Beurscommentaar: Wij wachten nog steeds

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-12-16): 376,86

Onze conclusies:
Korte termijn: mogelijk draai omhoog
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken vertelde ons vorige week dat we met het investeren in een longpositie in de AEX nog moesten wachten. Maandag bij sluitingstijd was het duidelijk dat er een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken moest komen. En deze laat nog steeds op zich wachten. (Overigens is de week waarin de tweede vrijdag van de maand december valt statistisch gezien een van de slechtste weken van het gehele jaar voor het beursgebeuren). Het Taperinggevaar dook weer op en het wachten is nu op komende week waarin het FED-orakel weer van zich zal laten horen. Het heeft weinig zin om een indexgrafiek te laten zien want in feite is er niets veranderd. Er zijn vijf zwarte dagen geweest en de markten liggen overal dicht of op een steunniveau (meestal het MA50). In Amsterdam kan het MA150 gaan fungeren als steunniveau waarop de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet wordt. Dit zou dan een koers van 367 worden. Er is echter een mogelijkheid, dat de laagste koers 373 wordt want daar ligt een andere steun van een voorgaande top, die in onze ogen van veel groter belang is. Beide mogelijkheden duiden op een aanstaande draai. Vrijdag eindigde de week met een candle, die best wel eens het eerste deel van een Morningstar zou kunnen zijn. Maandagavond zal hierover uitsluitsel gegeven worden. Wij laten u hieronder een studie zien (hij werd reeds eerder getoond) gebaseerd op Welles Wilder’s indicatoren de DMI en de ADX. De DMI gaat uit van hogere toppen/lagere bodems en de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenwil de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laten zien (zie het ABC op de site van Vladeracken Vermogenbeheer voor een toelichting).

BLOG 20131216 AEX FIG1a

Figuur 1.

Ons verhaal begint op 22 oktober van dit jaar. In de grafiek hebben we dit aangeduid met 1. De DMI-plus (blauwe lijnen in de middelste grafiek) topt die dag. Dat wil zeggen dat vanaf 22 oktober de achtereenvolgende toppen minder stijgen dan hun voorganger. Die dag zet de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken in. Bij 2 bodemt de DMI-min. De markt wordt vanaf die dag moeilijker want de afstanden tussen de bodems worden groter. De ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenzet die dag een top en dat betekent dat de  trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zich wijzigde. Deze top ligt echter (te) laag om ons echte zorgen te baren. De consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken zet zich voort. Bij 3 kruisen de DMI-plus en de DMI-min. Voor velen is dit een sein om verkooporders in te leggen. De ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenmaakt een diepe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en de lijnen liggen dicht bij elkaar. Dit is een serieus signaal. De markt gaat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in. En zoals u in het bovenste deel van de figuur ziet laat, deze niet lang op zich wachten. De rustfase is voorbij. De markt daalt. Bij 4 vormt zich een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de koersen (vorige week) De blauwe lijnen in het middelste deel gaan stijgen, maar ze liggen ver van elkaar. De ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenonderin zet een lage top neer, ook met ver van elkaar liggende lijnen. Die zegt daarmee dat er geen sprake is van een duidelijke trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Dit betekent ook, dat er van een draai sprake kan zijn, maar het signaal is niet overtuigend (zie ook het signaal van de nog niet gekruiste Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken van vorige week). Zeer snel daarna dalen de blauwe lijnen weer en stijgen de rode.

En waar laat ons dat nu op dit moment? De koersdaling is nog niet afgelopen, maar een stijging ligt dichtbij en als deze komt dan is de beweging sterker. Het liefst zou de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenboven de hoge horizontale lijn uit moeten komen, maar daar ziet het nu nog niet naar uit. Zolang de komende draai niet tot een stijging van de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackennaar dit hoge niveau leidt, zal de komende koersstijging beperkt blijven. Mede in aanmerking genomen wat andere indicatoren en studies ons vertellen, houden wij het op een stijging van de beurs, die zich binnenkort in gaat zetten, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat deze stijging het 400-niveau zal breken. Men ziet hier en daar berichten verschijnen, die het begin van een kerstrally voorspellen ingaande in de tweede helft van komende week. Dat zou dus passen in de agenda van de Amerikaanse FED-vergaderingen.

De Rente

Het rentefront blijft in beweging. Maar het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse 10-jarige Staatsleningen maakte deze week pas op de plaats. In Amerika was er duidelijk sprake van stijging. Ook voor Nederland voorzien wij een voortzetting van de stijging, die al enige tijd met horten en stoten aan de gang is. De 3-maand Euribor zette drie weken geleden een sprint in. Dit duidt erop dat de banken hun positie bij de ECB verkleinen, maar waarom dat zo zou zijn is (ons nog) niet duidelijk. Maar ongetwijfeld werkt deze tendens heel langzaam door naar andere rente markten.

De Amerikaanse $ versus de €

De steun op 72,4 bleek deze week te sterk om de daling voor te zetten. En net als bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is er een candle gevormd (hier in de weekgrafiek), die het eerste deel van een Morningstar zou kunnen zijn. Als dat niet zo is en de daling zet zich voort dan zal er toch hoogstwaarschijnlijk veel positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken ontstaan. Het lijkt er dus op dat de dollar zich voor een stijging opmaakt.

De Prijs van een troy ounce Goud

Het was een forse val afgelopen week, die de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken doormaakte. Het eerdere dieptepunt op US$1.180 werd op een haar na (US$1.189) gebroken. Maar vrijdag trad al een herstel in hetgeen er op duidt, dat het meer een eendagsvlieg was. De indicatoren op weekbasis zijn hierdoor weer in de hausse mode gekomen en wij concluderen dat de forse daling een laatste stuiptrekking was. Maar deze hypothese moet wel  nog wel bewezen worden.

De Prijs van een vat Brentolie

Geen nieuws van het oliefront. De daling van afgelopen week bevestigde de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, die reeds enige jaren voorduurt. En er zijn geen tekenen dat hier op korte termijn verandering in gaat komen.

Strategie

Er zijn geen redenen opgetreden in de afgelopen week die onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken hebben veranderd.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 16 december 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.