Nog meer verontrustende signalen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-02-26): 324,91

De Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken liet afgelopen week nog wel een hoger slot zien, maar de indicatoren toonden een bedroevend beeld. Er was geen bevestiging van de hogere top. Integendeel er was sprake van dalingen en negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De week sloot overal met negatieve candles. Men zag Bearish EngulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken candles, Dark Clouds, Petrifying Patterns, en halve Evening Stars (wachtend op voltooiing). De Call/Put ratio in Amsterdam daalde verder, de AdvanceDecline-lijn bleef negatief divergeren. De Volume OscillatorVO. Deze indicator bestaat uit twee Voortschrijdende Gemiddeldes. Meestal wordt een 14- en 28-dagen VG gebruikt, maar voor de korte termijn ziet men ook wel 5- en 20-dagen. Deze gemiddeldes worden afgezet in een histogram en waarden boven 0 geven een markt aan die ondersteund wordt door het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en waarden beneden 0 geven een markt aan die niet ondersteund wordt door het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken bleef in negatief terrein (ook in New York). De negatieve signalen vliegen nog steeds om de oren (voor de ogen in dit geval). Maar wat het meest verontrust is het gedrag van de Dow Jones Transport Index. We laten deze hieronder zien tezamen met de DJIA.

Blog-20120226-DJIA-Index-Fig1

Figuur 1.

Dow Theorie

Twee weken geleden noteerde de DJIA een top, die hoger lag dan de voorgaande uit april van dit jaar. Dit is zonder meer een positief feit, maar de DJTA daalde in diezelfde week. Afgelopen week was er een gelijkaardige beweging. De DJIA steeg en de DJTA daalde. Inmiddels viel de laatste uit zijn stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken en kwam al op zijn steunlijn aan op 5.067. De DJIA ligt bovenaan in zijn wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken en ligt nog ver verwijderd van zijn steunlijn op 12.284. Een van de belangrijkste wetten van Dow was, dat indices elkaar moeten confirmeren. En hij had toen met name het oog op de DJIA en de DJTA. Sindsdien is de transportsector in relatieve omvang gedaald en zijn er analisten geweest, die gesteld hebben dat deze wet geen geldigheid meer heeft, maar als men naar de ontwikkelingen door de jaren heen kijkt dan kan de geldigheid niet in het geding zijn. Nog steeds moeten indexen elkaar bevestigen en als dat niet gebeurt dan is de markt in moeilijkheden. In de grafiek hierboven ziet u dat de bevestiging uitblijft. Er is sprake van tegengestelde bewegingen en hiermede wordt onderstreept het feit, waar wij reeds langere tijd op wijzen, dat het marktsentiment de koersbeweging niet meer volgt en dat is al sinds de tulpenrally een onbetwist signaal van een komende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. En omdat de koersbeweging al langere tijd niet gehoorzaamt aan dit negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken zijn de kansen groot dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken uitgroeit tot een forse daling. De discrepantie tussen de DJIA en de DJTA wijst daarop. Wij brengen nog even onder uw aandacht het achterblijven van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken in New York. U ziet ze onderaan in de figuur. Zij vertolken overduidelijk het negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken, want de achterstand op de DJIA-ontwikkeling groeit nog steeds.

De hogere Timeframes

In de weekgrafieken hebben de indicatoren inmiddels een daling ingezet, ook in New York. De maand is overal nog positief. Dit laatste is de rem op de aanstaande correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, maar de ontwikkeling in de maand hoeft niet veel negatiefs meer te verwerken te krijgen wil dit ook niet omslaan in een daling.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de Nederlandse 10-jaars Staatsleningen is in een correctiefase gekomen. Daar zal de overmatige liquiditeit bij de banken hoogstwaarschijnlijk ook debet aan zijn, maar het iets langere termijn plaatje vertoont geen afwijking met onze eerdere analyses. De 3-maands Euribor daalt nog steeds.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie brak afgelopen week uit. Onder dit geweld draaide ook de maandgrafiek, die nu positief gericht is. Het ziet ernaar uit dat we zware tijden tegemoet gaan. Iran en ook Syrië hangen als een zwaard boven de markt. Er zal in de komende tijd wel een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken optreden maar de markt is omhoog gericht.

Het Goud

Een lezer schreef “dat je als je over goud wilt spreken, het dan over goud in Euro’s moet hebben en op deze wijze gerekend had hij toch maar mooi verdiend”. Wij zullen dat niet betwisten, maar wij wijzen erop dat zeker in een horizontale markt het instapmoment allesbepalend is. Als de investeerder is ingestapt op de top van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken in september vorig jaar dan heeft hij toch een verlies aan de broek of men dat nu in Euro’s of in Dollars berekent. Daar komt bij dat de winst op het goud in Euro’s gerekend (sinds september vorig jaar) is ontstaan door de stijging van de dollar. Maar als men van de dollar wil profiteren dan is het efficiënter en minder risicovol om dan direct in de dollar te beleggen zonder de omweg van het goud. De prijs van een troy ounce goud is inmiddels verder gestegen dan wij hadden aangegeven. Dat klinkt positief, maar het technische beeld is tijdens deze stijging ernstig verzwakt. Het is dus geen tijd om in het goud te beleggen.

De Amerikaanse $ versus €

De Dollar daalde verder dan verwacht maar hij is nu dicht bij een oude steunlijn gekomen op 74. Hier zou een omslag kunnen komen. Op 72 moeten wij onze verwachtingen gaan herzien. Opvallend is dat het niet de dollar is, die zwakte vertoont, maar het is de € die sterk is. Ook de ¥, en het Britse £ zijn aan het dalen ten opzichte van de €.

Onze Strategie

De portefeuilles die daarvoor in aanmerking komen zijn afgedekt. Wij blijven de kat uit de boom kijken.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 26 februari 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.