De opgaande trend nadert haar einde: De Blow-off

Publicatiedatum 6 mei 2011

Al enkele weken / maanden schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken wij dat wij een belangrijke trendomslag in de financiële markten voorzien, die in de maanden mei / juni van 2011 zou moeten plaatsvinden.

Het gevaar van een dergelijke visie is altijd dat je zoekt naar bevestigingen van de eigen mening en daarbij belangrijke tegenargumenten over het hoofd ziet. Voor de tegenargumenten houden wij ons dus bij u aanbevolen, maar vandaag zullen wij aandacht besteden aan een fenomeen, dat ons juist in onze visie bevestigt, namelijk het fenomeen van de “Blow-off”.

Het patroon

De Blow-off is een koerspatroon uit de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken, de naam zegt het al, waarbij een koers in opwaartse richting explodeert. Een Blow-off vindt u aan het einde van sterke opwaartse trends. De koers van het bewuste fonds, grondstof, index etc. is dan al enige tijd aan het oplopen in een steeds sneller tempo , maar aan het einde lijkt het er op alsof er nog maar één weg open ligt en dat is die van de rechte lijn omhoog. Er kan dan een parabolische raaklijn onder langs de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken worden getekend waarbij het rechter uiteinde recht omhoog loopt. In figuur 1 hebben wij een dergelijke theoretische raaklijn getekend (de rode lijn onder langs de grafiek).
Blog-20110506-Zilver-Fig1

Figuur 1

Blow-off patronen komen vooral voor aan het einde van belangrijke brede opwaarts gerichte financiële trends en zijn om die reden belangrijke indicatoren van een naderende grote trendomslag. De verklaring hierachter is eenvoudig. Naarmate een brede financiële trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken langer duurt ontstaan steeds meer afvallers die het tempo van de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken niet meer bij kunnen houden. Beleggers volgens elkaars succes en hebben daarbij de neiging om de aandacht steeds meer te concentreren op die paar uitzonderlijke winnaars die alsmaar verder blijven stijgen. Omdat zij daardoor ook een steeds zwaarder gewicht in bredere indices krijgen hebben indices de neiging om daardoor ook te blijven stijgen ook al neemt het aantal fondsen uit de betreffende index waarvan de koers ook nog stijgt gaande dit proces alsmaar af. Wij spreken dan over het afnemen van de “breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de markt” en gebruiken indicatoren zoals de Advance/Decline-lijn De voortschrijdende som van het aantal aandelen waarvan de slotkoers gestegen is ten opzichte van de voorgaande dag minus de voortschrijdende som van het aantal aandelen waarvan de slotkoers gedaald is ten opzichte van de voorgaande dag. Formule: AD=Σn AI -Σn DI waarbij AI = Advancing issues; DI = Declining Issues; n = de dagen waarop de studie betrekking heeft. Er zijn analisten die het aantal issues dat gelijk blijft ook willen laten meespelen. Het voordeel hiervan is dat het totale aantal genoteerde aandelen, dat in de loop van de tijd verandert, nu geen rol meer speelt. Daarnaast zorgt opname van het aantal gelijkblijvende aandelen voor een eerdere aankondiging van een eventuele vertraging van de koersbeweging omdat het aantal gelijkblijvende issues in een dergelijk geval de neiging heeft te stijgen. Formule: AD=Σn AI -Σn DI/Σn GI waarbij GI = Unchanged issues. Hamilton Bolton nam de vierkantswortel uit de wekelijks berekende A/D lijn om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van ongewogen indexen (Value Line Composite). Copyright Vladerackenen onze eigen Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken en Above/Below-indicator om deze afnemende breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken te meten.

Steeds meer media roepen het van de daken

De concentratie op een steeds kleiner wordend aantal winnaars leidt er toe dat de omzetten in deze (winnende) fondsen sterk toenemen, maar ook dat de koersstijgingen per dag steeds groter worden. Analisten worden gedwongen om een verklaring te geven voor de oneigenlijke koersstijgingen en gaan daardoor alsmaar meer argumenten zoeken om het onverklaarbare toch een (fundamentele) verklaring te geven. Het fenomeen leidt bovendien ook tot publicaties in steeds meer fora; ook media die normaal gesproken niets over het betreffende fonds schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken gaan zich ermee bemoeien en al deze aandacht leidt vervolgens tot nog sterkere koersstijgingen.

Lege markt

Maar op een gegeven moment heeft elke belegger die wilde kopen het bewuste fonds daadwerkelijk gekocht. Er is dan geen vraag meer over in de markt en elke verkoper komt dan in een lege markt terecht. Het effect hiervan is dat als de omslag zich eenmaal aandient, de daling erna snel en nog heftiger is dan de voorgaande koersstijging. Immers, zodra de kopers op zijn, is er geen vraag meer beschikbaar om het aanbod op te vangen en willen beleggers, die hun winst nog niet hebben genomen of juist hun verlies willen beperken plotseling met zijn allen tegelijk door de uitgang naar buiten. En dat leidt dan vervolgens tot enorme koersdalingen, de voltooiing van de “Blow-off” en het begin van de nieuwe nu dalende brede trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

Zilver

Zodra Blow-offs geconstateerd worden is het dus zaak om bijzonder voorzichtig te gaan worden. En wij vermoeden dat er in de afgelopen dagen een belangrijke Blow-off heeft plaatsgevonden in Zilver. In figuur 2 hebben wij de koersen van een TrackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken opgenomen genoteerd in € en de koers van Zilver genoteerd in US$ per troy ounce. Het betreft hier een weekgrafiek, maar wel een weekgrafiek die een klein deel van figuur 1 beslaat, want ook in figuur 1 ziet u de koersontwikkeling van het Zilver, maar dan over een veel langere periode.

In de tabel eronder hebben wij de koersbeweging per tijdseenheid en in procenten op een rij gezet. Alle drie, de grafieken 1 en 2 en de tabel, laten in onze ogen prima het fenomeen van de “Blow-off” zien, niet in de laatste plaats omdat het fenomeen in dit geval niet alleen in de $-grafiek van het Zilver is terug te zien, maar ook in de €-tegenhanger eronder.
Blog-20110506-Zilver-Fig2

Figuur 2

Periode Koersrange Zilver in US$ per troy ounce Resultaat $-koers Zilver in % Resultaat ETF Zilver in € in % Periode in weken
29-04-11 t/m 05-05-11 US$ 49,52 – 34,74 -29,8% -24,7% 1
12-04-11 t/m 29-04-11 US$ 39,71 – 49,52 +24,7% +21,3% 2
15-03-11 t/m 11-04-11 US$ 33,56 – 41,98 +25,1% +20,0% 4
25-01-11 t/m 07-03-11 US$ 26,54 – 36,75 +38,5% +34,4% 6
29-07-10 t/m 04-01-11 US$ 17,33 – 31,28 +80,5% +73,9% 22
13-07-09 t/m 14-05-10 US$ 12,47 – 18,54 +48,7% +75,8% 43

De consequenties zijn niet te in te schatten omdat het niet duidelijk is hoe ver terug de huidige daling zal gaan. Het kan immers zijn dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die nu is ingezet slechts tijdelijk is en dat zich daarna een nog weer snellere beweging omhoog gaat voordoen. Maar daar kunt u rustig op wachten, want als de koers de weg omhoog zal hervatten bent u altijd nog op tijd als u eerst de doorbraak omhoog afwacht die de koers boven de meest recente top moet voeren en u heeft op dat moment ook direct een werkbaar stoploss-niveau in handen met diezelfde top.

Fibonacci

Maar als de top van 29 april wel de top van een Blow-off is, dan kan de koers daarna wel eens erg diep vallen. Men moet dan gebruik gaan maken van zogenoemde “FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken”-retracement levels. FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken was een wiskundige die een getallenreeks publiceerde (na een reis door Egypte), die in de wetenschap van groot belang is. De reeks wordt verkregen door elke twee opeenvolgende getallen uit de reeks bij elkaar op te tellen om het volgende getal in de reeks te krijgen. Men begint bij 0 en 1. 0 plus 1 = 1. Dus de reeks is nu 0,1,1. 1 plus 1 = 2, en zo verder en men krijgt dan de reeks:

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89, ……..

Fibonacci-retracement levels

Het bijzondere van deze reeks is dat wanneer men steeds twee opeenvolgende getallen op elkaar deelt, de uitkomst van deze deling uiteindelijk het getal 1,618 benadert (of, afhankelijk van de vraag welke van de twee u in de noemer en welke in de teller plaats 0,618). Dit getal is het getal van de gulden snede, een verhoudingsgetal dat zowel in de natuur als in de architectuur en de kunst veelvuldig terugkeert. En ook de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken maakt van dit getal gebruik. Het voert voor dit artikel te ver om op de link van deze theorie met de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken dieper in te gaan. Wij volstaan met u de FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-retracementlevels te geven. Die zijn 33,3%, 38,2%, 40%, 50%, 61,8% en 78,6%. De theorie is dat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag steun zal vinden bij elk niveau dat verkregen wordt door de stijging die aan de top vooraf ging met deze percentages te vermenigvuldigen en de zo verkregen aantallen van de hoogste koers af te trekken. Vervolgens zoekt men naar de dichtstbijzijnde oude steun- en/of weerstandsniveau’s die gedurende de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken enige tijd een grote invloed hebben uitgeoefend. Het koersdoel moet dan bij die niveau’s worden gezocht.

In figuur 3 hebben wij figuur 1 nogmaals getekend, maar nu voorzien van de door ons op bovenvermelde wijze berekende FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-retracement levels (de groene horizontale lijnen).
Blog-20110506-Zilver-Fig3

Figuur 3

Als het dichtstbijzijnde doel gehaald wordt (circa US$ 30, na gisteren nog maar 10% lager) en de koers daar weer een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken vormt, dan nog is er sprake van een daling van circa 33%, maar afgaande op de grafiek is een daling tot circa US$ 19 ook heel goed mogelijk. En dat wenst u uzelf als belegger in Zilver toch niet toe?

Conclusie

De conclusie is helder. U moe(s)t om te beginnen uit het Zilver en niet, zoals u recentelijk in veel kranten heeft kunnen lezen, erin! (en wij beseffen dat u inmiddels alweer aan de late kant bent, wij hebben dinsdagochtend gereageerd en u leest dit artikel op zijn vroegst op vrijdag).

Maar bovendien, gezien het feit dat in andere grondstoffen (zie bijvoorbeeld de olieprijs) soortgelijke toppatronen zichtbaar zijn, is dit een belangrijk signaal dat de aandelenmarkten toe zijn aan een verandering van trendrichting, en aangezien de huidige een opwaartse is, moet u rekening houden met een flinke neerwaartse beweging in de tweede helft van dit jaar van aandelenkoersen. Immers, als grondstofprijzen dalen, dan kost dat veel bedrijven een flink stuk marge, lees winst. U bent daarmee (wederom) gewaarschuwd.

Den Haag, 6 mei 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV handelt voor sommige cliënten in de hier besproken of vergelijkbare effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken producten belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Het besproken product en bijbehorende strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken vertegenwoordigen een hoog risico.

 

7 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.