De test is begonnen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 december 2022) 700,00

 

Onze conclusies:

Korte termijn: negatief

Middellange termijn: negatief

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Op zichzelf leek er weinig aan de hand toen achter elkaar eerst de FED en daarna de ECB met een renteverhoging kwamen van elk 0,5%. Dat was namelijk wat iedereen had verwacht en markten houden ervan als Centrale Banken voorspelbaar zijn. Bovendien beginnen inflatiecijfers nu inderdaad overal te dalen, dus leek het er even op, dat de obligatiemarkten zich weer wat konden oprichten. Maar toen kwam de voorzitter van de ECB, mevrouw Lagarde, ineens met een toelichting. Ja, de rente ging slechts met 0,5% omhoog, maar de ECB is niet klaar en zal bovendien daarna nog lang de rente hoog houden, precies wat ook FED-voorzitter Powell al eerder gezegd heeft. En dat betekent, dat de kansen op een recessie niet alleen steeds groter worden, maar ook, dat het wel eens een harde landing kan gaan worden. De eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar. Alleen al het feit dat Blackrock ’s werelds grootste onroerend goed beleggingsfonds moest sluiten (teveel beleggers wilden hun inleg terug!) duidt op donkere wolken boven de Westerse onroerend goed markten, waaronder de huizenmarkten. En dus werden beleggers ineens wakker. Bedrijven zouden wel eens een moeilijk jaar (2023) tegemoet kunnen gaan, een jaar van dalende winsten. En dat betekent dat aandelen te duur zijn. Verkopen werd vervolgens het devies. Vanaf het hoogtepunt is de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken alweer 41 punten of wel 6%(!) gedaald, en dat in een paar dagen tijd. En de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken stond niet alleen hierin, in tegendeel, de koersdalingen vonden wereldwijd plaats.
Het wachten is overigens nog wel op de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, die daalde weliswaar ook, maar hier is de oplopende korte termijn trendlijn, die vanaf de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van oktober kan worden getrokken, nog niet doorbroken.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

In figuur 1 is de doorbraak omlaag goed te zien. Een eerste steun is dichtbij, rond 687 kan de markt even opveren. Maar de kansen zijn het grootste, dat daarna de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van oktober getest gaat worden. Een daling tot 631 is heel goed denkbaar. Nog sterker, het beste scenario nu is een daling tot ongeveer 631 met daarna een hernieuwde rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die dan de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 735 – 741 alsnog breekt. Want dan heeft zich een groot bodempatroon afgetekend met een prachtige potentie nadien. Tegenover dit “beste” scenario staat het “recessie”-scenario. En dat betekent, dat we geleidelijk verder weg gaan zakken tot (ver) onder de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van oktober, dus tot (ruim) onder 600 voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Veel zal afhangen van de ontwikkelingen op de obligatiemarkten, de energieprijzen en de arbeidsmarkten in Europa en de VS. Voorlopig is de weg in elk geval omlaag gericht.

De 10-jaars rente in Europa en de VS

Beleggers schrokken van mevrouw Lagarde. De 10-jaars rente in Europa steeg flink, tot zelfs dichtbij de top uit oktober. Ook de renteverschillen tussen de Noord-West Europese en de Zuidelijke landen in Europa liepen flink op. En dat is direct ook het grote risico voor de ECB. Die kan het zich immers niet veroorloven, dat de renteverschillen zo groot worden dat enkele Zuidelijke landen in de problemen raken, door een onbetaalbaar wordende overheidsschuld. Dat is een probleem, dat niet zo snel ontstaat, omdat veel overheidsschuld in Europa langdurig is weggezet en tegen relatief lage percentages, maar het kan wel tot paniek onder beleggers leiden.
In de VS overigens steeg de rente veel minder hard, daar bevestigde de FED wederom, dat de cyclus van stijgende rentes haar einde nadert. En dus verwachten wij de komende maanden op de obligatiemarkten juist een proces van bodemvorming. Het wordt tijd om op zoek te gaan naar langlopende Europese staatsobligaties!

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ daalde even tot onder de oplopende trendlijn op 0,94, maar sloot de week precies op dat niveau af. De $ is wat oversold op de korte termijn, dus een kleine adempauze is logisch op dit punt. Maar de berichten van de ECB zijn negatief voor de $. De pauze zal dus tijdelijk zijn. Het volgende doel is 0,92. Onder 0,92 wordt het echt spannend en onder 0,84 is sprake van een hernieuwde bear marktEngelse term voor een markt die in zijn geheel een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laat zien. In essentie is het een periode waarin de aandelen in een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten die vaak onderbroken wordt door scherpe rallies. Een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt bestaat normaal gesproken uit drie fasen. De eerste fase is topvorming ofwel distributie, de tweede fase bestaat uit een constant dalende markt en de derde fase bestaat uit bodemvorming welke vaak gepaard gaat met paniek uitmondend in een blow-off waarin zelfs de meest optimistische belegger zijn stukken verkoopt. Men gaat ervan uit dat van een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een daling van 20% die voorafgegaan is door een stijging van 20%. Copyright Vladeracken in de $.

De Brent Olie prijs

De neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van de kopschoudertop in Brentolie is nog steeds niet doorbroken. Het hele beeld wijst er op, dat dit wel staat te gebeuren, maar men mag hier nu niet op vooruitlopen, zeker nu er in de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in OPEC-olie vorige week juist weer een herstel ontstond. Per saldo menen wij echter nog steeds, dat er voor olieprijzen maar een richting denkbaar is en die is omlaag gericht! Ons koersdoel voor Brentolie is en blijft US$61.

De prijs van een troy ounce Goud

Heel even leek het er op, dat de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van US$1.800 gebroken zou gaan worden. Maar per saldo beklijfde de opleving niet. En dus blijft het nog even afwachten hier. US$1.800 per ounce is de te doorbreken grens aan de bovenkant, steun wordt gevonden rond US$1.675 per troy ounce.

Strategie

Wij hebben afgelopen week onze posities BPost verkocht nadat de CEO werd ontslagen in verband met een omvangrijk schandaal in België waarin het er op lijkt dat BPost op een flinke boete afstevent. Zijn ontslag maakt deze boete alleen maar waarschijnlijker. Daarnaast verkochten wij in sommige portefeuilles enkele technologieaandelen waaronder ASML. Wij prefereren nu echt even meer contanten in de portefeuilles van onze klanten.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

19 december 2022 10.00 IFO industrieel sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Duitsland
20 december 2022 2.15 Rentebesluit Chinese Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken direct daarna gevolgd door dat van de Japanse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken.
20 december 2022 14:30 Cijfers over de conditie van de Amerikaanse huizenmarkt
22 december 2022 14.30 Cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en bruto binnenlands product
23 december 2022 14:30 Orders duurzame (kapitaal)goederen Amerika

Het is bijna kerstmis en dat betekent, dat de omzet op markten flink afneemt. Het wordt stil op de beurs in de komende twee weken.

Wij wensen u in elk geval vanaf deze plaats goede feestdagen toe.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 9 januari 2023 verschijnen.

Den Haag, 18 december 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en s

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.