Jaargang 19 Nummer 4 (1 april 2013)

Wij baseren onze inzichten en adviezen volledig op een systematische benadering van de beleggingsproblematiek. Deze systematische benadering is steeds gebaseerd op gegevens uit het verleden. Er bestaat echter geen zekerheid dat het verleden altijd richtsnoer verschaft voor de toekomst. Beleggers die onze adviezen volgen lopen daarom risico’s waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

Het Dijsselbloempje lijkt te zijn uitgebloeid. Maar het was een giftig kruid. Het heeft de markt flink op zijn kop gezet. Inmiddels lijkt de schade op de korte termijn zich aan het herstellen, maar de weekgrafieken hebben overal sterk geleden en het korte termijn herstel moet fors zijn willen de grafieken op de middellange termijn hun draai naar boven hervatten. En dat korte termijn herstel kan iedere dag weer onderuit gehaald worden door de belabberde politieke situatie in Italië. Daar komt bij dat de maandgrafieken in Europa allemaal dalende zijn. Amerika is nog niet zover maar ook daar zal binnen afzienbare tijd (denk aan maanden) een top bereikt worden. Het goede nieuws is

Onze verwachtingen


Korte termijn

draait positief

Middellange termijn

(nog) negatief

Lange termijn

verdeeld

NB: calamiteiten niet in

aanmerking genomen

dat in de afgelopen week de S&P500 zich (met slotkoersen) heeft aangesloten bij de indexen, die hun eerdere All-Time-High uit 2007 hebben  doorbroken. En dat betekent dat wij alle reacties die zonder twijfel in de komende maanden gaan volgen, kunnen inschatten als gematigd. De  zomer zal dus niet echt heet worden. Wees echter zeer kritisch op uw portefeuille. Zeker met de boodschap van Dijsselbloem (die overigens niet  nieuw was) voor ogen gaan bepaalde investeringen meer risico inhouden.

De DJIA Index op dagbasis

In figuur 1 vindt u de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op dagbasis. Drie weken TB-20130401-DJIA-Dag-Fig-1lang bewoog de koers in een horizontale richting. Er werd een New  All-Time-High gezet maar dat was dan ook alles. Afgelopen week braken  de  koersen uit het smalle horizontale kanaal. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is  voorzichtig gaan stijgen en de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken ziet er gezond uit. Het korte  termijn beeld voor de DJIA toont positief. Maar er ligt een negatieve  divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken op de loer in de indicatoren. En dat kan betekenen, dat dit  voorlopig misschien wel de laatste stijging is, alvorens zich een duidelijke  reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken inzet. Maar op dit moment lijkt er geen vuiltje in de lucht.

De AEX Index op dagbasis

TB-20130401-AEX-Dag-Fig-2

In Europa is het beeld min of meer hetzelfde maar minder overtuigend. In figuur 2 staat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis afgebeeld. De koersen zakten door het 50- daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en het ziet er naar uit dat dit gemiddelde eerstdaags opnieuw genomen gaat worden. Het feit dat Amsterdam (lees Europa) een echte daling liet zien weerspiegelt zich in de indicatoren. Zij hebben de weg naar boven nog niet volledig gevonden. De korte Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken lijn draaide, hetgeen door korte termijn handelaren vaak als koopsignaal wordt gezien, maar hij doorschreed de lange nog niet. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenstijgt maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram bleef nog dalen. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kwam in Europa duidelijk harder aan dan in de Verenigde Staten, maar het beeld dat de daggrafiek van de AEX toont (en deze is representatief) ziet er zonder meer gezond uit.

De DAX Index op weekbasis

Het MA10 (vergelijkbaar met het MA50 bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis) fungeerde als steun in de afgelopen week. Gezien deTB-20130401-DAX-Week-Fig-3 daggrafieken zal de koers komende week zich hiervan verwijderen. De DAX ligt (in tegenstelling tot de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die daar nog circa 50% van verwijderd ligt) dichtbij zijn All-Time-High (8.151) en het zou niet verbazen als hij daar een dezer dagen doorheen schiet. Als dat mocht gebeuren zou dit een sterke indicatie zijn. Het venijn zit hem onderaan in de grafiek, in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze is al sinds het voorjaar 2012 negatief aan het divergeren. En hij is nu ook nog eens gaan dalen. Tenzij de opleving in de komende tijd sterk is, zal dit betekenen dat de korte termijn al snel weer aan het dalen zal gaan. Als de grafieken van Amerika en Europa het over één ding eens zijn dan is het de middellange termijn. Ook in Amerika zijn de weekindicatoren aan het dalen en divergeren zij negatief.

De S&P 500 Index op maandbasis

Maar nog steeds is het anders gesteld met de maandgrafieken. In Europa wordt er negatief gedivergeerd door de indicatoren en TB-20130401-S&P500-Maand-Fig-4de maandkoersen zijn aan het dalen. In Amerika, zoals u ziet in figuur 4, waarin de maandkoersen van de S&P500 zijn opgenomen, is er nog steeds sprake van een koersstijging. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeerde negatief maar een goede maand (als deze er komt) zou dit beeld wel eens te niet kunnen doen. Voor wat Amerika betreft kan men dus stellen dat er op de korte termijn genoeg ruimte is; dat er op de middellange termijn enige zorgen zijn maar dat de lange termijn er nog steeds goed uitziet. Al met al niet zo’n slecht beeld. Helaas kunnen we dit niet van Europa zeggen, want hier is alleen de korte termijn positief althans hij lijkt te draaien naar positief.

De Rente

TB-20130401-Rente-Maand-Fig-5In het rentepatroon is zich al sinds lange tijd een katapult aan het opbouwen. Tot in december was het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen dalend. Begin januari trad dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken uit zijn dalend kanaal (zichtbaar in de weekgrafiek) en sindsdien is er sprake van een stijging, die echter nog steeds niet echt op gang wil komen. Tijdens de daling divergeerde de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de maandgrafiek positief en deze divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken tekent zich reeds af sinds begin 2009. Een dergelijke langdurige opbouw leidt vaak tot een explosieve uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. De vraag is natuurlijk wanneer dit zal gebeuren. Een aanleiding hiertoe kan de mededeling van de FED zijn, dat men in Amerika afstapt van de “ruimgeldpolitiek” van de afgelopen jaren. Er zijn inmiddels signalen, die erop wijzen dat deze beleidsverandering er aan zit te komen. In de weekgrafiek is het al duidelijk, de rente is gaan stijgen. De maandgrafiek (zie figuur 5) laat dit nog niet zien, maar de beide gemiddeldes (MA3 en MA10) zijn al gekruist (Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken). Reeds langere tijd stellen wij dat men afscheid moet nemen van zijn langere termijn rentedragende waarden. De tijd lijkt hiervoor gekomen.

De US$ versus de €

De Dollar is nog steeds aan zijn opmars bezig. U kunt dat zien in de weekgrafiek, die opgenomen is in figuur 6. Het eerste doelTB-20130401-US$-Maand-Fig-6 ligt bij zijn voorgaande top op ongeveer 79. Het MA50 werd in de afgelopen week genomen. Tegelijkertijd werd de stijgende trendlijn gekruist. Het eerstvolgende evenement moet een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken zijn, maar gemiddeldes lopen achter op de realiteit, zodat dat nog wel even op zich zal laten wachten. Het beeld in figuur 6 is positief voor de dollar.

De prijs van een vat Brentolie

 

TB-20130401-Olie-Week-Fig-7In de daggrafiek kan men zien dat de prijs van een vat Brentolie gaat stijgen. Er wordt daarin ook positief gedivergeerd. Maar de week laat een geheel ander beeld zien en dat tonen wij u in figuur 7. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken wil een draai naar boven inzetten (invloed daggrafiek) maar de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, die in figuur 7 te zien is, zal het niet mogelijk maken dat de bovenzijde van het consolidatiekanaal wordt doorschreden. Wij denken dan ook dat wij voor een opleving van de brentolieprijs staan, maar dat deze opleving tijdelijk zal zijn en zal omdraaien in een hernieuwde daling. Of de steun op US$105 het dan gaat houden is nog een open vraag.

Het Goud

Er zijn nogal wat commentatoren, die erg optimistisch zijn TB-20130401-Goud-Week-Fig-8over de prijs van het Goud. Wij zien ons niet in deze groep. Zoals figuur 8, waarin de weekkoersen zijn opgenomen, laat zien zit de prijs van een troy ounce goud op dit moment in de lift, maar het geheel kan ons niet overtuigen. Wij zien de kans dat het niveau van circa US$1.525 in de komende tijd alsnog wordt opgezocht als de meest reële optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Eenmaal daar aangekomen zou het zaak zijn dat de markt draait, want een doorbraak door de US$1.525 zal het volgende doel nog eens US$65 lager leggen.

Beleggen bij Vladeracken

Als men zich louter op de kranten baseert, dan zou men kunnen zeggen dat het een turbulent kwartaal is geweest voor beleggers. Maar beziet men de resultaten, dan blijkt dat het kwartaal over vrijwel de hele linie positief voor onze cliënten is uitgevallen. Het kwartaal stond in het teken van een rustige obligatiemarkt (obligatiekoersen bleven stabiel terwijl de renteopbouw rustig verder gaat) en een aandelenmarkt, die in de eerste paar dagen van het jaar flink omhoog sprong om vervolgens de rest van het kwartaal in een voortdurende staat van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken te verkeren. Was het niet voor Imtech en PostNL (waar onze PRIJS<Waarde Methode in de eerste drie maanden een negatief resultaat. Alle overige systemen draaien zoals dat hoort, het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken stijgt naar mate het risico toeneemt. Belangrijker nog is dat het kwartaal ons verder heeft gesterkt in onze positieve verwachtingen voor 2013. Wij hebben in dat kader onze aandelenbelangen verder uitgebreid en zullen dat ook in de komende maanden blijven doen.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV

Risico profiel

Methode

2009 * 2010 * 2011 * 2012* 2013 tm 31-3*
Defensief

Stamrechtportefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,9 %

1,6 %

Matig

Mix aandelen / obl.

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

1,7 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,0 %

3,7 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

-/- 6,4 %

Actief aandelen

Amsterdam Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

7,0 %

Wereld Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

11,4 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,7 %

1,6 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

-/- 0,5 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, onder de kop “Publicaties”.

Retourprovisies, bestandvergoedingen en aanbrengfees

Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken heeft vanaf haar oprichting 15 jaar geleden altijd gemeend, dat haar beloningsbeleid zo transparant mogelijk moet zijn. Bestandvergoedingen en aanbrengfees zijn om die reden nimmer onderdeel van het verdienmodel van Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken geweest. Maar ook retourprovisies werden bij het overgrote deel van onze cliënten nimmer gehanteerd. In 2012 bedroegen de inkomsten uit retourprovisies voor Vladeracken minder dan 8% van de totale omzet van de onderneming. Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken heeft in 2012 besloten om geheel af te stappen van het gebruik van retourprovisies. Het doet ons dan ook een genoegen om u te kunnen mededelen, dat met ingang van 1 april 2013 Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken geheel “retourprovisievrij” is geworden.
De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 mei 2013.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.