Met de nachtkaars het jaar uit

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (26 december 2022) 701,08

Onze conclusies:

Korte termijn: negatief

Middellange termijn: negatief

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

En weer schrokken beleggers van uitspraken van nu dus de Europese Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken, maar vervolgens toonden cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en over de Europese en Amerikaanse huizenmarkten, dat de wereld op weg is naar een periode van economische afkoeling. Het is nog altijd niet duidelijk of dit uiteindelijk in een recessie uitmondt, maar het lijkt er op dat de Centrale Banken in het Westen hier wel op aansturen. Ondertussen helpt het niet, dat in China de Covid-pandemie alsnog met volle kracht toeslaat. De Chinese overheid loopt het risico, dat de enorme problemen in ziekenhuizen zich uiteindelijk gaat vertalen in flinke sociale onrust. En dat is niet alleen slecht voor China zelf, het zal ook de situatie in het Westen raken, al was het maar omdat onze economieën meer en meer met elkaar verweven zijn geraakt en de ontrafeling nog maar net is begonnen. Ondertussen is de rente in het westen weer gestegen en dat maakte uiteindelijk, dat de meeste beurzen een zwakke week doormaakten. De Amerikaanse Nasdaq IndexNasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken Composite Index. Een index samengesteld uit alle aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Deze beurs heet NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en de Japanse Nikkei IndexHet prijsgewogen gemiddelde van 225 Japanse aandelen. Copyright Vladeracken lieten allebei zien, dat het nog lang geen koek en ei is op de aandelenmarkten. Maar voor de laatste dagen van het jaar verwachten wij weinig vuurwerk, er zijn eenvoudigweg te veel spelers op vakantie.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Dit beeld wordt bevestigd door de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Er is een korte termijn adempauze aan de gang getuige de licht oplopende indicatoren onderin de figuur. Maar er is duidelijk sprake van negatieve divergenties en daarmee is deze opleving eerder een kans om nog wat te verkopen dan een kans om in te stappen. Het zou ons verbazen als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daarbij de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van 714 zou overschrijden, eerder gaan wij uit van een rustige laatste week van het jaar, gevolgd door een aanval op de steun rond 686. Er ligt daaronder nog meer steun, maar in het wat grotere beeld (de weekgrafiek die hier niet wordt getoond), past een hernieuwde daling richting 631. Blijft her daarbij, dan kan wel eens een mooie nieuwe grotere rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gaan beginnen, maar voor hetzelfde geld kan uiteindelijk ook die steun gebroken gaan worden en dan lijkt de weg naar nieuwe, lagere dieptepunten alleen nog maar een kwestie van tijd. 2023 lijkt niet goed te gaan beginnen, maar het jaar lijkt komende week vooral als een nachtkaars uit te zullen gaan.

De 10-jaars rente in Europa en de VS

De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken index, dè obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken index voor de 10-jaars obligaties van de Duitse staat, heeft een ronduit beroerde week achter de rug. De 10-jaarsrente in Duitsland en daarmee in heel Europa is terug op het hoge niveau van medio oktober van dit jaar. Een dubbele top is nog steeds mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk, gezien het feit dat de rentestijging precies op dit hoge niveau de week afsloot. De weekcandle is daarmee een zeer negatieve zwarte candle geworden. Dat kan daarmee alleen nog goed komen als komende week, de laatste week van het jaar, de rente weer flink zakt. Maar ondertussen begon ook de 10-jaars rente in de VS te stijgen. En daar is de stijging nog maar net begonnen, dus veel goeds mag niet verwacht worden op het gebied van de rente. Alle seinen lijken hier op rood te staan.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Ook de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken op 0,94 bleek onvoldoende steun te kunnen bieden. En daarmee komen we dichtbij het meest belangrijke steunpunt van dit moment, 0,92. Gezien het feit dat zich in de hele weg omlaag van de afgelopen paar maanden geen enkele noemenswaardige adempauze heeft voorgedaan moet nu toch wel enige rust verwacht gaan worden. 0,92 kan best nog bereikt worden, maar een beweging tussen dat punt en 0,95 heen en weer gedurende enkele weken zou heel gezond zijn.

De Brent Olie prijs

Afgelopen week ging de prijs van een vat Brentolie toch weer omhoog, waarmee de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van de kopschoudertop in Brentolie opnieuw ongebroken bleef. In de OPEC Olie Index is geen sprake van bodemvorming, dus ook de huidige opleving is wat ons betreft geen reden om al aan instappen te denken. Wij gaan daarmee nog steeds uit van een doorbaak omlaag met een uiteindelijk koersdoel van minstens US$61 per vat. Maar aan de houdbaarheid van de kopschoudertop Als patroon beginnen wij wel te twijfelen, de ontwikkeling van het patroon neemt veel te veel tijd in beslag. Toch past dit allemaal wel in de zich langzaam maar zeker manifesterende wereldwijde aankomende recessie. Een recessie is niet goed voor de vraag naar olie en dat moet toch echt prijsdrukkend werken.

De prijs van een troy ounce Goud

Ook hier dient zich een volgende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag aan, maar deze is nog niet gevaarlijk. Het beeld bij goud, zowel in $ als in € lijkt meer op dat van een fase waarin kracht wordt opgebouwd voor een flinke opwaartse rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. En in die fase kunnen we op korte termijn weer iets omlaag. Het is daarmee nog altijd afwachten geblazen wat goud betreft. US$1.800 per ounce is de te doorbreken grens aan de bovenkant, steun wordt gevonden rond US$1.675 per troy ounce.

Strategie

Opnieuw hebben wij enkele posities opgeruimd, dit keer zijn het de aandelen Valeo die werden verkocht (in de Europa Selector) evenals de aandelen in de Compania financiaria de Alba, een Spaanse houdstermaatschappij. Ons vertrouwen in deze fase van de aandelenmarkten is niet erg groot.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

4 januari 2023 16.00 Amerikaanse cijfers over de orders in de industrie
4 januari 2023 20.00 Publicatie notulen van de FED-vergadering van december
5 januari 2023 14.30 Werkgelegenheidscijfers VS (vielen afgelopen week tegen!)

De laatste week van het jaar is altijd een zeer rustige week. Weinig nieuws, veel handelaren die van een welverdiende korte vakantie genieten en veel beleggers die eveneens met ander dingen dan de beurs bezig zijn.

Wij wensen u in elk geval vanaf deze plaats een goed jaareinde en een gelukkig nieuwjaar toe.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 9 januari 2023 verschijnen.

Den Haag, 26 december 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en s

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.