Onweer op komst

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (31 augustus 2020) 556,80.

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn:positief (?)
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Vorige week schreven wij, dat het beeld van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken negatief was, maar de werkelijkheid liet in de dagen die daarop volgden een ander beeld zien. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken steeg met 1%. De euforie zette zich door in Amerika waar weer nieuwe All-Time Highs werden gezet en ook in Europa zag men bijvoorbeeld een positieve DAX. Maar dit alles betekent alleen maar uitstel. Reeds meerdere malen hebben wij er op gewezen dat de koersen, vooral in Amerika, zeer ver zijn afgedwaald van hun gemiddeldes. De S&P500 ligt nu 12% boven zijn MA200. Dit is een niet vaak voorkomende gebeurtenis. In de afgelopen jaren is het vier keer gebeurd en steeds volgde in de weken daaropvolgend een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Koersen hebben de neiging terug te vallen op hun gemiddelde als ze daar ver van afwijken. 12% is statistisch gezien ver. Een aanpassing staat daarom nu in de sterren geschreven. Maar in tegenstelling tot vroeger is er op dit moment nog iets anders aan de hand. Het is de massa geld dat naar rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zoekt en het niet of onvoldoende vindt in de obligatiemarkt. Waren het vroeger de aandelen terugkoopprogramma’s die (mede) zorgden voor mooie rallies, vandaag de dag zijn het de massale inkoopprogramma’s van de Centrale Banken, die de markt en overspoelen met geld dat investeringsmogelijkheden zoekt. Het uitstrooien van dit manna zal voorlopig doorgaan en dus hoeft de belegger zich geen al te grote zorgen te maken. Maar het staat wel vast dat er een tussentijdse reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst is. In Europa zijn de koersen niet zo sterk afgeweken van hun MA200. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is er vrijdag weer onderdoor gezakt. Alleen in Duitsland, Zwitserland en Zweden liggen de koersen daar (nog) boven, maar op hun afstand is niet veel aan te merken. De Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken dreiging zit in Amerika. De bijl moet daar in de komende tijd vallen en dat gaat de andere beurzen raken. Een tweede (negatief) probleem tekent zich eveneens af. Het zijn minder en minder aandelen die de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken dragen. De euforie heerst bij de nieuwe tech- aandelen en die vindt men vooral genoteerd in Amerika. En om de miserie nog iets uitgebreider te maken wijzen wij op de Blow-Off mogelijkheden die de nieuwe tech-aandelen op dit moment bedreigen. De bomen groeien nu eenmaal niet tot in de hemel. Het heeft er alle schijn van dat de beleggers in de Apples van deze wereld de situatie anders inschatten, maar de actualiteit zal hen in het ongelijk stellen. Een derde fenomeen dient zich volgende week aan. Dan begint de maand september en door de jaren heen is gebleken dat het in de periode half september tot begin november is, dat aandelen gekocht moeten worden. Forse correcties komen vooral voor in die periode. De beurzen staan dan vaak laag.

Technisch gezien zijn er grote verschillen tussen de onderscheiden markten. In Amerika zijn de indicatoren van de weekgrafieken nog stijgende. In Europa ziet men dit bijna niet. In Azië zijn ze bijna overal dalend. De verwachtingen van beleggers voor de middellange termijn wijzen dus op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De les is duidelijk: houdt uw kruit voorlopig droog en neem hier en daar wat winst om minder kwetsbaar te zijn en om uw kaspositie te verbeteren.

De AEX Index op dagbasis

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft zich iets opgericht in de afgelopen week, maar vrijdag werd hij toch weer onder zijn MA200 geduwd. Zolang een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich voordoet in de vorm van een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken is er eigenlijk niets aan de hand. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is van tijd tot tijd nodig en hij kan ook de betreffende index naar een duidelijk lager niveau brengen. Vorige week schreven wij nog dat de benedenwaartse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken een feit was. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die volgde is voorlopig niet smeer dan een pullback langs de onderkant van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Het doel dat wij vorige week berekenden is blijft dus overeind. De indicatoren die men onderaan in de figuur vindt zijn alle drie dalende, maar de uitslagen zijn dermate gering dat een stijging iedere dag mogelijk is. Wel dient men zich te realiseren dat de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken zich op dit moment voltrekt onder de paraplu van een weekgrafiek waarin de indicatoren dalende zijn. Veel mag men dus niet van oplevingen verwachten, maar van een overbought situatie is al lang geen sprake meer. De wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken en de zeer overspannen situatie in de VS maken het, dat men zich toch zorgen moet maken, waarbij Amerika nog altijd de hoofdrol speelt. Het MA200 ligt nu op 557,92 en het MA50 ligt op 565,21. Beide vormen een obstakel op de weg naar verder herstel. De belegger kan niet anders dan zeer voorzichtig zijn op dit moment. De big-tech gaat in de komende week dalen, dat lijkt wel zeker en de dreigingen van Trump naar Chinese bedrijven en / of zijn aggressieve verkiezingsrethoriek kunnen wel eens de trigger zijn, die de beurzen in de maanden september/oktober van dit jaar op scherp zetten.

De Rente

De rente is in de afgelopen week gestegen. De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken ging dus omlaag en zijn koers heeft nu met een intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken waarde van 175 (bijna) een steunlijn bereikt. Deze lijn kan een neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken worden van een Kop/Schouderpatroon, mocht er een slotkoers neergezet worden beneden 175. Technisch gezien zijn de kansen daarop groot want de indicatoren op de daggrafiek zijn allemaal dalende. Wat dat betreft zijn de opmerkingen van de FED President, die aanvankelijk als verruimend gezien werden, niet goed voor de obligatiemarkten. Inflatie is wat hem betreft geen reden meer om te verkrappen. En daarmee is het risico op inflatie toegenomen en steeg per saldo dus toch de lange rente in de VS. Want de kapitaalmarkrente reageert niet op de inflatie, maar op inflatieverwachtingen!

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Ook deze week probeerde de dollar het, maar opnieuw zakte hij terug onder zijn MA50. Toch moet men er op rekenen dat er enig herstel zal volgen want het totale beeld is nog enisgzins positief.

De prijs van een vat Brentolie

Laura heeft weinig invloed gehad op de Brentolieprijs en het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken lijkt iets te gaan draaien naar een meer positieve markt.

De Prijs van een troy ounce Goud

Wat voor de S&P500 geldt, geldt ook voor de prijs van een troy ounce Goud. Deze ligt ook ruim 12% boven zijn MA200 en ook hier zit er nog een opleving in het vat, maar wij houden er rekening mee dat zoiets toch niet lang zal gaan duren. Een dalende dollar zou een stimulans kunnen zijn voor nog een verdere opmars.

Strategie

De liquiditeiten in de portefeuilles van onze klanten nemen weer toe. Wij zien onderliggende zwakte en zijn niet gerust op de komende twee maanden.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

1 september 2020     16.00  Amerikaanse PMI-cijfers

2 september 2020       8.00  Duitse detailhandelscijfers

2 september 2020     20.00  Publicatie beige book FED

3 september 2020     11.00  Europese detailhandelscijfers

3 september 2020     16.00  Amerikaanse cijfers over activiteiten in sectoren diensten en industrie

4 september 2020     14.30  Amerikaanse wergelegenheidscjifers

8 september 2020     11.00  Europese cijfers bruto binnenlands product

Trump heeft zijn verkiezingscampagneprogramma gepubliceerd, dat wil zeggen hij heeft aangekondigd dat er geen programma is. Dus de onwaarheden en scheldpartijen gaan de bovenhand krijgen. De Amerikaanse verkiezingen zijn nu in volle gang, met alle “collateral damage”-kansen van dien. Covid-19 lijkt in Europa over de tweede piek heen en ook in de VS zijn bemoedigende signalen, dat is een plus.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 7 september 2020 verschijnen.

Den Haag, 31 augustus 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.