De AEX Index nadert een cruciaal niveau

Stand AEX op moment van schrijven: 334,96.

(12 September 2010)

Het goede nieuws van afgelopen week was dat de lange termijn gemiddeldes waarvan als laatste het 50-weeks VG, naar boven toe door de koers werden doorschreden. Veelal wordt deze doorschrijding als een teken van het begin van een hausse periode gezien.

Zover zouden wij nog niet willen gaan. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. En een eerste doorschrijding kan nog best een vals signaal zijn. Niet vergeten mag echter worden dat wij al vanaf medio april van dit jaar in een consolidatiefase zitten. Men kan dat overduidelijk zien in onze grafiek die wij hieronder opnemen.

Blog-20100912-AEX-Fig1

Figuur 1

Gelijkbenige driehoek

Er werd in die periode sinds april een langgerekte gelijkbenige driehoek gevormd. Deze driehoek kenmerkte zich door lagere toppen en hogere bodems. Hiermede werd het ritme van hogere toppen en hogere bodems weliswaar doorbroken maar wij zaten niet in een neergaande spiraal. De hausse die in maart vorig jaar werd ingezet en die werd bevestigd in juli van datzelfde jaar is niet tot een einde gekomen door de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken waarin wij ons bevinden. En dat betekent dat een simpele doorbraak door het niveau van 341 (de vorige top) ons terug zal brengen in het stijgende ritme van toppen en bodems. Ergo een dergelijke doorbraak brengt ons terug in het ritme van stijgende koersen. De doorbraak door het 50-weeks VG was een eerste stap, maar hij moet gevolgd worden door de tweede en dat is dus een koers boven 341. Met een koers van bijna 335 zijn wij daar niet ver meer vanaf en u hebt komende week dus iets om naar uit te kijken. Maar vergeet niet dat er in de grafiek aan de onderkant ook een lijn ligt. Dit is de onderzijde van de gelijkbenige driehoek. Een doorbraak daar doorheen zet de markt op scherp en als we daarna ook nog de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken doorkruisen (een notering lager dan 308) dan hebben we de poppen aan het dansen, want dan heeft zich echt een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken aangediend.

Onze Strategie in Onzekere Tijden

Zo lang van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken nog geen sprake is ,is het moeilijk om op de aandelenmarkt te opereren, althans op winstgevende wijze. Wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken voor onze klanten waar mogelijk call opties en wij prefereren gedurende deze tijd ons meer te concentreren op edele metalen en andere specifieke producten. Zo hebben wij voor hen reeds langere tijd geleden posities ingenomen in goud, zilver, palladium en edelen metalen als groep via sprinters en ETF’s. Daar zijn de laatste tijd bijgekomen ETF’s op het gebied van internationaal onroerend goed en landbouwgoederen.

De Edele Metalen

Het is opvallend dat het goud en het zilver de laatste dagen een stapje terug hebben gedaan. Dat zou er op kunnen wijzen dat de vlucht in de edele metalen (ontstaan door gebrek aan vertrouwen in de aandelenbeurs) aan een einde is gekomen en dat zodoende wordt geïmpliceerd dat er een stijging van de aandelenkoersen voor de deur staat. Maar daar mag men niet teveel vertrouwen in hebben want dit stapje terug kan natuurlijk ook gewoon een cyclisch karakter hebben. Het lijkt op dit moment te vroeg om achter de daling een andere dan normale reden te zoeken.

De Rente

Hetzelfde geldt voor de rente. Er is een duidelijk herstel opgetreden gedurende de laatste tijd toen de beurs zijn weg zocht naar het 341-niveau. Een doorbraak door 341 zou wel degelijk een einde kunnen brengen aan de periode van zeer lage rente. De pensioenfondsen zullen er blij mee zijn. Wij zijn echter van mening dat, zodra de daling in de aandelenkoersen zich weer doorzet – dat betekent dus dat de beurs het niveau van 341 niet doorbreekt maar integendeel de onderkant weer op gaat zoeken – de rente opnieuw zal gaan dalen. Het beeld in de figuur die wij hierboven tonen is, voor wat onze interpretatie betreft, niet dusdanig overtuigend dat we deze mogelijkheid uitsluiten. Wij kijken de kat dus uit de boom en wachten af of de beurs inderdaad kracht genoeg heeft om het bastion van 341 te nemen.

Den Haag, 12 september 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.