Nog een weekje geduld

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (5 augustus 2018) 572,29

Onze conclusies:
Korte termijn: dalend, maar einde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is in zicht
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

FANGS, FAANGS en andere hoogvliegers

Het was zonder meer goed nieuws dat de totale koerswaarde van Apple de bijna ongekende grens van US$ 1 biljoen overschreed. Maar dit goede nieuws neemt niet weg dat de vele nieuwe technologie aandelen ook grote zorgen oproepen. Men duidt deze fondsen meestal aan met FANGSFinland, Engeland, Nederland, Duitsland, Slovenië. Deze groep onderscheidde zich omdat zij voorstander waren van een herstructurering van de Griekse schulden waaraan ook banken en andere financiële instituten moesten bijdragen. Copyright Vladeracken of FAANGS als men ook Amazone meeneemt, maar in feite is de groep veel groter want er is ook Uber bijvoorbeeld en sinds kort ook Adyen en noem verder maar op. De Faangs maken 15% uit van de S&P500 en zij zorgden voor 50% van de groei van deze index in de laatste tijd. De S&P500 doet het niet voor niks beter dan de Dow Jones Industrial Index. Maar de markten waarin de Faangs cs. hun geld verdienen raken uitgeput. De advertentiestroom bijvoorbeeld kan niet blijven groeien en hij moet tegenwoordig met meer en meer bedrijven gedeeld worden. Wij volgen er normaliter 9 en van deze 9 hebben er onlangs 3 een nieuwe top gezet. Zij zijn het vooral, die voor de meevallende beurs in Amerika zorgden, die er zonder hen slecht zou uitzien. Maar 6 van de negen zijn in de afgelopen tijd gemiddeld met 19% gedaald sinds hun All Time High en dan moet u weten dat Tesla met zijn grote problemen slechts 2,5% gedaald is. Het is dus zeker geen koek en ei in deze sector. En ondanks de dalingen blijft hun absolute beurswaarde hoog. De normale ratio’s die men gebruikt in de fundamentele analyseEen analyse techniek die zich richt op de redenen van de markt-bewegingen. Benjamin Graham wordt beschouwd als de grondlegger van de Fundamentele Analyse. Copyright Vladeracken, zoals de Price/ Earnings Ratio, blijven hoog in vergelijking met de “oude “aandelen en dat betekent dat de Apples van vandaag nog wel eens een groot probleem in de toekomst kunnen geven. En de groep in zijn totaliteit is al een beetje aan het kraken gezien de relatief vele verliezers. De kansen zijn daarom groot dat de ellende begint in deze sector, gezien zijn nog steeds fundamentele overwaardering. Gelukkig zijn het geen Dot.coms zoals in 2000 want nu betreft het bedrijven, die wel degelijk een echt businessmodel hebben. En het is ook nog niet zo ver, want volgens de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken zitten de beurzen nog steeds in hun opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in Amsterdam heeft de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken tot nu slechts 4 punten gekost en wij zien deze minitrip, want dat zal het wel worden, niet lang meer duren. Hoogstwaarschijnlijk worden de kaarten opnieuw geschud eind van deze week maar als dat niet zo is in de week die daarop volgt. De weekgrafieken laten mooie stijgende indicatoren zien, uitgezonderd misschien Japan, dat er iets minder mooi uitziet. In de maandgrafieken ziet men dat de S&P500 zich voegt bij Japan; in beide landen dalen de indicatoren. Voor de S&P500 Index is de reden boven al aangegeven. De daggrafieken zijn eensluidend. De indicatoren dalen, maar bijna overal is, voor wat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken betreft, het nulniveau reeds doorbroken. Alles wijst op een minidip waarvan het einde in zicht is. Wij laten hieronder zien hoe mooi de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zich in de afgelopen tijd ontwikkelde. Maar voor dat wij dat doen een waarschuwing: het venijn van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zit nog al eens in de staart!

De AEX Index op weekbasis

Figuur 1.

Het zijn de weekkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken die wij hebben opgenomen. U ziet een rode en een blauwe lijn die zich door het koerspatroon slingeren, 2 gewone simpele voortschrijdende gemiddeldes, die wij meestal gebruiken. Sinds einde oktober 2016 zeggen zij dat de markt zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Er is wat hen betreft op dit moment nog geen zicht op een einde hiervan. Maar bevestiging is nodig. En deze zoeken wij in de Fast Stochasticsof Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken K. Dit is de %K uit de formule van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit is het eerste Exponentieël Voortschrijdend Gemiddelde van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit gemiddelde wordt de Fast Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken genoemd. Copyright Vladeracken daaronder. In feite loopt deze Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken vooruit op de gemiddeldes zoals overduidelijk te zien is in oktober 2015 (zie de verticale lijntjes). Er zijn twee periodes afgetekend. De eerste betreft een duidelijke onderbreking van de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en de tweede was een tijdelijk terugval, maar de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken werd niet gebroken. Op dit moment lijkt er geen vuiltje aan de lucht. De trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is duidelijk naar boven gericht. Voor de goede orde hebben wij enkele steunniveaus ingetekend, maar wij nemen aan dat op hen in de naaste toekomst geen beroep wordt gedaan. Ons baserend op de figuur zijn wij optimistisch over de komende periode, zij het dat de minidip nog niet is afgesloten. De maximale terugval lijkt op uiterlijk 557 zijn einde te vinden.

De Rente

Even kwam het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken met een looptijd van gemiddeld 10 jaar weer boven 3%, maar het plezier was kort. Blijkbaar is er een nieuwe krachtenverzameling nodig en derhalve moet men er rekening mee houden, dat dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken komende week weer iets inlevert. De weekgrafiek blijft er echter goed uitzien, zodat wij het wel degelijk voor mogelijk houden dat er binnenkort een doorbraak (omhoog) volgt. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar volgt de Amerikaanse markt en zodoende staat Amsterdam opnieuw voor een (kleine, kortstondige) daling.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Het is nog niet gebeurd maar de mogelijkheid zit er in dat de dollar het niveau van 86,6 gaat breken. De grafieken zien er positief uit maar in de daggrafiek komen de parameters hoog te liggen. Voor de komende week echter ziet het er naar uit dat het Witte Huis zich dood ergert.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie zit nog steeds in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Blijkbaar zijn de voorraden aan het oplopen. Maar voorlopig ziet het er niet problematisch uit. De steun ligt op US$70 per vat. Hij zal daar wel komen maar of hij er doorheen gaat is een vraag. Wij zien het niet zo maar gebeuren.

Het Goud

Het herstel van de World Gold Index is nog steeds aan de gang, maar veel heeft het niet om het lijf. Het US$1.300-niveau is nog steeds niet in het zicht en dat blijft wat ons betreft, toch een eis. De prijs moet daar boven liggen willen wij geïnteresseerd raken.

Strategie

Wij wachten, zoals wel vaker, af en verkopen misschien nog wat zwakkere posities.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

6 augustus 2018 8.00 Duitse industriële productiecijfers en handelsbalanscijfers
8 augustus 2018 4.00 Chinese handelsbalanscijfers
10 augustus 2018 14.30 Amerikaanse consumentenprijsindexcijfers

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 6 augustus 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.