Beurscommentaar: Een goed begin is het halve werk

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-01-07: 351,73)

Onze verwachtingen
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Wij wensen u een voorspoedig 2013. En wij vallen meteen met de deur in huis met de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken op maandbasis. Sinds zijn top in 2007 (zie figuur), rondom 8.100, heeft het koerspatroon van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken een grote gelijkbenige driehoek gevormd. Hij is daar in december van het vorige jaar uit omhoog gebroken en hij is nu op weg naar 8.100, waar de top van 2007 en die van maart 2000 (8.151 respectievelijk 8.136).

Figuur 1.
Afgelopen vrijdag sloot de DAX op 7.776. Hij lijkt dus echt niet veel meer nodig te hebben om door de 8.100 te schieten. Maar zo gemakkelijk ligt het niet in beleggersland. Wil een doorbraak enige zoden aan de dijk zetten dan moet de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken hoger liggen dan toen de vorige top in het koerspatroon gezet werd. Dat is mogelijk, maar het is nog niet gebeurd. Het maandbeeld is overigens volledig positief. Wij hebben er niets op aan te merken en ware het alleen voor de DAX dan zou onze uitspraak zijn dat we binnen afzienbare tijd al onze wensen waargemaakt zullen zien worden. U moet rekening houden met een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken nadat de driehoek genomen werd en mocht de DAX teleur gaan stellen dan zijn daarvoor steunniveaus zichtbaar gemaakt in de grafiek.

De DJIA

Het maandbeeld van de DJIA lijkt gezond, met dien verstande, dat de bomen niet tot in de hemel zullen gaan groeien en dat een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken, die in deze grafiek ter herkennen is, uiteindelijk vraagt om een doorbraak aan de onderzijde. Maar voorlopig lijkt er geen obstakel te staan tussen de huidige koers en een eventuele doorbraak van het All-Time-High van 2007 op 14.198. Alleen de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken schreeuwt om aandacht. Al sinds 2011 wordt er negatief gedivergeerd. Nou kan een divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken lang aanhouden maar uiteindelijk wordt de rekening gepresenteerd. Hoe het jaar 2013 zich zal ontwikkelen is uiteraard nu niet bekend maar hier zit wel een vuile angel. Men moet aannemen dat het de fiscal cliffEen samenraapsel van diverse (wettelijke) regelingen op fiscaal en budgettair gebied die onder bepaalde voorwaarden allemaal tegelijkertijd veranderen of in werking treden. Een dergelijke fiscal cliff is begin 2012 door de Amerikaanse senaat in overleg met president Obama opgezet voor eind 2012. De maatregelen zouden ingaan als geen overeenstemming bereikt zou zijn over inperking van het Amerikaanse begrotingstekort. Copyright Vladeracken is die Amerika dwars zit. De economie is het zeker niet. Nu deze cliff op 1 januari lijkt te zijn bezworen zijn er toch nog altijd twee maanden te gaan van onderhandeling en dus onzekerheid en dat zal de markt in Amerika geen goed doen. Als er dus iets gezegd kan worden van het jaar 2013 dan moeten de problemen misschien wel in de eerstkomende maanden verwacht worden. Bovendien hoeft een overeenstemming niet persé goed uit te pakken, omdat er vrijwel zeker een fors pakket aan bezuinigingen onderdeel van zal uitmaken.

De AEX Index

De AEX maandgrafiek ziet er ook best positief uit, maar het is geen DAX (er is nog geen doorbraak van de 2011 top). Amsterdam ligt nog maar net op de helft van de afstand naar het All-Time-High uit 2000 op ruim 700. In de week- en in de dagplaatjes staat alles op groen. Als u daarnaast nog weet dat er in de daggrafieken nergens sprake is van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken dan is er maar één conclusie mogelijk en dat is dat het nog niet gedaan is met de stijging. De vraag is hoever dit dan nog wel moet gaan. Dat antwoord is simpel. De markt is op zoek naar de vorige top op 374. Dit zal niet in één rit gehaald worden, maar zeker als onze vrienden aan de overzijde van de oceaan, die zoveel kritiek op Europa hebben, een klein beetje gezond verstand gaan gebruiken, dan hoeft dat geen eeuwen te duren.

De rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de 10-jarige staatsleningen heeft afgelopen week gedaan wat reeds lang voorspeld werd. Het is naar boven uitgebroken. Deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zat al lang in het vat, maar de extreme liquiditeitsfaciliteiten van de centrale banken hielden hem artificieel laag. Hoogstwaarschijnlijk was het de aarzeling die te lezen stond in de notulen van de FED die werd uitgedrukt ten aanzien van de effectiviteit van de Amerikaanse maatregelen, die als trigger fungeerde. Uiteraard gaat er op deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken volgen (u hebt dus nog tijd om tot liquidatie van uw bijna niet meer renderende bezit over te gaan) en de wereld zit vol verrassingen, maar als de grens van 1,84% doorschreden is dan begint het er serieus uit te zien. Maar…..als alles normaal is dan “dalen de aandelenkoersen bij een stijgende rente”. En op termijn dient u met deze wetmatigheid rekening te houden. Opvallend is het overigens dat de 3-maand Euribor ook is gaan stijgen. Wij zien dit zonder meer als een positief teken. Deze stijging duidt op een verbetering van de betrekkingen tussen de banken onderling en daar kan de economie alleen maar blij mee zijn.
Wij hebben met de voorgaande tekst niet willen stellen dat het beleggen in obligaties nu afgelopen moet zijn. Zo is het niet. Er wordt alleen maar meer aandacht gevraagd voor een zorgvuldige keuze. Lange termijn, rentegevoelige obligaties moeten uit uw portefeuille verwijderd worden. Er zijn veel korte termijn obligaties die nog steeds een mooi rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken geven (dat niet echt zal worden aangetast gezien hun kortere looptijd) en als u ze niet kunt vinden dan staan er vele vermeld op onze website onder het hoofd publicaties en als u het dan nog niet weet stuur ons dan een e-mail of u belt Vladeracken.

De US$ versus de €.

De dollar is nu weer zijn weg omhoog ingeslagen. En voor het eerst sinds lange tijd gaat de stijging gepaard aan een positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Dat wil zeggen dat het herstel krachtiger zal zijn, maar er liggen wel wat beren op de weg omhoog. Er moeten twee gemiddeldes genomen worden en daarna is er een zware weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 79,4. Wij doen geen voorspelling hoe ver hij zal herstellen maar het is duidelijk dat de dollar een positieve periode ingaat.

Het Goud

De goudbezitters hadden dus ook beter in aandelen kunnen beleggen. Weliswaar steeg de prijs van het goud in dollars gemeten met 6%, maar omdat de dollar iets daalde bleef er maar een karige 4% over voor de belegger in harde euro’s. De weekchart van de World Gold Index geeft nou ook niet direct aanleiding om te denken dat 2013 het jaar van het goud gaat worden. De trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is dalende, de gemiddeldes zijn doorschreden, de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt en divergeert negatief. Ook het langere termijn beeld dat de maandgrafieken bieden geeft dus geen aanleiding tot optimisme. Er zal iets wezenlijks met de aandelenmarkt moeten gebeuren voordat wij het goud weer in het spotlight gaat staan. Volgens de spelregels is de maandgrafiek van het goud nog steeds positief (hogere toppen, hogere bodems) maar wij zien de onderkant van het horizontale kanaal (rond US$1.527) nog getest worden voordat er opnieuw over het goud gesproken gaat worden.

De prijs van een vat Brentolie

En tot slot de olieprijs. Ook deze zit in een typische consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken fase. De markt weet niet welke kant het opmoet en aarzelt derhalve. Op dit moment is de weg omlaag gericht. De steun ligt op $100. Deze (lage) prijs gaat geen negatieve invloed hebben op de winninginspanningen, daarvoor is hij nog te hoog. Dat betekent dat de olie vooralsnog een neutrale invloed zal hebben op de economie en op het aandelengebeuren.

Onze Strategie

Wij gaan het jaar 2013 in met een gerust gevoel. De portefeuilles zijn goed gevuld. Aanpassingen zijn normaliter altijd nodig maar voor het overige proberen wij van de goede gang van zaken te profiteren.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 7 januari 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.