtige blow-off, die in enkele dagen tijd eerst zorgde voor een “all-time high” om vervolgens met donderend geraas onderuit te gaan. Een klassieke blow-off en dat betekent dat er nog veel meer ellende gaat volgen. De semiconductor-aandelen lieten een forse duikeling zien, maar veel van die aandelen waren al eerder naar omlaag gedraaid. En in Nederland was ook Adyen een stevige verliezer. Deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken wordt geweten aan de renteontwikkelingen in de wereld, maar de rente op de kapitaalmarkten daalde juist afgelopen week, dus de samenhang is zeker niet perfect. Het probleem is dan ook niet een-op-een te koppelen. Er speelt hier meer. De expiratie is een belangrijke factor. Veel teveel beleggers zaten long in dit type aandelen en veel te veel beleggers hadden dit ook nog eens met leverageMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Formule: Leverage = koers van de onderliggende waarde / koers optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken (warrant) * pariteit. Copyright Vladeracken gedaan. Dat betekende dat zij geld geleend hebben om extra aandelen te kopen. Nu de FED als eerste grote Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken heeft aangekondigd dat het ruimgeld beleid ten einde komt, wordt geleveraged beleggen gevaarlijk. En dus moeten juist dit type beleggingen worden afgebouwd. Dat de lange rente dan niet daalt is niet direct het probleem, de angst dat de korte rente nu snel zal gaan oplopen is voldoende. In 2020 en een groot deel van 2021 is de stijging van de S&P 500 Index te danken geweest aan een klein aantal grote tech-aandelen, de FAANG-aandelen en Tesla. En het zijn juist deze aandelen die met geleend geld zijn gekocht. Het afsluiten van de kredietkraan zal een onevenredig groot effect hebben op juist die aandelen die het meeste geprofiteerd hebben van de eerder juist flink opengedraaide kredietkraan. De draai van afgelopen week is hierin een voorbode. Wie juist belegd was in de achtergebleven klassieke ondernemingen heeft een prima week achter de rug terwijl de beleggers die dit jaar voorop liepen juist flink hebben moeten bloeden. En dat proces is nog maar net begonnen. Tijd voor een flinke sectordraai!

De AEX Index op dag basis

Figuur 1.

In dit kader is de daling van afgelopen vrijdag in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in feite vrij mild gebleven. Ondanks stevige verliezen in de grote tech-aandelen in de AEX bleef de index boven de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 769 steken. Men zou in de indicatoren in de grafiek zelfs enige positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken kunnen herkennen. Het kan dan ook best zijn dat de AEX weer gaat oplopen, maar dan wel onder leiding van andere aandelen dan Adyen, ASMI, ASML en Besi. Maar overall is het beeld niet goed. De sten van 750 lonkt en de kans dat we dat punt gaan zien op korte termijn is aanzienlijk. De index nu kopen is geen goed idee. Kijk liever naar individuele plaatjes van bedrijven als Heineken, AB Inbev, Aegon, ABN Amro en ga zo maar verder, daar is veel meer waarde te vinden en ook veel meer koerspotentie.

De Rente

Tegenover renteverhogingen in Engeland en Noorwegen en een duidelijke verandering in het beleid in de VS stond een nog altijd milde ECB in Europa afgelopen week. En met het feit dat alle grote Centrale Banken in de wereld nu aan de kerstvakantie zijn begonnen is het gevaar van een onduidelijke rentepolitiek even geweken. En dus daalde de lange rente afgelopen weken zowel in de VS als in Europa iets. Maar veel heeft het allemaal niet om het lijf. In de VS is de rente al weken lang min of meer zijwaarts aan het bewegen. Alleen in Europa steeg de koers van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken significant. Toch heeft het allemaal veel weg van een mammoettanker die tijd nodig heeft maar die ontegenzeggelijk van koers aan het veranderen is. De grote vraag blijft of de inflatiecijfers in december en januari weer gaan zakken. Totdat daar meer zicht op is zal de markt rekening blijven houden met een scenario waarin centrale banken in 2022 een verkrappend beleid gaan vormen. En dat is negatief voor tech-aandelen en groeiaandelen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Het lijkt er op dat de $ zijn hoogste punt ten opzichte van de € nog altijd niet heeft bereikt. Afgelopen week was positief voor de $, maar niet heel erg. Het patroon dat zich ontwikkelt echter is er een dat de kans op een opwaartse vervolg groter en groter maakt. Het blijft allemaal binnen een lange termijn consolidatiepatroon, dus de lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is niet in gevaar, maar nog een stapje omhoog moet niemand verbazen. Onlogisch is dat niet, als de rente in de VS wel omhoog gaat en in Europa niet, dan wordt dus het renteverschil groter en dat is positief voor de $, althans op korte termijn. Want op langere termijn is een groter renteverschil ingegeven door een verschil in inflatie juist zeer negatief, getuige de ontwikkeling van de Turkse lira, om maar een voorbeeld te noemen. De echte grens om te nemen is en blijft 92,5 en daar zijn we nog niet.

De Brent Olie prijs

De olieprijzen hebben, zoals verwacht, de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken vaarwel gezegd. Maar echt negatief was de koersontwikkeling niet. In feite is hier sprake van meer van hetzelfde, een koers (van Brentolie) die slechts terug naar de oplopende trendlijn is gestegen, een trendlijn waar hij eerder doorheen zakte. Voorlopig blijft dus slechts sprake van “kissing the trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken” en is de vraag of het “goodby” is of niet nog niet beantwoord.

De prijs van een troy ounce Goud

Het begint eentonig te worden, want ook de afgelopen week vertoonde de koersgrafiek van het goud een een reversal candle, de 3de in successie. Het betekent dat het beeld begint te draaien en dat biedt hoop voor de toekomst. The jury is still out.

Strategie

Wij wachten nog even af, de kans dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zijn tweede fase is ingegaan, met een mogelijk doel van 750 is nog te groot.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

21 december 2021 16.00 Consumentenvertrouwen Europa
22 december 2021 14.30 Bruto binnenlands product VS en consumentenbestedingen
22 december 2021 16.00 Consumentenvertrouwen VS
23 december 2021 14.30 Nieuwe orders kapitaalgoederen etc. VS
30 december 2021 15.45 Chicago Purchasing Managers Index

We naderen het einde van het jaar met twee verkorte beursweken achter elkaar en veel handelaren die op vakantie zijn. Met een lege markt kunnen uitslagen groot zijn, maar meestal zijn dit juist rustige weken, zonder veel spectakel.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 3 januari 2022 verschijnen.

Den Haag, 19 december 2021
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.