Scheurtjes in het pantser

Koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (5 augustus 2023) 772,71

Onze conclusies:

Korte termijn: positief maar draaiend / verzwakkend

Middellange termijn: positief

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De meeste resultaten van vooral de grotere bedrijven over het 2de kwartaal zijn inmiddels gepubliceerd en analisten rekenden uit, dat in de VS de bulk op de prik of erboven uitkwam en in Europa ruime de helft. Gemiddeld gesproken zijn de cijfers daarmee meegevallen. Maar wat wel heel duidelijk blijkt uit deze cijfers is het feit dat de wereld aan de industriële kant een recessie is ingedoken en dat de consument nog wel geld uitgeeft in de horeca en aan vakanties, maar dat diezelfde consument bij grotere uitgaven (duurzame consumptiegoederen) juist de hand op de knip begint te houden. Analisten verwachten daarmee teruglopende cijfers voor het 3de kwartaal en de vraag doet zich nu voor hoe diep die recessie dan wel gaat worden. In elk geval bleken de arbeidsmarktgegevens in de VS afgelopen week te bevestigen, dat de economie in de VS begint te vertragen en dat is gunstig voor de rente. Want die arbeidsmarkt is de reden waarom de FED de rente al meer heeft verhoogd dan analisten aanvankelijk dachten. Dit zou zo langzaam maar zeker moeten betekenen, dat de enorm negatieve yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken (in de VS is het verschil tussen de 10- en 2-jaars rente negatiever geworden dan in de afgelopen 25 jaar is gezien voorafgaande aan elke grote crisis, inclusief de dot-com-crisis van 2000 – 2003 en de kredietcrisis van 2008) gaat herstellen. Het probleem daarvan is echter dat de FED misschien wel stopt met het verhogen van de rente, maar dat een verlaging van de rente wel eens pas in de loop van 2025 aan de orde zou kunnen zijn. En dat is buitengewoon negatief voor de economische groei. Een verlaging van de rente is nodig, om de yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken weer te normaliseren, tenzij uiteraard de lange rente een flinke stijging gaat doormaken. Maar dan zou de inflatie hoger moeten worden en dat is momenteel juist niet het geval, nog sterker, op de methodiek waarmee inflatiecijfers berekend worden (van jaar op jaar) maakt het zelfs waarschijnlijk dat wij in oktober negatieve inflatiecijfers gaan zien. En dan rest nog maar een manier waarop de FED kan worden overgehaald om de rente eerder al te gaan verlagen en dat is een diepe recessie of zelfs een depressieEen langdurig krimpende economie. Copyright Vladeracken.

Zover is allemaal nog niet, maar de voortekenen voor een zeer slecht zwak najaar zijn er inmiddels wel.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

In de figuur hebben wij, zoals te doen gebruikelijk, de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken opgenomen. En, zoals wij vorige week in de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken al aankondigden, de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken op de beurs is afgelopen week opgelopen. Veel is er nog niet aan de hand, want de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft nog geen enkele belangrijke steunzone doorbroken. De eerste ligt op 760, waar nu de lange termijn dalende trendlijn en een oplopende trendlijn elkaar naderen. Daaronder ligt de eerste fatsoenlijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken die achter ons ligt op 748. Een volgende trendmatige daling kondigt zich pas aan, als toppen en bodems weer lager komen te liggen en dus moet 760 eerst gebroken worden, moet daarna nog een herstel tot onder de laatste top ontstaan en pas daarna kan daadwerkelijk van een nieuw vervolg op de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken gesproken worden. Maar dan zullen beleggers wel erg laat met reageren zijn. Op korte termijn, komende week, is eerst nog een herstel te verwachten. Als dat niet verder dan tot circa 780 – 785 punten komt end e index breekt vervolgens door 760 omlaag, dan is wat ons betreft dat het startsein voor de volgende trendmatige daling en wordt in onze ogen de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken hervat. Zoals gezegd, de eerste scheurtjes zijn afgelopen week ontstaan, maar het bastion van de huidige opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, de bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken, is nog niet gebroken. En het woord bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken is wat ons betreft overdreven, want sinds oktober 2022 is er een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken aan de gang die in onze ogen nog altijd kwalificeert als een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken market rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken.

De 10-jaars rente in Europa en de VS

De lange rente in de VS heeft de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken hervat, met dien verstande dat afgelopen week de voorgaande top werd getest maar nog niet werd doorbroken. Als economische cijfers inderdaad verder gaan verslechteren in de VS, dan zal dit zelfs kunnen uitmonden in een nieuwe dalende beweging, die dan zelfs de 10-jaars rente terug tot 2,8% kan brengen, een hele stevige rentedaling. Vallen de economische cijfers mee, dan is dat vooral uitstel van executie, omdat dan de rente eerst verder zal stijgen, met alle gevolgen voor de economische groei van dien enkele maanden later. En ook in Europa stijgt de lange rente sluipender wijs verder. Uitsluitsel kunnen wij u nu niet geven, maar dat er de beweeglijkheid in de markt gaat toenemen komende weken door al deze onzekerheid, dat lijkt bijna een gegeven.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De arbeidsmarktgegevens in de VS zorgden voor een stevige verzwakking van de $ afgelopen vrijdag. Maar van doorbraken is nog geen sprake. De zone tussen 0,89 en 0,91, die enkele maanden als steunzone heeft gediend, is nu een weerstandszone. Als die komende week niet gebroken wordt, dan gaat 0,85 in gevaar komen en die grens is heel belangrijk in technische zin. Want een doorbraak van die grens legt de weg open naar een € / $0-verhouding van 2$’s per € (0,50)!

De Brent Olie prijs

En ondertussen stijgen de olieprijzen verder. De volgende grens voor Brent-olie, US$90 per vat) is inmiddels bereikt. Dat is wel paradoxaal, gezien al het negatieve economische nieuws dat zich begint op te stapelen. Het is het lichtpuntje in de tunnel, want een stijgende olieprijs wijst op toenemende vraag en die kan komen door voorzichtig herstel uit de hoek van de industrie. Maar die kan ook zuiver speculatief zijn, een seizoenpatroon dat zich wel vaker voordoet aan het einde van het zomerseizoen wanneer wintervoorraden weer worden opgehoogd.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud daarentegen draaide weer naar omlaag. Nog is de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken niet gebroken, maar hij is wel in gevaar. Een doorbraak omlaag wijst op dalende inflatiecijfers, maar ook op meer rust in de wereld. En dat kan niet als de economie in gevaar komt. Nog een paradox om komende weken in de gaten te houden. Zolang goud in $’s gemeten nog boven US$1.915 per troy ounce blijft hangen is er overigens weinig aan de hand.

Strategie

Afgelopen dinsdag hebben wij ons toch laten verleiden om, in de Benelux Selector, aandelen Adyen te kopen. De koers brak uit op maandag en keerde terug nar het punt van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken op dinsdag, een klassieke beweging, en dat vormde een mooi instappunt. Maar het is goed mogelijk, dat wij al komende dagen uit deze positie moeten en dan mogelijk zelfs met een klein verlies. Want de dagen erna daalde de koers verder, tot terug onder het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Het feit dat uitbraken zo snel weer ongedaan worden gemaakt is ook weer geen goed teken voor de kracht van deze markt.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 4 september 2023 verschijnen.

Den Haag, 5 augustus 2023
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en s

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.