Dagboek van onze handel op het aandeel UNIBAIL-RODAMCO

Reeds meerdere malen in het verleden hebben wij gerapporteerd over onze activiteiten rond de verkoop van Calls en Puts op het aandeel Unibail-Rodamco (UBL). In ons artikel van 24 januari 2014 hebben wij de regels, welke wij volgen, uiteengezet. Naarmate wij meer ervaring kregen, werd het duidelijker dat de markt telkens vraagt om aanpassingen van het systeem. Wij proberen de markt hierin te volgen. Hieronder zullen wij vertellen van onze ervaringen in de eerste helft van het jaar 2016.

De keuze voor het aandeel Unibail-Rodamco

werd bepaald door verschillende kenmerken:
1.    UBL noteert met een hoge prijs voor het aandeel. Dat betekent dat opties relatief veel opbrengen. Wij rekenen met €3 kosten per verhandeld contract en één contract moet voldoende opbrengen om een redelijke verhouding te krijgen tussen kosten en opbrengsten. Met een aandelenkoers van €200 tot €250 is de prijs van één contract meestal acceptabel;
2.    Het aandeel UBL fluctueert voldoende. Ook dit beïnvloedt de opbrengstprijs van de opties;
3.    Er is voldoende handel in het aandeel en ook in de opties. Er moet tevens voldoende handel zijn in Turbo’s, opdat wij (zeker als wij het aandeel niet bezitten doordat calls worden opgevraagd) gemakkelijk tot dekking kunnen overgaan.
Een aandeel als Koninklijke Olie fluctueert ook behoorlijk, maar om hetzelfde te bereiken als bij Unibail dient u steeds 10 keer zoveel opties te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken met daarmee tienvoudige transactiekosten tot gevolg. Dit zit hem in de praktijk van de meeste brokers in Nederland om de kosten van handel in opties te binden aan eens stuksprijs per contract.

Nadeel aan UBL

Een nadeel van het aandeel UBL is dat de afstand tussen de uitoefenprijzen 10 punten bedraagt. Hierdoor is het vaak niet mogelijk beide posities tegelijkertijd in te nemen (tegen acceptabele prijzen). In de verslagperiode konden wij regelmatig geen Call verkopen tegen een door ons gewenste minimumprijs.

In principe hebben wij een positie van 100 aandelen. Maar wanneer deze aandelen opgevraagd worden kopen wij niet zonder meer terug. Onze politiek is om, als wij geen aandelen bezitten, dan 2 puts te verkopen. Uiteraard graag op verschillende uitoefenniveaus. In voorkomend geval laten wij ons dan op de expiratiedag graag 100 aandelen in de maag splitsen. Vaak brengt deze politiek meer op dan het bezitten van het aandeel en het verkopen van slechts één put, terwijl het risico gelijk is. Maar door deze politiek ontvingen wij in 2016 geen dividend. Wij houden ons steeds gereed om een longpositie in te nemen via Turbo’s als het aandeel naar boven dreigt uit te breken.

Wij gaan ervan uit dat wij maximaal €30.000,- ter beschikking houden voor deze operatie.
Op 1 januari namen wij 100 aandelen over van het jaar 2015 ad €234,40 per aandeel en een verkochte Put januari 2016 220, die €0,73 noteerde en een verkochte Put jan 240 die toen €6,15 waard was. U vindt alle transacties hieronder.

Het eerste halfjaar kenmerkt zich doorgaans door een relatief hoge prijs voor de puts. Dit komt omdat in deze periode de dividenden worden uitbetaald en die zitten vaak in de premie van de put optieEen putoptie geeft de koper van de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken het recht om de onderliggende waarde te verkopen tegen een vastgestelde prijs (de uitoefenprijs) binnen een vastgestelde termijn (de looptijd of uitoefenperiode). De optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken verplicht de verkoper van de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken tot afname van de onderliggende waarde tegen een vastgestelde prijs binnen een vooraf vastgestelde looptijd. Zie ook onder OptieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken verrekend. Stel er wordt in mei een dividend uitgekeerd van € 4,50 en de expiratie van mei is nà de ex-dividenddatum. Het uitkeren van dividend leidt tot een daling van de koers van het aandeel. In dat geval zou de put meer waard worden op basis van een gebeurtenis (het dividend) die al lang van tevoren bekend is. Waarom zou iemand u dan die put verkopen, tenzij de koersdaling als gevolg van het dividend al in de prijs is verwerkt?

Wij rangschikken hieronder de transacties conform de expiratiedata. Het eerste halfjaar loopt tot 15 juli en daarmede telt deze periode veertien dagen meer dan precies een halfjaar. De opbrengsten/uitgaven, die wij noemen zijn na aftrek van alle kosten.

De Transacties:

Datum Actie Opbrengsten Uitgaven
01-01-2016 Overname van 100 aandelen uit 2015 € 23.440
02-01-2016 V 1 put jan 220 (expireert) € 73
V 1 Put jan 240 (expireert) € 615
12-01-2016 V 1 Put febr 240 € 351
15-01-2016 V 1 Put febr 230 (expireert) € 1.117
17-02-2016  V 1 Put mrt 210 (expireert) € 280
18-02-2016  V 1 Put mrt 220 (expireert) € 489
18-02-2016  K 1 Put febr 240 (sluiting) € 421
02-03-2016  V 1 Call mrt 240 € 345
18-03-2016  V 100 aandelen (Call opgevraagd) € 23.980
23-03-2016  V 1 Put apr 240 (expireert) € 292
 V 1 Call apr 250 (expireert) € 186
12-04-2016  V 1 Put mei 230 (expireert) € 478
19-04-2016  V 1 Put mei 240 € 467
19-05-2016  V 1 Put juni 230 € 497
20-05-2016  K 1 Put mei 240 (sluiting) € 613
 V 1 Put juni 240 € 887
 14-06-2016  K 1 Put juni 240 (sluiting)  € 1.153
 V 1 Put juli 240 € 1.112
 17-06-2016  K 1 Put juni 230 (sluiting)  € 144
V 1 Put juli 220 € 627
 15-07-2016  De Puts juli expireren zonder waarde
Totaal € 31.796 € 25.771
Gerealiseerd resultaat € 6.025  20%

Het gerealiseerde resultaat was zeer bevredigend. Op een gereserveerd bedrag van €30.000 maakten wij een winst van €6.025 en dat is ruim 20%. De periode tot 31 december zal een duidelijk lager resultaat opleveren want verwacht wordt dat de prijzen van de opties lager zullen zijn en de periode is iets korter.

Conclusie

Tot zover onze wederwaardigheden. Op gezette tijden brengen wij verslag uit van deze systematiek. Alle voorgaande verslagen zijn op onze website terug te vinden wanneer u zoekt op de term Unibail.

Den Haag, 29 juli 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt wel en / of heeft belegd in de hier besproken effecten en systematiek voor haar cliënten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten en conform de hier besproken methodiek en argumenten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

2 antwoorden
 1. Wim de Graaff
  Wim de Graaff zegt:

  beste Gijsbrecht van Dommelen!

  Als Alex belegger lees ik altijd met veel plezier de columns en met name die met analyses.
  In dit overzicht Unibail zitten volgens mij wat slordigheden.
  – de verkoopprijs van put jan 2016 € 220 moet € 0,73 zijn
  – de sluiting van de put juni € 240 staat onder Opbrengsten i.p.v. Uitgaven
  – hetzelfde geldt voor de sluiting put juni € 230

  Misschien zijn ze al gesignaleerd, maar ik vermeld ze toch nog maar even.

  En eerlijk gezeg vind ik de gevolgde strategie niet echt geweldig onderbouwd. Het is toch een beetje bullish strategie en dat komt niet echt naar voren in het artikel.

  Vriendelijke groet

  Wim de Graaff, den Dolder

  Beantwoorden
  • G.K. van Dommelen
   G.K. van Dommelen zegt:

   Dag mijnheer de Graaff,

   Op de eerste plaats mijn dank voor uw kritische reactie. Wij hebben hem inmiddels ook aan het artikel gehangen. U heeft volledig gelijk en ik zal de slordigheden aanpassen, mijn dank voor de opmerkzaamheid.

   T.a.v. de strategie, al enige tijd schrijven wij vooral puts en relatief weinig calls. Dat maakt de strategie momenteel bullish. Het probleem is dat de volatiliteit van Unibail zo laag is geworden, dat de opbrengsten eigenlijk te klein zijn om nog lucratief opties te schrijven. Bij de puts is dat in de voorbije maanden minder zichtbaar geweest, omdat daarin ook nog het dividend verwerkt werd. Bij de calls daarentegen is dat wel zichtbaar want daar werkt het dividend juist tegen de optieschrijver. Daarnaast is de lange termijn trend van het aandeel ook nog eens opwaarts gericht. Vandaag hebben wij wel weer een call 250 september geschreven en twee weken geleden ook een call augustus 250 die, als alles goed gaat, vrijdag moet expireren. 250 is een inmiddels belangrijke technische grens voor het aandeel, breekt de koers daardoorheen dan zal een longpositie ter dekking van de opties ingenomen moeten worden. De put, die wij in feite ook vandaag voor september zouden moeten schrijven, schrijven wij niet omdat die juist veel te weinig oplevert en het technische beeld op korte termijn juist negatief is. Wat ik hiermee wil zeggen is dat uw constatering over het bullish-karakter van de strategie weliswaar op dit moment correct is, maar dat wij dit aanpassen naar gelang de richting van de trend zich wijzigt. Dat kan in dit soort strategieën ook niet anders, zeker als de opbrengsten zo laag worden. Het blijft manouvreren in een markt waarin risico niet meer juist geprijsd wordt, een gevaarlijke markt dus.

   Met vriendelijke groet,

   Gijsbrecht K. van Dommelen

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.