De afwijkingen van het gemiddelde zijn extreem

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-16-09) 489,84

Onze conclusies:
Korte termijn: verdeeld positief nadert reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: verdeeld positief nadert reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: verdeeld tot positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Al een aantal weken waarschuwen wij ervoor dat de markten n Europa zwaar overbought zijn en dat zij voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken staan. Even kregen wij gelijk. Begin februari ging de markt inderdaad een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in maar de daling bedroeg nog geen 3% en daarna ging het weer met zevenmijlslaarzen omhoog. De hogere timeframes voelden bijna geen verlichting. Een van de meest opvallende indicaties van een markt, die overbought is, is de Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken, die onder deze beperkte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken bijna geen herstel bood. Deze Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken is in alle grafieken met vele indicatoren vast te stellen. Het 40-weeks Gemiddelde is er daar een van. Wij hebben dit eens op een rijtje gezet voor een zestal markten.

Afstand van de koers tot het 40-weeks gemiddelde
S&P 500      2,1%
DJIA      2,4%
Ink Dow    16,4%
AEX    16,6%
DAX    20,7%
DJ15 – 10,8%

U ziet waar u met uw geld moet zijn. Het verschil in attractiviteit tussen de verschillende markten wordt duidelijk aangegeven door bovenstaande cijfers. De Amerikaanse markten liggen dicht bij de steun van hun 40-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog mag men verwachten en de kortere termijn grafieken ondersteunen deze gedachte. Maar de kansen zijn groot, dat het na de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verder naar beneden zal gaan. De langere termijn grafieken zien er niet mooi uit.

Na Amerika komen Japan en Europa. De index van Japan is nog niet zo ver als die in Europa. Maar met 16% indiceert hij dat de markt overbought is en toe is aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Nederland volgt dan met een cijfer waaruit dezelfde conclusie te trekken valt. Duitsland gaat aan kop met ruim 20%. Wij gaan in onze analyses ervan uit dat 15% extreem is en dat daarop een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken snel zal volgen. Op dit moment liggen de zaken iets genuanceerder. Wij hebben te maken met een extreme toevoer van liquiditeiten met daarenboven een uitstroming van kapitaal uit Amerika naar Japan en Europa. Het is voor de eerste maal dat de rente bij ons extreem laag staat en de invloed van de huidige overvloed aan liquide middelen is tot nu toe onbekend. Zeker is het dat de markten hun ongebreidelde stijging niet vol zullen kunnen houden. Als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken dus langer uitblijft ditmaal, dan zal hij toch heel zeker komen. Misschien in gematigde vorm maar wij gaan ons zeer voorzichtig opstellen ten aanzien van de korte termijn markt en adviseren ook u om voorzichtig te zijn. Overigens is de aanstaande optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken-expiratie (maart-expiratie) een mooi richtmoment. Al enkele jaren is te zien dat belangrijke draaipunten in de markt samenvallen met optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken-expiraties en komende vrijdag is een belangrijke. Het zou ons niets verbazen als op die dag in Europa een duidelijk en belangrijke draai te zien zal zijn.

Onder aan de tabel staat de DJ15. Het is de Utility Index. Hij ligt bijna 11% onder zijn MA40. Deze index reageert sterk op de rente-ontwikkeling. U ziet hierin dat in Amerika wordt verwacht dat de rente aldaar gaat stijgen. En zoals bekend heeft deze ontwikkeling reeds een aanvang genomen. Dit gaat de dollar nog meer versterken maar op iets langere termijn gaat dit negatief uitpakken voor de Amerikaanse economie en op zijn beurt, naast de directe invloed die de stijgende rente heeft, gaat dit negatief uitwerken op het beursgebeuren in de VS. Voor Europa is het een positief gebeuren althans zolang bij ons de rente laag blijft en misschien wel verder daalt.

Al met al zien de komende maanden er voor de Amerikaanse beurzen dus minder florissant uit maar in Europa mogen wij vol belegd blijven. Wij zullen de bovengenoemde korte termijn visie aan de hand van een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken voor Nederland hieronder confirmeren.
BLOG 20150316 FIG1 AEX
Figuur 1.

U ziet in de figuur een mooi oplopend kanaal sinds december 2014. Vele analisten verwachtten eind januari 2015 een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en deze kwam ook al had hij niets om het lijf. De markt daalde vanuit de top (zie bij pijltje) met precies 12 punten tot aan het dieptepunt bij het tweede pijltje, hetgeen nog geen 3% was. Sindsdien is top na top gezet. Maar deze toppen worden niet meer bevestigd door de AD-lijn, die u eronder ziet afgebeeld en ook niet door de daar weer onderstaande CP Ratio. Beide hebben een daling ingezet en dat betekent, dat veel beleggers hun vraagtekens hebben en van de beurs wegblijven dan wel winst nemen. Er zullen er ook zijn die zich reeds indekken tegen een aanstaande daling. Voor dit laatste moet er naar onze mening wel een heel duidelijk bewijs zijn van een flinke daling, die op komst zou zijn. Normaliter zou men daar vanuit kunnen gaan na een dergelijke forse en langdurige stijging maar de markt is niet meer wat hij geweest is, dus met shortposities moet men voorzichtig zijn. De onzekerheid inzake de laatste top kan men ook bespeuren in de candles. Afgelopen week werden er drie zwarte en twee witte candles gezet. Dat duidt op problemen. Ook werden er hogere toppen gezet met zwarte candles. Dit is geen teken van kracht. Overigens kan men in alle daggrafieken van de Europese beurzen forse negatieve divergenties constateren. In de weekgrafieken is dit niet het geval maar daar zijn de indicatoren overal sterk overbought. Dit feit duidt dus ook op een aanstaande daling. Er is nog een ander fenomeen te zien  in enkele weekgrafieken, zoals die van ASCX of de DAX. Er zijn negen witte candles op een rij gevolgd. Natuurlijk is er geen wet die dit verhindert maar het is een zeldzaam verschijnsel. Het wachten is op een zwarte candle.

Op 460 ligt voor wat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken betreft het MA50. Daar komt ook de onderkant van het oplopende kanaal uit. Hier ligt de sterkste steun. Als de AEX zover komt dan zijn de kansen groot voor een omkeer naar boven. En een daling tot 465-460 (het MA50 stijgt) stelt niet meer voor dan een doodgewone reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Wij hebben ook het MA200 ingetekend zodat u kunt zien hoever de koersen daarvan afliggen.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen bleek bij het slot afgelopen vrijdag tot 0,30% gedaald te zijn. In Duitsland is het vergelijkbare rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 7-jaar Bunds nu onder 0 gekomen. Nederland is nog niet zover, maar alles wijst erop dat het ook hier zover gaat komen. Afgelopen week zag ook het eerste bedrijf dat een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken lening uit kon geven voor een negatieve rente. Het is dus geen wonder dat de aandelenmarkten stijgen, want men blijft per slot van rekening een goed rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zoeken op zijn vermogen. Dat dit niet meevalt is duidelijk, maar de lage rente is voor ons een reden om vol belegd in aandelen te zijn. Overigens zal vanmiddag voor het eerst iets zichtbaar worden over de vraag of de omvang van het ECB-programma wel haalbaar is of niet. Want dan zal de ECB voor de eerste keer aangeven wat zij tot op heden uit de markt heeft kunnen halen.

De US$ in €’s uitgedrukt

En de dollar steeg maar door. Op 98,9 ligt de volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Daarna is het de pariteit, die de dollar (even?) kan tegenhouden. Op zichzelf zijn er weinig argumenten te vinden, die er voor pleiten dat deze pariteit het einde van de stijging zou zijn. Europa moet er blij mee zijn.

De prijs van een vat Brentolie

Men heeft nu in de Verenigde Staten bijna 50% van het aantal putten, dat in oktober open was (1.609) gesloten maar de totale productie is niet gedaald. De putten die nog open zijn (de besten) produceren dus veel meer. Inmiddels heeft men besloten nog eens 5 mln. barrels toe te voegen aan de strategische voorraad, maar dat lijkt het wel te zijn want de opslagcapaciteit zit boordenvol. Vanuit het oogpunt van vraag en aanbod moet men er dus vanuit gaan, dat de prijs van een vat Brentolie nog lager gaat noteren. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken onderschrijft deze conclusie. Er ligt steun op het niveau waar de prijs nu ligt, maar alles wijst erop dat het vorige dieptepunt op US$45 weer gezien wordt in de komende tijd.

Het Goud

Rond US$1.160 ligt er forse steun. En inderdaad ziet men op de zeer korte termijn dat de prijs van een troy ounce goud zich aan het herstellen is. Alles is nog pril, maar dat er op de korte termijn een herstel in zicht is lijkt wel vast te staan. De markt komt uit een oversold positie en dat helpt. Maar het is te vroeg om te kunnen vaststellen of er over een langdurig herstel gesproken mag worden. Voor de beleggers in Europa geldt natuurlijk ook nog dat de goudnotering geschiedt in dollars. De prijs van de stijgende prijs van de dollar helpt hen dus ook nog.

Strategie

Wij gaan hier en daar winst nemen waar dit geïndiceerd wordt, maar grosso modo blijven wij vol belegd, Wij zijn er nog niet aan toe om beschermingsmaatregelen te nemen en de kans is groot dat wij dat ook niet zullen doen. De eerste stap daarin hebben wij vorige week gezet door een positie in een geleveraged indexfonds op de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken te verkopen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze  nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 16 maart 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.