Beurscommentaar: Niet tot in de hemel

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-05-13: 361,17)

Onze conclusies:
Korte termijn: overbought, reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de maak
Middellange termijn: positief
Lange termijn: positief, maar raakt overbought
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De bomen groeien niet tot in de hemel. En de koersen blijven niet oneindig stijgen. Op dit moment staan de markten voor een adempauze. Men moet krachten verzamelen. Hoe verder de weg omhoog is afgelegd hoe zwaarder het wordt. De AEX indexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is op weg naar 371,1 (de top van 6 april 2011) en 374,02 (de top van 12 februari 2011).  Maar er moet nog even gewacht worden voordat hij daar komt. De overbought situatie waarin de huidige markt zich bevindt moet eerst worden opgeheven. Dit toont zich duidelijk in de onderstaande daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

Figuur 1.

Tijdens een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken komt er steeds een moment dat de koers teveel van zijn lange termijn gemiddeldes afwijkt. Een terugkeer naar deze gemiddeldes is onvermijdelijk. Men noemt deze terugkeer Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken. Als men naar de waaier van gemiddeldes kijkt, waarbij de rode lijnen de korte en de blauwe lijnen de langere gemiddeldes zijn, dan ziet men dat de afwijking tussen de korte en de langere op dit moment zeer groot is. De koers is te hard gestegen en een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal logischerwijs volgen. Deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan de komende dagen al starten. Hiervoor zijn aanwijzingen te vinden. De laatste dagcandles zijn mogelijke omkeercandles. De S&P500 zette afgelopen vrijdag een Hanging ManKubitsuri. Een witte of zwarte candlestick in een uptrend met aan de onderzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken neer en de DAX eindigde met een DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken, die gemakkelijk uit kan groeien tot een Doji StarDojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken bike. Een candle waarvan de open en close ongeveer samenvallen en met twee niet te grote schaduwen die gapt van een voorgaande witte of zwarte candle. In een uptrend is hij bearish, in een downtrend is hij bullish. Confirmatie is nodig. Door deze confirmatie verandert hij gemakkelijk in een Evening of een Morning Star. Copyright Vladeracken. De MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses zijn in alle markten gaan dalen. Er is overigens basaal niets mis met de ontwikkeling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Alle timeframes voor alle grote indexen zien er positief uit. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken verwachten wij dat de steun op 356 het niet zal houden, maar de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 342 zal niet worden doorschreden. Daarmede zal de aan de gang zijnde hausse niet worden doorbroken, maar zoals reeds eerder gezegd zijn de perspectieven voor een daarna volgende periode minder goed. De onderstroom van de markt is niet helemaal in orde en daar mag men met de vakanties in aantocht geen snel herstel in verwachten. Opvallend is het dat deze onderstroom in Amerika zich aan het verbeteren is. Niettegenstaande dit gegeven zien wij op dit moment, na een hernieuwde poging de weerstand op 374 te breken een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken opdoemen, die ons tot ver in de zomer zal brengen.

De Rente

Was het vorige week Amerika waar de rente een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken waagde, deze week herhaalde dit verschijnsel zich in Europa. Het heeft er alle schijn van dat het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen door deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken de vorming van de rechterpoot van een omkeer-Kop/Schouderformatie heeft ingezet. Als dit waar blijkt te zijn dan is dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken nu op weg naar 1,92% en als dit niveau bereikt wordt dan mag men stellen dat het bodempatroon af is. Zover is het echter nog niet, eerst moet de 1,92% afgewacht worden.

De Amerikaanse $ versus de €

De dollar is op weg naar 78,43. Hij staat nu voor de barricade, die opgeworpen wordt door het 200-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Zodra deze horde genomen is ligt de weg open naar 78,43. Eenmaal daar aangekomen, zo ziet het er op dit moment naar uit, zullen alle signalen, ook op langere termijn, op groen staan. Dit betekent dat wij de naaste toekomst van de dollar positief inschatten.

De Prijs van een troy ounce Goud

Het is opvallend, dat de prijs van een troy ounce Goud de omvang van het lichaam van de candle die drie weken geleden gezet werd tijdens zijn val, nog niet heeft kunnen verlaten. Het duidt op groot wantrouwen bij de belegger, ondanks de vele verhalen over de aankopen van fysiek goud. De edele metalen zitten in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken en er is op dit moment geen enkele reden te vinden in de charts dat ze daar eerstdaags uitkomen.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie heeft de weerstand op US$105 bereikt. Er zal nu wel wat aarzeling optreden maar wij zien de prijs verder stijgen richting US$118 waar de volgende weerstand ligt.

Strategie

Afgelopen week hebben wij aandelen KBC aangekocht (Benelux Selector), hebben wij aandelen Air France KLM verkocht en ingeruild voor aandelen Bank of Ireland (Europa Selector) en hebben wij (in onze Fund Selector) een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken op de beurs van Athene aangekocht.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 13 mei 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.