Opnieuw de weg omlaag

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 september 2017) 526,78

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Geen enkele Europese grote index bevestigt de Amerikaanse toppen

Het was een positieve week met nieuwe All-Time Highs in Amerika. In Amsterdam werd wel een top gezet, maar het was de derde in een dalende lijn. De EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Index deed ook niet mee met het Amerikaanse feest. In feite was er geen enkele “representatieve” index in Europa die een nieuw All-Time High liet zien. Maar in Amsterdam was er wel de ASCX Index. Deze zette inderdaad ook een All-Time High, maar deze moet met reserve bekeken worden. Er wordt wel gesteld dat een hausse zich niet kan voltrekken zonder een hausse in de ASCX, maar andersom, een hogere ASCX zou een hogere AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ten gevolge moeten hebben, is verre van waar. Het feest lijkt echter weer even voorbij. De Amerikaanse markten kunnen dan nog wel enige positieve feiten tonen in de dagindicatoren (ook niet overal), de weekindicatoren zijn negatief, in het bijzonder door de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Als men ze een voor een vergelijkt met Europese grafieken dan zien de plaatjes uit Europa er eigenlijk nog beter uit. Maar “the proof is in the eating.” Europa zit al sinds half mei in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Amerika toont alleen maar mooie stijgingen. Niet vergeten mag worden dat een belegging in een van de dalende Europese beurzen nog steeds meer opgebracht zou hebben (lees minder gekost zou hebben) dan een belegging in de positieve Amerikaanse omgeving, die gekarakteriseerd wordt door de dalende prijs van de US$ t.o.v. de €. En van de dollar kan men veel zo niet alles zeggen, maar hij ligt er slecht bij. Wij laten hieronder de weekgrafiek van de S&P500 zien.

De weekgrafiek van de S&P 500 Index

Figuur 1.

Nog steeds vervolgen de koersen hun opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Een nieuw hoogtepunt werd bereikt iets boven 2.500. De gemiddeldes liggen in de juiste volgorde en ze zijn beide stijgend. De S&P500 lijkt niet kapot te krijgen. Maar…. De gemiddeldes liggen te ver van elkaar en de koersen hebben zich te ver verwijderd van het MA40. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken bevestigt al sinds eind december van het vorige jaar de nieuwe toppen niet meer. En ook de laatste top van afgelopen week werd niet meer bevestigd ook al steeg de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nog steeds. Een draai heeft zich al ingezet in de daggrafiek want in deze is de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al twee dagen aan het dalen. Bij dit onzes inziens negatieve beeld mag men echter één ding niet vergeten. Er wordt met man en macht gewerkt aan een belastingverlaging door Trump en zijn kompanen. Hier en daar ziet men dat er al behoorlijk wat water in deze wijn gedaan is, maar een belastingverlagingplan, als dat aangenomen wordt door de Amerikaanse senaat en het Amerikaanse congres, zal ongetwijfeld een sterke opwaartse druk ten gevolge hebben. Er wordt ook wel gesteld dat deze plannen nu al een forse druk omhoog ten gevolge hebben. Als dit zo is dan zou de aanname van de nieuwe wet wel eens voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op een voldongen feit kunnen gaan zorgen. En in dit laatste geval zou de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken wel eens van forse invloed kunnen zijn. Het is dus allemaal wat onzeker, maar het optimisme lijkt op dit moment overdreven.

De Rente

Met een slot afgelopen vrijdag van 0,55% heeft het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op leningen van de Nederlandse staat met een gemiddelde looptijd van 10 jaar zich duidelijk hersteld. En dit herstel lijkt nog niet afgelopen. Maar voor een verdere stijging moeten het MA10 en het MA40 gebroken worden en dat kan nog wel veel energie eisen. Maar de weg omhoog zal daarna ingeslagen zijn.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar leek zich te willen herstellen en dat was goed mogelijk als men naar de korte termijn kijkt. Maar op de lange termijn gezien wordt het plaatje anders. Er is nu sinds het voorjaar van 2015 een driedubbele top gezet. Dit patroon is af en de dollar is na de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gebroken te hebben op weg naar diepere niveaus. Een berekening duidt op een doel van 76.Dit lijkt misschien wel al te diep, maar er is geen reden om op dit moment er aan te twijfelen, dat de dollar niet verder naar beneden gaat. Ingrijpen door de overheid hier en daar is altijd mogelijk, maar daartegenover staat dat het ook de Euro is die zich zeer sterk manifesteert ook ten opzichte van andere valuta.

De prijs van een vat Brentolie

De oliewereld is toch aan het veranderen. De prijs van een vat Brentolie brak door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$55. Maar dat was niet alles. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is nu in alle timeframes gaan het stijgen. Het dag MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken is al ver. Men moet geen onafgebroken stijging verwachten, maar de aanval op US$60 per vat lijkt te zijn ingezet.

Het Goud

De daling van de World Gold Index bleef tot nu toe beperkt. Maar de overbought situatie is bij lange nog niet hersteld. Wel is de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de weekgrafiek opgeheven. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de stijging weer wordt hervat.

Strategie

Wij blijven zeer voorzichtig en houden nog altijd veel contanten in onze aandelenportefeuilles aan.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

18 september 2017 11.00 Consumentenprijsindexcijfers Eurozone
19 september 2017 11.00 ZEW-cijfers over de gang van zaken in de Duitse economie
20 september 2017 9.00 Niet-monetaire beleidsvergadering ECB
20 september 2017 20.00 FOMC economische projecties voor de VS en rentebeslissing FED

Hele week: discussies over de Amerikaanse belastingen tussen president Trump en het congres.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 18 september 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.