Hoedt u voor de expiratiedag

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-03-23) 499,12

Onze conclusies:
Korte termijn: positief nadert reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: verdeeld positief nadert reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: verdeeld tot positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Technisch gezien moest de markt reeds lang in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zitten, maar de markt is het daar zelf blijkbaar niet mee eens (en die heeft altijd gelijk). Afgelopen vrijdag kwam de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zelfs met een nieuwe top van 500,66. Het lijkt er daarmede op dat beleggen steeds eenvoudiger wordt. “Koop maar wat want de markt gaat toch omhoog”. Voor de professionele belegger wordt het echter moeilijker. Het ene na het andere argument duikt op, dat hem vertelt dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat beginnen, maar telkens wordt het snel daarna duidelijk dat de tijd nog niet gekomen is. Vrijdag was het expiratiedag en het is vaak zo, dat er rondom deze dag sprake is van een keer in het marktgebeuren. Tezamen met een nieuwe top is het daarom zeer goed mogelijk dat wij een dezer dag dan toch de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zien komen. Naast de vele argumenten die er reeds zijn opgesomd (zie ons commentaar van de laatste weken) zijn het misschien deze twee argumenten die een doorslag gaan geven. Wij houden er in ieder geval rekening mee door enerzijds te proberen vol belegd te blijven (Draghi’s zondvloed houdt aan, dat is een zekerheid) maar anderzijds door winst te nemen op de meest kwetsbare posities. Aan de hand van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zullen wij er nog iets nader op ingaan.
BLOG 20150323 FIG1 AEX
Figuur 1.

U ziet in de koersgrafiek enkele blauwe verticale lijntjes. Dit zijn de expiratiedata. Bij de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken helemaal links in de grafiek ziet u dat de omslag daags voor de  expiratiedatum valt. Er volgt daarna nog een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken waarvan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken valt op 16 december 2014. Drie dagen later volgt de expiratiedatum. Daarna is het afgelopen met het ritme van regelmatige voorkomende reacties. De eerste drie dagen van het nieuwe beursjaar in 2015 zijn negatief, maar daarna kan men stellen dat de beurs alleen maar omhoog gaat. Een blind paard kan zelfs winst maken (maar had dan wel in de markt moeten zitten). De expiratiedata liggen nu dicht bij de iets zwakkere dagen van het beursgebeuren. De grote vraag is nu of de expiratiedag van vrijdag jongstleden nu eindelijk gevolgd gaat worden door een iets zwakkere beurs. Er zijn wat argumenten hiervoor te noemen. De koers ligt al langere tijd boven de bovenste grens van het Keltnerkanaal. Reeds twee weken geleden werd de laatste top in de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackengezet. Sindsdien daalt deze en woensdag van de afgelopen week kwam hij onder de 70-lijn. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is reeds lange tijd dalende en hij divergeert ook sterk negatief. Dat de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken nou net op vrijdag iets omhoog ging moet u in dit beeld vergeten. De figuur die wij u dus hier laten zien heeft niets positiefs in zich anders dan dat de koers reeds sinds het begin van dit jaar in een lange opwaartse rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zit (hetgeen overigens het belangrijkste is). Buiten de figuur zijn er ook nog een aantal argumenten te noemen. De ASCX Index De Amsterdam Small Cap Index. Een gemiddelde van 25 kleine en middelgrote bedrijven genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Copyright Vladerackendie tijdens deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken voorop liep doet dat niet meer. Hij heeft afgelopen week dan ook geen nieuwe top gezet. Dat betekent dat er minder aandelen meedoen aan de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Onze eigen Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken geeft ons hetzelfde negatieve nieuws. De sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren in Amsterdam zien er niet positief uit. Zij wijzen op een afnemend vertrouwen van beleggers. In veel markten hebben de weekgrafieken een daling ingezet. Zo is in Amsterdam de weekmoman nu dalende. De markten in Europa tonen allemaal een zelfde uitgeput beeld. In Amerika liggen de kaarten anders. Daar zijn de markten onder sterk volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken stijgende. Men kan verwachten dat daar komende week nieuwe toppen worden gezet, maar of dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in Europa zal tegenhouden valt te betwijfelen, daarvoor lopen de markten in beide continenten te ver uiteen.

Wat hoog gaat kan diep vallen. Er is geen reden te vinden dat deze aloude wijsheid  opgang zal doen in de komende tijd. Daarvoor hebben we Draghi als onze steun en zekerheid. De markt zal het misschien iets minder aan gaan doen, maar een echte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zien wij niet in het verschiet.

De Rente
Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen kwam op 0,26%. Deze daling wordt niet meer door de indicatoren in de grafieken gesteund. Het opkoopprogramma gaat uiteraard gewoon door en derhalve mag men een verdere daling verwachten. Wel dreigt het probleem van de geringe beschikbaarheid van opkoopbaar materiaal. Daarnaast hoort men meer en meer dat veel liquiditeiten naar de Aziatische markten vloeien. Tezamen met de geldtsunamie uit Japan zijn deze markten voor aandelenbeleggers dus ook meer en meer interessant hetgeen de ruimte voor de actieve belegger groter maakt.

De US$ in €’s uitgedrukt
De dollar houdt het even voor gezien. De grafieken tonen een beeld van uitputting. Ze zijn op zoek naar ruimte en daarvoor is een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nodig. Deze heeft zich dan nu ingezet. Dat de $ een draai heeft gemaakt mag u niet vreemd in de oren klinken. De FED heeft vorige week aangegeven dat zij de rente weliswaar gaat verhogen, maar in een lager tempo dan wat historisch gebruikelijk is. Dat betekent dat het renteverschil met europa minder snel zal oplopende dan markten aanvankelijk gedacht hadden. De lange rente in de VS daalde daarop en dan is het ook logisch dat er een voorlopig einde is gekomen aan de stijging van de $-koers. Of dit betekent dat de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken definitief is gebroken zal nog moeten worden afgewacht. Maar voorlopig blijft de $ binnen de lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken liggen, precies zoals en waarvoor wij al enkele weken geleden in een artikel over de lange termijn positie van de $ waarschuwden.

De  prijs van een vat Brentolie
Deprijs van een vat Brentolie heeft de afgelopen week zijn weg naar het dieptepunt niet doorgezet. Als het er daardoor al op lijkt dat hij nu met een bodempatroon bezig is dan nog geloven wij dat niet. Er lijkt meer daling in het vat te zitten waar men ook kijkt. De opleving van de afgelopen week lijkt ons derhalve geen lang leven beschoren te zijn.

Het Goud
Met een mooie driedaagse stijging is de World Gold Index weer boven US$1.180gekomen. Dit lijkt het begin van een stijging die serieus aandoet. De daggrafiek ziet er zeer positief uit en bij de weekgrafiek zijn de indicatoren aan het draaien. De stijging die wij afgelopen week gezien hebben zal dus nog wel enige tijd aanhouden. De weg naar de eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond US$1.210 ligt open. De zilverprijs is excessief gestegen in de afgelopen week, maar hij was dan ook sterker gedaald. Ook dit beeld pleit overigens voor een verdere daling van de koers van de $.

StrategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken
Wij blijven in principe vol belegd maar wij gaan wel winst nemen op posities die meer kwetsbaar zijn voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Afgelopen week hebben wij reeds beleggingen in de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Index en in halfgeleiders verkocht.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag,  23 maart 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.