Wachten op herstel

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (26 februari 2018) 534,09

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: draait omhoog
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Is de correctie op de aandelenmarkten al voorbij?

Het is soms wel om jaloers te worden. De markten in Amerika stegen het snelst en daarna daalden ze ook het sterkste, maar het netto resultaat, als men dat vergelijkt met Europa, is positief voor Amerika. En dat is nu nog steeds het geval. In Europa liggen de indexen tegen hun MA200 maar in Amerika raken ze aan hun MA50. En dat scheelt een slok op een borrel. Voor het overige verschillen ze niet zoveel van elkaar. De dag-Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is dalende maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram stijgt. Hetzelfde ziet men in de week waar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram stijgt of op het punt van stijgen staat. Tot slot is het patroon in de dagkoersen erg gelijk. Men ziet een stijgend of gelijkbenig driehoekje. Dit weerspiegelt een kortdurende pauze waarin krachten verzameld worden. Het einddoel is een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de bovenzijde en in dit geval ook voor wat betreft het gelijkbenige driehoekje. Op zichzelf is dat allemaal positief en zo zien wij de markt ook op dit moment. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken lijkt achter ons te liggen. Hij heeft voor een tijdelijke verlichting gezorgd maar zoals wij al eerder stelden, veel had het niet om het lijf. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zal al snel weggeschreven worden als zijnde een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die veel te snel was afgelopen en die daarom ook veel te weinig soelaas bood om de markten weer met stevige benen op de grond te zetten.

Opvallend is het wel dat er geen zorg voortvloeit uit de onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is de laatste tijd iets aan de lage kant. Dat kan geweten worden aan het feit dat de belegger nog voorzichtig is en bang is dat het nog niet is afgelopen. En daar ligt dan ook het alternatieve scenario. In de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is een gap ontstaan toen de index enkele weken geleden omlaag dook. Die gap wordt momenteel gesloten maar de bovenkant ligt rond 540. Zolang de index daaronder ligt is het normaal dat de omzetten laag blijven, maar een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog moet wel gepaard gaan met hogere omzetten want anders moet de beweging gewantrouwd worden.

Zoals gezegd denken wij dat het wel is afgelopen, maar zal de opwaartse beweging niet meer dezelfde kracht hebben als voor de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Deze uitspraak mag men niet laten gelden voor de iets langere termijn. Nu de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken onvoldoende was zal er een nieuw probleem op (moeten) komen. Wij zien er twee die boven de markt hangen en dan willen wij het niet hebben over Noord Korea of een ander politiek wereldprobleem. Het is de positie van Trump zelf en het is de Amerikaanse schuldenpositie. Beide staan onder hevige druk. Of en wanneer een van beide zal barsten is natuurlijk niet duidelijk, maar ze zijn allebei een gevaar voor de belegger. Voorlopig echter zien we de beurzen na de aan de gang zijnde pauze hun weg omhoog hervatten.

Teneinde het gestelde te laten zien volgt hieronder een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis

In de figuur hebben wij een van onze geliefde indicatoren opgenomen: de wat men noemt NOISE Indicator. Wij gebruiken hem niet als een indicator die koop- of verkoopsignalen moet generen. Maar hij dient ons om een korte termijn positie te confirmeren. Hij moet ons vertrouwen in ons besluit geven. Zolang de twee lijnen gelijk oplopen/dalen bevestigt hij dat we met een long/short positie goed zitten en kunnen blijven zitten. Met andere woorden hij filtert de ruis (noise), de korte termijn fluctuaties, uit. Vanuit andere indicatoren hadden wij vorige week een koopsignaal gekregen. Nu bevestigt de Noise Indicator dat ons signaal niet door ruis maar door een echte beweging ontstond. Het koopsignaal kwam vroeg en de hapering, die in het koersgebeuren onmiddellijk begon, werd veroorzaakt door het feit dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken snel bij een belangrijk weerstandniveau kwam. Het 533/535 gebied biedt veel weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken (zie in de figuur) en op een dergelijk moment komt het vaak voor dat er een vlaggetje of een driehoekje wordt gevormd en een zo’n driehoekje ziet men nu in de maak.

Figuur 1.

De Noise Indicator bevestigt dat wij een valide signaal ontvingen en het patroon wijst op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog door het MA200 heen. Het MA200 is voor velen cruciaal. Het is de scheiding tussen BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken en BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken. Een doorbaak brengt ons dus nu op positief terrein. In Amerika zijn de koersen niet onder het MA200 gekomen. Daar wachten zij op een doorbraak door het MA50. Uiteraard kunnen wij niet alles opnemen in een figuur zoals hierboven getoond. Er zou teveel zijn en dat zou het zicht verwateren. Maar gesteld kan worden dat het MA150 en het MA50 nog steeds in de correcte volgorde ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het MA200 liggen. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken heeft dus ook wat dit betreft heel weinig schade aangericht. Het MA150 vormt derhalve de volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Het is nu te vinden op 540. Het MA50 echter zal belangrijker worden. Dat ligt nu op 549. En in de figuur zijn twee Gaps te zien, de eerste onder 550 en de tweede onder 541. Gaps hebben de neiging gesloten te worden alvorens de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer wordt voortgezet, dus dat zou een herstel betekenen tot 541 of zelfs 550 alvorens de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken weer wordt voortgezet. Zoals reeds eerder gesteld gaan wij er op dit moment vanuit dat de vorige top op 572 niet gebroken zal worden.

De Rente

Het is natuurlijk niet reëel om ervan uit te gaan dat de rente nu zonder hapering door zou blijven stijgen. Er dient altijd een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken te komen en dit geldt voor iedere stijging. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is nu met een dergelijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken bezig. De steun ligt op 0,65%. Van hieruit zou de stijging weer hervat kunnen worden. Er is een kleine kans dat dit al vanuit het 0,67%-niveau gaat gebeuren, maar wij neigen er toe te veronderstellen dat het iets langer gaat duren alvorens de stijging hervat wordt.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar deed zijn best en hij is op weg naar een eerder gevormd topje op 81,9. Vlak daaronder ligt het MA50. Hij is dus op weg naar echte weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Mocht hij daar door heen breken dan ligt er een weg open naar een volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 83,9. Dit zou dus een flink herstel zijn, maar zover is het nog niet. Eerst moet het bastion op 82 vallen.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is aan het stijgen, maar dat gaat niet lang meer duren ook al blijft de middellange termijn omhoog gericht. De huidige stijging looptop zijn einde. De US$70 gaat in deze beweging niet gehaald worden. Over de iets langere termijn spreken wij ons niet uit, maar wel durven wij te stellen dat na deze kortstondige periode er een langere aan gaat breken die voor een verdere stijging gaat zorgen.

Het Goud

Geen gouden bergen tot nu toe. En op de korte termijn zien wij die ook niet opdoemen. Beleggers hebben de afgelopen correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op de aandelenmarkten niet in een echte nerveuze stemming doorgebracht. Ze zijn niet op grote schaal in het goud gevlucht. En nu de koersen van de aandelen weer aan gaan trekken is daar nog minder kans op. De charts vertellen ons dat we rekening moeten houden met een verdere verzwakking van de prijs van een troy ounce goud. Rond US$1.300 ligt het eerste steunniveau.

Strategie

Wij hebben in de actieve aandelenportefeuilles een Turbo Short aangehouden op de AEX om ongeveer 20% van het aandelenbelang af te dekken. Daarnaast is ongeveer 10% van het aandelenbelang verkocht door winst te nemen op aandelen Ablynx, BE Semiconductor en Jenoptik. De Turbo’s hebben een stop op 537,40 en zullen maandag dus waarschijnlijk worden uitgestopt. Dat is ook de bedoeling van dit soort dekkingen, vooraf een grens stellen en de dekking laten opheffen als de grens gebroken wordt. Het gaat hier om gewone turbo’s, dat betekent dat zij niet waardeloos aflopen maar van de investering zal ruim meer dan de helft verloren gaan in zo’n geval. Daar staat echter tegenover dat de aandelenportefeuilles zelf weer in waarde toenemen. Pers saldo is het resultaat van de aandelenportefeuilles in gelijke tred omhoog gegaan waar de verliezen duidelijk lager waren. Maar of wij nu de resterende liquiditeiten direct weer gaan beleggen is nog een open vraag.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

26 februari 2018 15.00 Speech van voorzitter Draghi van de ECB
27 februari 2018 11.00 Vertrouwencijfers voor de Europese consument en industrie
27 februari 2018 11.00 Speech van voorzitter Weidmann van de Bundesbank
27 februari 2018 14.30 Speech van toekomstig FED-voorzitter Powell
28 februari 2018 11.00 Consumptie inflatiecijfers Eurozone
1 maart 2018 14.30 Werkgelegenheidscijfers en consumentenbestedingen USA

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 26 februari 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.