Beurscommentaar: Zottigheid ten top

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-11-11): 394,07

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: nog stijgend
Lange termijn: nog stijgend
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markt lijkt het ook niet meer te begrijpen. Een arbeidsrapport in de Verenigde Staten, dat op het eerste gezicht positief wordt uitgelegd, waarop de koersen dalen, blijkt bij nader inzien toch veel negatiever te zijn en dus…… gaan de koersen omhoog. In Nederland hebben we te maken met een overheid, die er al een aantal jaren op een rij in slaagt om maatregelen te nemen, die negatief zijn voor de bestedingsruimte van de consumenten en daarmede voor het consumentenvertrouwen (en dus negatief voor de economie), maar op het Beursplein worden nieuwe toppen gezet. Een volgende weerstand komt zelfs in zicht in de vorm van een topje uit 2008 op 416. De markt is volgepropt met liquiditeiten, die bedoeld waren om de economie te stimuleren maar daar komt weinig van terecht. In plaats daarvan gaan ze naar de aandelenmarkt waar ze tegen alle beter weten in een hausse veroorzaken die – en daar lijkt geen ontkomen aan – alleen maar kan eindigen in een grote teleurstelling. De grafieken van de verschillende markten zijn niet eensluidend, maar over één ding zijn ze het wel eens; op de daggrafieken wordt negatief gedivergeerd. Als het vandaag niet is dan zal het morgen zijn, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken doorzet. Deze hoeft niet zwaar te zijn, maar veel zekerheid bestaat hier niet over, want er wordt nog steeds negatief gedivergeerd in de week, ook al zijn de grafieken nog stijgend. De meest positieve grafiek vonden wij in de S&P500. En om u niet al te zeer de put in te praten zullen wij deze hieronder laten zien. Het is een weekgrafiek.

BLOG 20131111 S&P500 FIG1a

Figuur 1.

U ziet een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. De koersen zijn aan de bovenkant uitgebroken. Dit gaat volgens de theorie een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken blijken te zijn in de komende tijd. Voor het overige is er niets mis met de koersgrafiek. Er is een duidelijk stijgende lijn en alles ligt op de juiste plaats. De vraagtekens komen daaronder. In de periode juli-augustus was er sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Om dit goed te kunnen zien hebben wij licht horizontale lijnen in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken getekend. Maar deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken werd weer opgeheven in de periode na augustus. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken volgde toen het verloop van het koerspatroon. Dit lijkt positief. Maar ten opzichte van het begin van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is er nog steeds sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. En hier zit hem het venijn. Op andere beurzen ziet men veel negatievere plaatjes, maar de eindconclusie is hetzelfde. De markt is toe aan een doorzetten van de reeds begonnen reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en als dit niet snel komt dan zal hij omslaan in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die aanmerkelijk grotere vormen gaat aannemen. Reeds enige malen hebben wij u gewezen op de onderliggende sentimentindicatoren. Hier vindt men vele negatieve signalen in en daarin is geen verandering gekomen. Afgelopen week is hier de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken bijgekomen, die is gaan stijgen, zeker in Europa. Een stijgende volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken is een negatief signaal. De enorme liquiditeit in de markt zal de beurzen blijven stuwen totdat het bericht komt dat er een einde aan gaat komen, maar intussen kan de boog niet altijd gespannen blijven. Er zijn reacties nodig en ongetwijfeld staat er een voor de deur. Al eerder hebben wij gesteld dat deze gematigd kan zijn maar hoe langer het duurt voordat hij komt hoe dieper de teleurstelling kan worden.

De rente

In Amerika (over een liquiditeitenmassa gesproken) is de rente al enige tijd aan het stijgen. In Europa is er ook een draai aanstaande. Misschien is het nog een beetje vroeg om dit te stellen, maar wij verwachten niet meer dat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen op korte termijn de steun op 1,94% zal zien. Op iets langere termijn laten wij dit doel nog niet vallen.

De Amerikaanse $ versus de €

De dollar heeft zijn opmars voortgezet en aan zijn stijging lijkt nog geen einde te komen. Inmiddels heeft hij het 10-weeks gemiddelde doorschreden en is hij op weg naar de weerstand die het 50-weeks gemiddelde ongetwijfeld gaat bieden. Deze weerstand ligt rond 75,7.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud is op weg naar zijn steun op US$1.251. Er is dus nog even te gaan, maar alles wijst erop dat er rond dat steunniveau gedraaid zal worden.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is opnieuw gedaald, maar hij is gesloten op zijn steun op US$105. De daggrafieken waarschuwen nu voor een omslag. Dat lijkt normaal. Maar dat betekent niet dat het met de daling nu gedaan is. Voorlopig mag u niet anders besluiten dan dat er sprake zal zijn van een tijdelijk herstel. Maar dat kan dan alweer snel om zeep worden geholpen door een deal met Iran. De lagere steun op US$99 blijft in ieder geval lonken.

Strategie

Onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken is niet veranderd. Wij breiden de portefeuilles nog uit, maar het lijkt er op dat de winnaars van de afgelopen maanden vervangen moeten gaan worden door andere aandelen in nieuwe sectoren. Wij blijven daarom voorzichtig opereren en zoeken naar de juiste kandidaten. Zwakke broeders, als die gevonden worden, worden verkocht.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 11 november 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.