Wacht reactie af

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 november 2019) 598,96

Onze conclusies:
Korte termijn:positief, maar reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken staat voor de deur
Middellange termijn:positief
Lange termijn:positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De willige markt waarvan op dit moment sprake is dankt de wereld enkel en alleen aan het feit dat er telkens goede berichten verschijnen inzake het China-VS handelsconflict. Trump twittert daar soms dan tussendoor, dat het nog geen gebakken zaak is. En dat is dan precies het risico dat de markten lopen. Als hij het weer op zijn heupen krijgt en vindt dat een “goede onderhandelaar” weer eens hoog van de negatieve toren moet blazen dan krijgen de aandelenmarkten het weer voor de kiezen. We hebben gezien, dat dit slechts een tijdelijk effect heeft, maar in een situatie waarin de indicatoren, na een mooie rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, wijzen op de noodzaak dat de overbought situatie aandacht vraagt, is dit toch een zwaard dat boven de markt hangt. Maar de markten zelf zijn positief en wij gaan er daarom vanuit dat er nog meer in het vat zit. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is op weg naar zijn (nieuwe) doel op 644.

De daggrafieken zien er allemaal negatief uit. Dat wil zeggen dat de indicatoren dalende zijn en daarenboven divergeren zij negatief. Reeds gedurende enkele weken waarschuwen wij dat er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken boven de markt hangt. Vandaag of morgen gaat zich deze presenteren. De weekgrafieken zien er daarentegen gezond uit. De indicatoren zijn stijgende en er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Het enige negatieve is het feit dat zij hoog komen te liggen. Dit betekent zonder meer dat het vandaag of morgen afgelopen gaat zijn met de Mini-dips. Het ziet er naar uit dat november een zeer positieve invloed gaat hebben op de maandgrafieken. Tot en met oktober waren de indicatoren op deze grafieken aan het dalen, maar daar schijnt in november verandering in te komen. Weliswaar is de maand nog niet afgelopen en is het dus te vroeg om te juichen, maar het beeld is zonder meer beter geworden.

De AEX Index op dagbasis

De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, zoals u deze hierboven ziet afgebeeld, lijkt er op het eerste gezicht heel mooi ut te zien. Maar er zijn een aantal opmerkingen bij te maken. De koers is in een consolidatiepatroontje gekomen. Sinds maandag is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaan dalen. De CCI Index was al een dagje eerder daarmee begonnen. Maar de koers ging dinsdag weer omhoog en brak toen intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken ook door het 600-plafond. Vrijdag steeg hij ook maar een doorbraak werd niet gerealiseerd. De conclusie is dat er sprake is van een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. Dit kan nog best uitmonden in een doorbraak door de 600, maar vandaag of morgen gaat er toch een daling volgen. Wij wijzen op de koersontwikkeling binnen het vierkantje. Toen de indicatoren gingen dalen raakte het koerspatroon in een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken en 16 dagen later brak hij toch naar beneden uit De koers ging van boven in het stijgende kanaal naar de onderkant. Een dergelijk iets kan nu ook gebeuren. De koers ligt bijna tegen de bovenkant aan. Een terugval tot aan de onderkant zou betekenen dat het MA50 weer wordt opgezocht. Nu ligt dit MA op 578, maar als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken inzet dan zal hij hoogstwaarschijnlijk op 580 liggen. Hier zou de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kunnen eindigen, maar ook het 586 niveau (waarop de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken plaats vond) zou de uiteindelijke steun kunnen zijn.

De Rente

Men moet er vanuit gaan dat de rente weer gaat dalen. De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken is zo sterk gedaald in de afgelopen tijd dat een herstel niet uit kan blijven. De indicatoren zowel op de dag- als op de week- grafiek zijn stijgende.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar is dalende maar er lijkt een herstel in de lucht te zitten.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie zit weer in de lift. Aangenomen wordt dat de introductie van Aramco daar een rol in speelt, maar hoe dit ook moge zijn, de prijs is stijgende. In alle timeframes zijn de indicatoren nu stijgende. De grens van US$70 per vat lijkt dus wel haalbaar. Inmiddels heeft Amerika zich opnieuw bevestigd als de grootste producent van olie.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft de laatste dagen weer een stijging doorgemaakt maar de vraag is toch of dit lang zal duren. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hier lijkt nog niet helemaal uitgewerkt. De prijs van het zilver laat hetzelfde beeld zien. De indicatoren op de daggrafiek stijgen nog maar die op de weekgrafiek zijn bezig met een daling.

Strategie

Anderhalve week geleden hebben wij een eerste stap gezet met het beleggen van de aanwezig liquiditeiten. En wij gaan er vanuit dat deze tendens verder wordt doorgezet in de komende weken. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, als een soort pullback na de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog, speelt ons dan allen maar in de kaart.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

20 november 2019    20.00  Publicatie notulen laatste FED-vergadering

21 november 2019    13.30  Publicatie notulen beleidsvergadering ECB

22 november 2019      9.30  Markit producenten en diensten vertrouwen inkopers Duitsland

22 november 2019    15.45  Markit producenten en diensten vertrouwen inkopers VS

25 november 2019    10.00  IFO verwachtingen Duitsland

Op het geopolitieke front is er in Europa enige rust, in afwachting van de Britse verkiezingen in december, maar op het handelsgebied is er uit China en de VS misschien zelfs witte rook te verwachten.

 

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 18 november 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.