Beurscommentaar: Vergeet niet te oogsten

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-03-24): 391,36

Onze conclusies:
Korte termijn: positief, maar verdeeld
Middellange termijn: draait, maar divergeert negatief
Lange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken komende
NB. Calamiteiten niet aanmerking genomen

De Duitse markt heeft zich weer aan de top van het peloton geplaatst. Met zes achtereenvolgende witte candles steeg de DAX in de afgelopen periode met 4%. Amsterdam deed het met drie witte en drie zwarte candles niet zo goed maar deze candles leverden toch nog een mooie 2,5% op. In dezelfde periode daalde de Nikkei in Japan en de Amerikaanse markten stegen wel, maar het technische beeld is daar duidelijk minder. Al met al levert dit een zeer verdeeld beeld op en is de onmiddellijke toekomst niet zo zeker als de AEX belooft. Toch laten wij u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien met daarin getekend ons handelssysteem dat wij u al enkele keren getoond hebben want wij gaan ervan uit dat Europa aan het juiste einde trekt ook al betekent de verdeeldheid dat snel handelen mogelijkerwijze nodig is om korte termijn winsten veilig te stellen.

BLOG 20140324 AEX FIG1

Figuur 1.

Het eerste dat opvalt is het feit, dat de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken nog steeds in takt is. De bodem op 379,51 werd met 379,8 niet gebroken. Inmiddels is de weg omhoog ingeslagen en de vraag is of de vorige (lagere) top zal worden gebroken. Een koers van 400,93 is hier voor nodig. Vier dagen geleden werd een koopsignaal gegeven. ’s Anderendaags werd dit bevestigd (de pijltjes geven de signalen aan). In het hierboven getoonde beeld is geen aanwijzing te vinden dat de bovenkant van de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken niet bereikt zou worden. Dit zou een koers betekenen van ongeveer 403 en hiermede zou de uptrend opnieuw bevestigd worden. Er is in de indicatoren voldoende ruimte aanwezig om deze doelstelling te halen.

Voor de geïnteresseerde lezer wijzen wij op de eerdere bodem bij A. Deze bodem was voor de technische analist geen echte bodem. Een tweede (wij schreven dit reeds eerder) moest volgen. Er zijn voldoende bodemstudies beschikbaar in de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken die deze conclusie bevestigden. In de figuur hierboven hoeft men maar naar de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken te kijken die halverwege even omkeerde. Dit is zeker geen bevestiging van een bodem.

De overige indicatoren van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn allemaal positief. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is bijzonder mooi, de AD-lijn is positief en ook de CPR, die wij eerdere lieten zien, gedraagt zich volledig volgens het boekje en wijst daarmede op een verdere stijging van de beurs in Amsterdam. Het probleem waarmede de markten in Europa op dit moment worstelen is in het verre buitenland gelegen. Japan doet het gewoon slecht. En Amerika worstelt met het probleem dat de laatste reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aldaar veel te gemodereerd was. Het is mogelijk dat de oorzaak van de moeilijke markt op dit moment alleen maar in de Nasdaq zit, maar de DJIA eindigde de week met een negatieve Shooting Star. Volgende week moet hierop de bevestiging komen. Als deze uitblijft lijkt ons weinig aan de hand en mag men ervan uitgaan dat de uptrend zich doorzet. Maar het is wel zaak om even zeer attent te blijven.

Een andere positieve ontwikkeling is dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de weekgrafieken (ook in Amerika) aan het draaien is. De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken is overal positief maar helaas “één ei is geen ei“ zoals de ouden beweerden. Dit positieve gegeven moet dus ook nog bevestigd worden.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen aarzelde de afgelopen week in zijn weg omlaag, maar de opleving lijkt zijn beste tijd al weer gehad te hebben Men mag natuurlijk niet vergeten dat al het gedoe om de (lage) rente uiteindelijk een overheidszaak is. Hun leningen houden zij hiermede goedkoop en kritiek vanuit de samenleving dat het bedrijfsleven onvoldoende gesteund wordt blijft uit. Een belegging in hoger renderende bedrijfsleningen is dus nog steeds zeer interessant.

De Amerikaanse dollar in Euro’s uitgedrukt

Het herstel van de dollar lijkt zich te gaan vervolgen. Het eerste doel op 73,0 lijkt gemakkelijk te behalen. Moeilijker wordt het met een daarna volgend obstakel op 74,2.

De prijs van een vat Brentolie

Opnieuw kenmerkte de oliemarkt zich door inertie. Er blijven indicaties van een lichte opwaartse tendens maar de iets langere termijn is duidelijk negatief.

De prijs van een troy ounce Goud

Vorige week schreven wij dat er op weg naar US$1.443 een flinke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zou opkomen. En zo geschiedde. Het was wel iets eerder dan wij dachten. De World Gold Index tipte US$1.390 aan, maar daarna was het hommeles. Op de daggrafiek is te zien, dat een herstel bezig is zich op te bouwen, maar de weekgrafiek toont een duidelijke Bearish EngulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken en tegelijkertijd is daar ook de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaan dalen. Wij zien voorlopig geen spectaculaire bewegingen opkomen, hooguit consolideert de prijs. De grafieken tonen duidelijke signalen van een haussemarkt.

Strategie

Wij zijn positief gestemd, maar zoals wij boven lieten zien is het zaak om op dit moment  dagelijks de posities te controleren. In principe proberen wij de stijging volledig mee te maken, De vorige week ingenomen posities staan allemaal op winst.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is.  U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 24 maart 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.