Beurscommentaar: Mooi maar kort durend

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-04-22): 396,76

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken komende
NB. Calamiteiten niet aanmerking genomen

De markt heeft zich aan het einde van de afgelopen week hersteld en de verwachting is nu dat dit herstel zal doorpakken, liefst met een nieuwe top. Maar bij deze wens zetten wij wel een vraagteken zoals in de onderstaande grafiek zal worden getoond. Inmiddels zijn de Amerikaanse markten al weer mooi op weg met vier achtereenvolgende witte candles op de daggrafieken. Japan gaat in hun kielzog mee en Europa doet het wat kalmer aan, maar ongetwijfeld is ook hier sprake van een omslag naar omhoog. Wij laten u hieronder het koersverloop van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien op dagbasis met daarbij de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen een Advanced/Decline-indicator.

BLOG 20140422 AEX FIG1

Figuur 1.

De markt is nog steeds in een uptrend. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is gestopt op het MA150 en de weg omhoog is weer ingeslagen. De markt is ver boven de voorliggende bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gebleven en niets staat dus in de weg om in een komende profitabele periode te geloven.
Onder de koersgrafiek vindt u een Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen deze geeft op duidelijke wijze het probleem aan. Als de markt nu verder stijgt dan keert hij halverwege zijn weg omlaag weer omhoog. Maar de afstand, die hij nog naar boven kan afleggen, is dus evenzo beperkt. Een grote koersstijging zit er dus gewoon niet in, als de markt al niet eerst nog verder omlaag gaat. Maar als men naar andere indicatoren kijkt, zoals bijvoorbeeld de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken of de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken of om het even welke andere indicator, ook dan kan men niet anders concluderen, dan dat de markt op de korte termijn omhoog gericht is. Ook negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken is niet te bespeuren zodat een stijging zich aandient. De vraag is of de vorige top zal worden doorschreden. Wij durven hierover geen uitspraak te doen want uit de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis geen doel te berekenen althans niet als men niet in wishful thinking wil vervallen. De afstand tot de vorige top is slechts 12 punten. Het dunkt ons dat die afstand wel haalbaar is maar veel meer lijkt er niet in te zitten. Hier komt bij dat de week- en maandgrafieken er niet mooi uitzien. De indicatoren zijn overal dalend en er wordt ook negatief gedivergeerd. En ten slotte moet u ook niet vergeten dat het dividendseizoen voor de deur staat en dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet voor dividenden gecorrigeerd wordt (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken).

Dit brengt ons op de grafiek onderaan in de figuur. Het is een AD-studie, die ook wel de Low Frequency Trading Index genoemd wordt. Doorkruising door de AD-lijn van het MA150 betekent dat men de markt moet verlaten. Kijk bij wijze van voorbeeld naar de periode mei-augustus van het vorige jaar. Toen brak de koers door zijn MA150 en zijn MA200. De AD-lijn brak door zijn MA150 en hij bleef daar onder liggen totdat de markt zich herstelde. De AD-lijn heeft de neiging om te fluctueren rondom zijn MA150 voordat hij inderdaad naar beneden uitbreekt. Deze fluctuatie heeft zich nu ingezet. Wij zien dit als de eerste bevestiging, dat wij aan de vooravond staan van een correctieve beweging, die de koersen op een duidelijk lager niveau zal brengen. Een koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken beneden zijn MA150 (op dit moment 386) zet de boel op scherp.

De Rente

De rente is aan het fluctueren. Voor het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen ligt de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken in een kanaal met grenzen van 1,94% en 1,56%. Op dit moment lijkt de tendens omhoog gericht. En er zijn aanwijzingen, dat hij naar boven wil uitbreken, zij het dat het nog wel enige tijd kan duren voordat dit gebeurt.

De US$ in €’s uitgedrukt

En de dollar moddert maar voort. Er zijn nu aanwijzingen dat hij gaat stijgen, maar het ziet er voorshands niet naar uit dat dit veel om het lijf zal hebben. Wij blijven eruit.

De prijs van een vat Brentolie

Het beeld dat oprijst uit de grafieken van de prijs van een vat Brentolie is heel langzaam aan het veranderen. De opwaartse druk wordt groter, maar daar zullen we in de komende week weinig van zien want de korte termijn is negatief aan het draaien.

De prijs van een troy ounce Goud

Het heeft niet zo mogen zijn. Het obstakel van het MA40 bleek te sterk. De prijs van een troy ounce goud moest dus weer omlaag en viel toen zelfs door het MA10, dat nog steeds onder dit MA40 ligt. Ongetwijfeld speelde het negatieve weekpatroon een belangrijke rol in deze kracht van de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. En deze rol lijkt nog niet te zijn uitgespeeld ook al is hij kracht aan het verliezen. Wij verwachten in de komende week geen grote veranderingen in de stand.

Strategie

Wij gaan ervan uit dat de aan de gang zijnde opgang de laatste zal zijn voordat zich een duidelijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken inzet. Wij zullen deze opgang gebruiken om de portefeuilles verder te schonen en te verkleinen. Zodra ons handelssysteem een short adviseert zullen wij overgaan tot het afdekken van de portefeuilles althans daar waar dat in de afspraken met de betreffende klanten voorzien is.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 22 april 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.