De markt oogt vermoeid

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (15 augustus 2016) 454,9

Onze conclusies:
Korte termijn: positief, maar reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in aantocht
Middellange termijn: positief, maar is aan het draaien
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was een redelijke week. Maar de berichten, die de indicatoren nu afgeven, zijn niet mooi. In Amerika werden overal nieuwe toppen gezet. In Europa nog niet, maar er werden daar toch wel goede resultaten bereikt. De DAX bijvoorbeeld liet de dalende trendlijn, die vanuit zijn All-Time High in 2015 getrokken kan worden, onder zich. Maar de markt is na deze goede resultaten vermoeid geworden. Vele indicatoren zijn gaan dalen en er wordt overal negatief gedivergeerd. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die nu ongetwijfeld gaat volgen is niet meer ver weg. Augustus zal geen mooie maand worden. Onze zorgen gaan er zelfs naar uit dat deze aanstaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken kan inluiden. September of misschien wel oktober zou hiermede zijn reputatie als de zwakste periode van het jaar, als men dat statistisch bekijkt, waar kunnen maken. Wat hiervan de reden is, is uiteraard niet duidelijk. BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken is in Engeland zijn eigen problemen aan het opstapelen. Het zal niet verwonderen als het hele onzalige en ondoordachte plan als niet-realiseerbaar wordt afgeblazen. Dit is op dit moment dus zeker geen trigger. Is het Rusland dan, dat de spanningen met Oekraïne opdrijft, zodat het Westen in het nauw komt? Is het China dat de Zuid Chinese Zee wil annexeren? Of is het Europa zelf dat geen afdoende antwoord klaar heeft als de migrantenstroom zich hervat doordat Turkije, dat zich gesterkt voelt nu de relatie hersteld is met Rusland, het contract opzegt? En dan is er nog het aanstaande referendum in Italië. Maar als de fundamentele redenen niet duidelijk zijn, dan zijn er wel de technische indicatoren, die vrij eenduidig op een moeilijke periode wijzen. Het is allemaal echter nog niet begonnen. Er zijn nog steeds sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren, die nog niet zover zijn. De mogelijkheid van enig uitstel is er dus nog steeds, maar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is zeker en niet meer ver weg. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is een dreiging, waarvoor wij waarschuwen en deze zal ongetwijfeld ons beleggingsbeleid in de komende weken beïnvloeden. Ter adstructie laten wij u hieronder een daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken zien.

De DAX Index

BLOG 20160815 DAX

Figuur 1.

De lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken (getrokken vanuit de top in april 2015) komt uit iets boven 10.400. De koers ligt daar na vier pogingen met 10.713 duidelijk boven. Mooi, zonder twijfel. In feite komt de DAX daarmede uit zijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Dit wordt onderstreept, doordat hij boven zijn MA200 ligt. Alleen de volgorde is nog niet helemaal in orde. Het MA50 ligt onder de koers en boven het MA200. Correct. Maar het MA150 (de magenta lijn) ligt nog boven het MA50 en zijn correcte plaats is boven het MA200 en onder het MA50. Het MA50 moert dus nog omhoog. Op zichzelf hoeft daar niet zwaar aan te worden getild. Het venijn zit ergens anders. Het verschil met de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is dat de DAX geen Koninklijke Olie heeft. Door de sterkte van dit fonds steeg de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken veel meer dan de DAX, maar nu er een kink in de kabel kwam met de daling van de olieprijs bleef de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken sterk achter. De langere termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken werd door de AEX niet doorschreden en de top uit april van dit jaar (de DAX reikte op dat moment tot 10.474) werd (nog) niet verbeterd. Wij schatten de kans dat dit alsnog een dezer dagen gebeurt, laag in. Kijkt u eens naar de indicatoren in de figuur. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan dalen en hij divergeert negatief. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenstaat op het punt zijn horzonale lijn naar beneden toe te doorbreken. Dit zijn typische signalen, die het begin van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aanduiden. De DAX is hiermede zijn brandstof kwijt. Stijgingen zullen als ze nog komen zeer beperkt blijven. De ÀEX Index ziet er niet beter uit. Ook daar is de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken overduidelijk. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is echter nog niet dalende, hij draait wel.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op leningen van de Nederlandse Staat met een gemiddelde looptijd van 10 jaar daalt maar in de grafiek ligt hij nog steeds hoog in het dalende kanaal. Er is dus niets veranderd in het beeld zoals wij dat vorige week beschreven. Draghi blijft pompen en dus zien wij niet goed in hoe daar verandering in kan komen. De grafieken duiden echter op aarzeling om echt verder naar beneden te gaan.

De US $ in €’s uitgedrukt

De Dollar liet het afweten. Het is een beetje meer van hetzelfde. De contouren van een dalend kanaaltje beginnen zich af te tekenen in de weekgrafiek. Maar of een eventuele uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken daaruit de prijs van de dollar boven zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van 92,46 zal brengen blijft wat ons betreft een grote vraag. Voorlopig is de richting van de koers dalend.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is vanuit een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van US$41,51 op 2 augustus opnieuw aan een opmars begonnen. Het einde hiervan is nog niet in zicht. De vorige top ligt op US$52,86. Dat niveau lag vlak voor de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$53 per vat. Er zal opnieuw een poging ondernomen worden om deze laatste te breken. Maar of hij er onmiddellijk door heen zal gaan is een andere zaak. Opvallend is dat de Brentolieprijs sinds 2 augustus steeg met een kleine 8 % en dat Koninklijke Olie, die zo sterk afhankelijk is van deze prijs slechts een toename van de koers van ongeveer 1,5% zag in diezelfde periode.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud zit sinds 6 juli, toen een top gezet werd op US$1.375, in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. In feite is dit uitgedraaid op een langerdurende consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. Er is nu een horizontaal kanaal te tekenen waarvan de onderkant ligt op US$1.310. Er is nog geen zicht op dat hij dit kanaal gaat verlaten. De meeste kans geven wij aan een verdere daling naar de onderzijde van het kanaal. Dit zou erop kunnen duiden dat de aandelenmarkten nog even wachten met de aankomende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken.

Agenda

Lezers van onze blog hebben ons gevraagd of wij aan kunnen geven of en zo ja welke gebeurtenissen in de komende week van belang zouden kunnen zijn voor de ontwikkelingen op de beurs. Wij zullen geen uitputtende lijst van alle gebeurtenissen opnemen, maar hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan. Wij zullen dit overzicht in de komende tijd iedere week opnemen.
·    17 augustus, 20.00 uur: Notulen van de laatste bijeenkomst van de FED (FOMC Minutes);
·    18 augustus, 11.00 uur: Inflatiecijfers Eurozone (Consumer Price Index)
·    18 augustus, 15.30 uur: Notulen van de laatste bijeenkomst van de ECB (ECB Monitary Policy Meeting Accounts);
Het gaat hier dus om gebeurtenissen, die in de afgelopen maanden verhoudingsgewijs veel invloed hadden op het marktgebeuren direct na publicatie.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 15 augustus 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.