Beurscommentaar: Het einde van het vermaak

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-03-11: 352,43)

Onze verwachtingen
Korte termijn: wacht op reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld, draait omhoog
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Dow Jones Industrial Index brak door zijn All-Time-High uit 2007. De overige indexen staan op het punt van een doorbraak door hun All-Time-High. Alleen de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken worstelt nog met zijn topje (357) uit januari van dit jaar. Het All-Time-High van Amsterdam ligt nog 200 punten (ruim 50%) verder weg. Nu is dat niet zo verwonderlijk, want als kleine index wordt Beursplein 5 erg getekend door een aantal non-conjuncturele, zeer conservatieve fondsen, die niet uitblinken door sterke groei maar wel door gedegenheid (denk aan Koninklijke Olie), maar vooral ook doordat de bankensector, die inmiddels behoorlijk is afgeslankt, en eerder nog de IT en Telecom-sectoren, in het verleden een veel te sterk deel uitmaakten van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Vele individuele aandelen in Amsterdam hebben zich (gelukkig) ontwikkeld conform de grote wereldmarkten. En deze wereldmarkten staan grosso modo voor een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, die tegelijkertijd het einde van het vermaak inluidt, zij het (gelukkig maar) tijdelijk. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die in september 2011 inzette nadert een voorlopig einde. Wij laten u dit zien aan de hand van de weekgrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken.

Figuur 1.

Er is een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te onderscheiden. Hierin staat de DAX alleen. De overige markten laten allemaal een gewoon oplopend kanaal zien. Dit is te verklaren uit het feit dat de DAX gedurende een zekere tijd alle markten versloeg. Voor wat betreft de technische implicaties is er echter geen verschil. Een dergelijk kanaal wordt theoretisch gesproken aan de onderkant verlaten. Hiervoor bestaat echter geen absolute zekerheid, maar men mag er wel vanuit gaan, zeker als – zoals in dit geval – de indicatoren een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de onderzijde bevestigen. Zoals u ziet divergeert de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al sinds de inzet van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken negatief. Dat is ook het gebruikelijke (bevestigende) beeld bij een dergelijk oplopende figuur. De DAX sloot afgelopen vrijdag op 8.015. Zijn All-Time-High ligt op 8.151. Nog 136 punten te gaan. Hij zal dat wel halen. De DAX slingert al enige tijd rond de bovenzijde en is inmiddels uitgebroken uit zijn oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. De DJIA brak uit zijn oplopende kanaal. Andere indexen staan op het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken (bijvoorbeeld de S&P500). Voor alle indexen geldt dat binnenkort de onderkant van het oplopende patroon zal worden opgezocht. Voor de DAX geldt dat de steunniveaus liggen ter hoogte van de voorgaande toppen en bodems en op de beide voortschrijdende gemiddeldes. Het eerste FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-steunniveau kan men vinden bij het MA40.
Er is echter nog iets meer te zien in de figuur. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is afgelopen week gedraaid naar omhoog. Hij bevestigt daarmede dat de markt omhoog wil. Daartegenover staat dat de korte termijn duidelijk overbought is. De korte termijn heeft dus bezinning nodig. Gelukkig is er daar sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. En er is meer, de grote breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken indicatoren geven nog geen signaal dat er een forse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan staat te komen. U moet dan denken aan een grote uitslag in de CPR, een dramatische daling in de AD en forse achterstanden in de NewHighs (hier zitten overigens wel enkele scheurtjes). De secondaries doen het nog steeds beter dan de blue chips. Ook het seizoen wijst niet op een grote daling en zo kunnen wij doorgaan. Dit alles leidt er toe om te veronderstellen dat de markt inderdaad een correctiefase ingaat. Deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zal echter van korte duur en impact zijn. Daarna zien we nog een laatste sprong omhoog waarna (ergens in de maand mei of juni) een zwakkere tijd zal aanbreken. Onze eerdere conclusie dat het jaar 2013 een gunstig beursjaar zal worden blijft overeind.

De Rente

De 10-jaars rente is nog niet klaar met zijn daling. Er is weliswaar in de afgelopen week een stijging opgetreden, maar dat is meer een kleine rustpauze op de weg naar omlaag. Bij 1,75% lag er steun en op dat niveau is even gas terug genomen. Toch hoeft het niet ver meer te gaan. Het is mogelijk dat al vanaf 1,70% wordt gedraaid.

De US$ versus de €

Ook de dollar is even in iets rustiger vaarwater gekomen. Maar ook hier wijst niets erop, dat hij zijn opmars gaat afbreken. Het lijkt er meer op dat krachten verzameld worden om de weerstand van het 50-daags gemiddelde te overwinnen.

De Prijs van een troy ounce Goud

Er is weinig gebeurd op het goudfront. De markt lijkt oversold. Er zit een herstel aan te komen, maar er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit herstel een verandering van trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zal veroorzaken. Een prijs van 1525 blijft nog steeds waarschijnlijk.
De Prijs van een vat Brentolie
De prijs van een vat Brentolie vertoont veel weerstand maar het uiteindelijke lot zal toch een verder daling zijn zo vertellen ons de grafieken. De eerste steun ligt op US$105.

Strategie

Wij zijn begonnen met het aankopen van obligaties van Air Berlin en TenneT. Daarnaast hebben wij aandelen Tessenderlo verkocht. Wij volgen momenteel de signalen in onze systemen, daar waar koopsignalen of verkoopsignalen worden gegeven volgen wij ze, de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is immers positief.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 11 maart 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.