De soep wordt niet zo heet gegeten

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (27 juni 2016) 424,2

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief maar sterk oversold
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Op 16 juni sloot de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op 418,51. Op BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken dag was het slot 424,2. De winst van het Remain optimisme werd daarmede voor een groot gedeelte ingeleverd, maar niet meer dan dat. Het verschil zat in de tijd. Waren er voor de voorafgaande stijging 6 dagen nodig, de daling vond plaats in één dag. Deze relatief gunstige slotkoers van vrijdag gold echter niet voor iedere markt. De S&P500 en de DJIA kwamen onder de koers van zes dagen geleden. In Europa waren de zwakke broeders onder anderen te vinden in België en in Frankrijk. Het dieptepunt lag heel duidelijk overal veel lager maar in de namiddag trad een herstel op. In Engeland was dit herstel het sterkst. Amerika kende helemaal geen herstel.

De omzet was in het algemeen niet buitensporig hoog. In Amsterdam bleef deze onder de omzet van vrijdag vorige week, een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken-expiratiedag. In de VS daarentegen was de omzet wel flink hoger, een zeer negatief teken. Al met al valt de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van de financiële markten op deze onverwachte en tegenvallende uitslag dus reuze mee.
En misschien was dat ook wel te verwachten. Want de economie van Europa (en zeker die van Nederland) waar het de financiële markten toch in eerste instantie om te doen is, heeft de komende jaren geen negatieve invloed te verwachten van de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken. Hoe het patroon straks, na de onderhandelingen, er uit zal zien is nu uiteraard een vraagteken, maar dat valt voor de beurzen onder de lange termijn, waarbij het niet voor de hand ligt dat de handelsakkoorden, die gesloten zullen worden met de UK er negatiefvoor Europa uit zullen zien. Grote problemen liggen er voor wat dat betreft niet in het verschiet. Europa en in het bijzonder de effectenmarkten zullen alleen getroffen worden door de voortdurende onzekerheid. En daarnaast door een mogelijk valuta-effect, want een laag pond sterling kan voor onze economie wel eens en probleem(pje) blijken. Hier ziet het echter op dit moment niet naar uit want het pond kan dan wel gedaald zijn, het ligt nog steeds hoger dan drie weken geleden.

Anders zal het de UK vergaan. Investeringen in de UK door het buitenland zullen on hold gezet worden. Een uittocht uit de City dreigt. London heeft daarom al aangekondigd een referendum te willen houden over een mogelijke zelfstandigheid. Noord Ierland ziet een landsgrens (EU versus non-EU) als een grote bedreiging voor de vrede op het eiland. Zij willen liever bij de EU behoren. En Schotland streeft naar een nieuw referendum, dat hen de mogelijkheid geeft om apart lid te worden van de EU. Als Europa zich krachtig gaat hervormen dan zal het niet Europa zijn dat uiteenvalt, maar ligt het veel meer voor de hand dat de UK zichzelf opblaast.
De technische plaatjes zien er door deze zwarte vrijdag nu overal slecht uit, maar zij wijzen er ook op dat de markt zeer oversold is. Het zal dus niet lang duren alvorens er een duidelijk herstel zal optreden en het zou ons niet verbazen als dit dan de uiteindelijke doorbraak in Amsterdam van de 450 barrière zou opleveren. Maar dit moet wel gebeuren want zoals u hieronder in de de daggrafiek van de DAX zult zien, zit de markt nog steeds in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken en er is een duidelijk en fors herstel nodig wil hij daar uit komen.

BLOG 20160627 AEX

Figuur 1.

Het eerste wat opvalt is de dalende lange termijn trendlijn. Hij laat er geen misverstand over bestaan: de markt is dalende. In maart werd gespeeld met de gedachte dat de markt een aanval zou openen op deze dalende trendlijn. In april werd deze droom wreed verstoord. De markt zette een daling in (bij 1) Maar de hierop volgende bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken kwam nog boven de voorgaande te liggen en dus kon er al snel gedacht worden aan een nieuwe poging tot doorbraak van de dalende trendlijn. Maar opnieuw ging de markt omlaag (bij 2) en nu kwam de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ook nog lager uit. In juni volgde een derde poging, maar met de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken kwam er opnieuw een ontnuchtering en opnieuw werd er een diepere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet. De drie pogingen tot doorbraak zijn te vergelijken met de drie pogingen in Amsterdam om het gebied van 450-452 achter zich te laten. Het kortere termijn beeld (vanaf medio april van dit jaar) is dus zeer negatief. En in de figuur is eigenlijk geen positieve aanwijzing te vinden. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is dalende en de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis ook dalende. Er wordt geen oversold positie aangeduid. Eigenlijk is er dus geen reden om te veronderstellen dat er na de heftige daling van afgelopen vrijdag een stijging zal volgen. Het enige positieve is de witte candle van afgelopen vrijdag. En wat niet in de figuur gevat is zijn de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren, die er geen van allen negatief uitzien en de oversold indicatoren uit de langere termijn grafieken. Deze vertonen een zeer, zeer sterke oversold positie.

Als wij alles op een rijtje zetten dan houden wij het voor mogelijk dat de markt volgende week tot bezinning komt. Men zou zich kunnen realiseren, dat Europa (voorlopig) geen economische risico’s loopt en dat de echte problemen zeker op korte termijn in Engeland liggen. De onzekerheid zou echter spelbreker kunnen zijn.

De Rente

Onder het geweld van de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken daalden de rentetarieven en vlogen de koersen van de staatsobligaties omhoog. Maar opvallend genoeg daalden die van de bedrijfsobligaties. Blijkbaar wilde het angstige kapitaal niet alleen de aandelen verlaten maar ook de obligaties, die niet vallen onder het veilige staats etiket. Een koopmoment dus.

De US$ in €’s uitgedrukt

Met een slotkoers van 89,6 kwam de dollar net niet uit zijn dalende kanaal, en het beeld is ook niet positief. Fundamenteel gezien is er geen enkele reden om te veronderstellen, dat de dollar/euro verhouding zou moeten lijden onder een Engels probleem terwijl de economie in de eurozone niet werkelijk wordt aangetast. Maar een sterkere dollar stimuleert de Europese economie en het bedrijfsleven kan zich daar alleen maar over verheugen. Als het pond echter sterk zou worden getroffen dan is dat negatief voor Europa, maar Amerika kan daar dan niet bij buiten beschouwing blijven. Technisch gezien zou de dollar zijn dalende trendkanaal aan de bovenzijde kunnen verlaten, maar zoals gezegd, sterk is het beeld niet.

De prijs van een vat Brentolie

In al het geweld dat vrijdag losbarstte zong ook de olie zijn deuntje mee. Een echte reden was daarvoor niet en daarom zien wij het gebeuren dat de prijs van een vat Brentolie zich weer snel herstelt. Men moet echter niet vergeten dat de schalieoliemarkt in Amerika op een kantelpunt staat. Langzamerhand begint het voor de outsider duidelijk te worden dat $50 voor een vat ruwe olie een  niveau is waarop fracking in Amerika voor vele putten weer een rendabele exploitatie mogelijk maakt. Het gaat dan om de prijs van ruwe olie en dus niet van Brentolie. De eerste is nog niet duidelijk boven het niveau van $50 gekomen. Als wij gelijk hebben dan zal het nog heel lang duren alvorens er een prijs tot stand komt die significant boven $50 per vat komt. Voorlopig zit de consument dus gebeiteld.

Het Goud

De World Gold Index leverde gedurende de dag weliswaar een flink gedeelte van zijn oorspronkelijke stijging in maar aan het einde van de dag bleef er toch een winst van 54 punten over. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.300 werd daarmede gebroken. Als deze uitbaak in de komende week een bevestiging krijgt dan begint de wereld voor de goudbelegger er nog eens extra goed uit te zien. De onzekerheid die de financiële markten zal omgeven in de komende jaren zal positief uitwerken op de prijs van een troy ounce Goud en dat betekent dat een belegging in de edele metalen voorlopig een goede zaak lijkt.

Strategie

Opnieuw is het afwachten geblazen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 27 juni 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.