Beurscommentaar: De Halloween Indicator klopte aan

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-11-05) 337,6

Onze verwachtingen
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was de maand van de Halloween Indicatorvan Ben Jacobson en Sven Bouman. De Halloween-indicator zegt dat Halloween, ofwel de 31ste oktober, de dag is dat we weer naar de beurs moeten kijken (zie ook Seizoencyclus). Copyright Vladeracken. Eigenlijk kan men niet spreken van een indicator, want het betreft hier een datum. De oude wijsheid dat men terug moet gaan naar de beurs in september, was wat ruw geformuleerd. Inmiddels is statistisch vastgesteld dat een belegging aangegaan op 31 oktober zeer kansrijk is. De Halloween Indicatorvan Ben Jacobson en Sven Bouman. De Halloween-indicator zegt dat Halloween, ofwel de 31ste oktober, de dag is dat we weer naar de beurs moeten kijken (zie ook Seizoencyclus). Copyright Vladeracken stelt dus dat men op 31 oktober in de markt moet stappen (zitten). Onze verwachtingen – die niet op deze indicator gestoeld zijn – vallen dit jaar deze indicator volmondig bij. Wij zijn voor alle timeframes positief, maar het zou de beurs niet zijn als we ook niet enige reserve hadden. Onze verwachtingen zijn gestoeld op Europa. Amerika ziet er nog zeer zorgelijk uit. Wij nemen aan dat het de verkiezingen zijn, die de markt parten spelen. Wij zijn geen deskundigen ter zake Amerika, maar wij gaan er van uit dat de financiële wereld de voorkeur geeft aan Romney. Maar het moge dan zijn dat hij veel stemmen krijgt, in het aantal kiesmannen lijkt Obama hem te verslaan en dat zal de financiële wereld niet (zijn) ontgaan. Wij laten u hieronder de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis zien.

Figuur 1.

Hierboven ziet u dat het beeld van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken welhaast perfect genoemd mag worden. Er is sprake van stijgende bodems en stijgende toppen. De koers van vrijdag bevestigde een bullish engulfing en ligt boven het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken, dat op zijn beurt boven het MA200 ligt. Beide gemiddeldes zijn stijgende. De Momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is stijgende, heeft nog voldoende ruimte en is niet negatief divergerend. U mag dus verwachten dat de beurs in de komende periode gaat stijgen al zal dat misschien niet aanstaande maandag zijn, omdat dan nog de slechte vrijdag van New York zal meetellen met daarenboven een steeds zwaarder wegend zwaard van de verkiezingen aldaar. De CPR en de AD/lijn (niet getoond) blijven nog iets achter maar op het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken mag men geen kritiek hebben. Het lichtelijk achterblijven van het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken wijten wij aan de voorzichtigheid van de belegger, die nog kalm aan doet omdat hij in de afgelopen maanden toch vaak teleurgesteld werd.
Het beeld in New York is duidelijk anders. De daggrafieken zijn negatief en de week- en maandgrafieken zijn teleurstellend alhoewel nog niet geheel negatief. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op het resultaat van de verkiezingen zal uitsluitsel moeten brengen.

De Rente

Het blijft kwakkelen met de rente. Dit ligt voor de hand sinds de injecties door de ECB. En van dat kwakkelen is de beurs nog niet af, maar uiteindelijk zal de rente omhoog gaan. Het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen laat een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zien op 1,56%, maar daar ligt het actuele rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken nog wel boven. Steun wordt er gevonden op de dalende trendlijn op circa 1,65%. Wij gaan ervan uit dat de rente eerstdaags de weg omhoog weer inslaat. WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken wordt er dan gevonden op 1,9%, op 2,1% en uiteindelijk op 2,3% waar voorlopig het doel ligt. Wij geloven echter niet dat hij daar op afzienbare tijd zal aankomen. Voorlopig is er dus eigenlijk geen nieuws van het rentefront.
De 3-maands Euribor is met 0,196% door het niveau van 0,2% gevallen. Men moet er uit concluderen dat het leningenverkeer tussen de banken volledig op zijn gat ligt. Ook het bedrijfsleven en met name het kleinere voelt van deze stagnatie de gevolgen. In landen buiten Nederland ziet men de eerste pogingen opkomen van bedrijven die onafhankelijk van de banken zich aaneensluiten om gezamenlijk de obligatiemarkt te betreden. Wij pleiten hier reeds langere tijd voor, maar Nederland blijft helaas wat achter. Overigens zou het de banken sieren als ze hiertoe het voortouw namen. Dit is ook mogelijk omdat er in dit concept geen financiering door hen, gevraagd wordt.

De Amerikaanse dollar in Euro’s

De dollar consolideert nog steeds binnen een gelijkbenige driehoek. Het komt ons voor dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de onderkant zal geschieden. Er ontstond onlangs een death cross en er wordt stevig negatief gedivergeerd. Maar een opmars tot aan 79,44 blijft nog steeds mogelijk.

De prijs van een vat Bentolie

De prijs van een vat Brentolie heeft de bovenkant van zijn congestiekanaal niet bereikt. Hij is voortijdig omgekeerd en hij is opnieuw op weg naar beneden naar de US$99. Het totale beeld blinkt niet uit door positieve signalen. Wij schatten de kansen nu groot in, dat hij eerstdaags door de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken valt.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud kreeg het de afgelopen maand weer fors voor de kiezen. De eerstvolgende steun ligt op de dalende trendlijn rondom US$1.630. Daarna ligt de weg naar US$1.522 weer open, maar wij zien het niet zo ver komen. Alhoewel met minimaal verschil lag de laatste top hoger dan de daaraan voorafgaande en hetzelfde geldt voor de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. De Momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeerde reeds positief voordat de top gezet werd.

Onze Strategie

Opnieuw hebben wij aandelen aan onze portefeuilles toegevoegd. Ditmaal waren CSM en Unilever aan de beurt. Unilever is wat ons betreft een lange termijn belegging, CSM een wat kortere termijn belegging. Feit is dat voor beide aandelen het technische plaatje prima is, terwijl de fundamentals eveneens in beide gevallen mee zitten. Daarnaast hebben wij in de Wereld Selector aandelen Lanxess en Novo Nordisk verkocht en de opbrengst hebben wij in aandelen Gagfah AG en Air France KLM belegd.

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 5 november 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.