Beurscommentaar: De eerste koopsignalen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-06-10: 352,69)

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, maar draait omhoog
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief, maar raakt overbought
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Omdat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken iets sterker geleden heeft tijdens de afgelopen drie weken is de aankondiging van een herstel hierin ook het beste te zien. Derhalve hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, waarbij wij uitdrukkelijk stellen dat het pas de eerste (nog steeds zwakke) positieve signalen zijn. Als zij waar blijken te zijn dan wordt hiermede bevestigd dat de uptrend nog steeds volledig in takt is.

Figuur 1.

Het steunniveau op 347 zag er sterk uit want er kwamen het MA150 en de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken samen. Beide steunniveaus zijn notoire omslagniveaus. Op afgelopen donderdag sloot de koers onder het Keltnerchannel. Vrijdag lag hij daar weer boven. Door velen wordt deze beweging als een pril koopsignaal gezien. De snelle lijn in de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken draaide omhoog. Ook dit wordt, in aanmerking genomen de ligging van de lijn, door velen als een eerste koopsignaal gezien. De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken is gedraaid. Zijn draai is positief maar hij moet bevestigd worden door de Oscillator, hetgeen nog niet het geval is. Drie weken geleden lieten wij u een handelssysteem zien dat toen (bij de pijltjes hierboven in de grafiek) een exit aangaf. Nu geeft ditzelfde systeem een koopsignaal. Afhankelijk van de openingskoers op aanstaande maandag zou de verkoper een winst gemaakt hebben van circa 15 punten. Maar wij wezen er toen op en wij doen dat nu weer dat deze signalen alleen maar zijn voor de actieve, ondernemende belegger. De conservatieven onder ons volgen andere (langzamere) systemen. En misschien krijgen zij dit keer gelijk. Er werd en er wordt nog steeds negatief gedivergeerd door de indicatoren. U ziet dat in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken valt samen met indicatoren in de weekgrafiek die dalende zijn. En de maandgrafieken zijn duidelijk overbought. De komende stijging vindt dus plaats in een negatieve omgeving. Dat betekent dat de opleving wel heel veel kracht moet laten zien wil deze negatieve invloed opgeheven worden. De kansen daartoe schatten wij niet hoog in ook al lijkt er niets aan te merken op de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren. Dus voorlopig houden wij het er op dat een korte termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is begonnen binnen een dalend patroon, van een langere termijn orde.

De Rente

De stijging afgelopen week bracht de het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de 10-jaar Nederlandse Staatsleningen op 1,9%. Het weerstandniveau op 1,94% komt dus in zicht. Een doorbraak door dat niveau zou het bodemproces afsluiten, maar u mag niet verwachten dat deze doorbraak gemakkelijk zal plaatsvinden. Hoogstwaarschijnlijk is hiervoor een mededeling van de FED nodig, die stelt dat de Quantitative EasingQE. In het Nederlands kwantitatieve verruiming (van de geldmarktDe markt waarop geld wordt geleend en uitgeleend tussen financiële instellingen. Copyright Vladeracken). Het is een instrument van de FED. De rente wordt laag gehouden door staatsobligaties op te kopen. In de post-kredietcrisisperiode is dit instrument veelvuldig toegepast (2010 – 2011). Copyright Vladeracken zijn einde gaat vinden. Er zijn hier wel tekenen voor maar het is nog niet zover. Zoals men nu al ziet in de reacties op de onduidelijke berichten die er circuleren zal de eerste reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ongetwijfeld negatief zijn voor de aandelenbeurzen. Dit past in onze iets langere termijn visie die een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op de beurzen voorziet (en in onze ogen inmiddels al aan de gang is).

De Amerikaanse US$ versus de €

Het lijkt erop dat de dollar het slechter heeft gedaan dan mocht worden verwacht, maar zolang het niveau van 74,5 niet doorschreden is, lijkt het lange termijn scenario (de dollar stijgt) nog steeds in takt. Maar het beeld begint wel barsten te vertonen, dus wees op uw hoede.

De Prijs van een troy ounce Goud

Met een val van dertig dollar afgelopen vrijdag heeft de prijs van een troy ounce Goud duidelijk laten blijken dat een herstel nog wel even op zich zal laten wachten. Er zijn geen aanwijzingen dat het binnenkort beter zal gaan. Integendeel alles wijst erop dat het dieptepunt van 5 weken geleden weer getest gaat worden. En koers beneden $1.350 zal daarvan de inleiding zijn.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is weer terug op zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$105. Hij zal daar wel doorheen gaan, maar de weg naar de echte uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is nog lang en wij zien hem daar op afzienbare tijd niet komen.

Strategie

Wij blijven kritisch staan ten opzichte van de portefeuilles onder beheer maar wij zullen wel proberen hier en daar te profiteren van de komende opleving.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is.  U vindt deze op onze site, welke u rechtstreeks kunt opzoeken via  www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 10 juni 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.