De reactie is ingezet

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (11 februari 2019) 527,99

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld, positief in Europa
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markt smachtte naar een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, maar het wachten was op de trigger. En die kwam dan uiteindelijk. Het waren de berichten over de onderhandelingen met China, waarvan in de VS gemeld werd dat het allemaal toch niet zo gemakkelijk was. Technisch gezien was de markt overbought. Een rustpauze was nodig en die lijkt nu te zijn aangebroken. Wij berichtten vorige week dat de Dow Jones Industrial Index zijn MA200 naar boven toe had doorschreden. Dit MA200 is voor velen de grens tussen goed en kwaad, tussen BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken en BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken. De DJIA ligt daar nog steeds boven. Veel markten bereikten afgelopen week hun MA200. Maar het bleek teveel gevraagd om daar nu ook nog eens, na de lange tocht omhoog, door heen te breken. De Beer is daarmede nog niet geschoten en de belegger, als hij verstandig is, richt zich op een wachttijd alvorens op brede schaal in te stappen. Toen afgelopen week de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn MA200 bereikte viel de Call/Put Ratio sterk terug. Daags te voren had hij een hoge top gezet en een dergelijke top duidt op het einde van een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Op woensdag begonnen de beleggers winst te nemen c.q. puts te kopen en nu ligt de C/P Ratio laag. Men kon de inzet van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ook zien in het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken dat relatief hoog was op de negatieve dagen. Het is niet duidelijk wat dit gaat worden. In Amsterdam divergeren de indicatoren in de daggrafiek positief, maar dat is zeker niet overal het geval. De EuroStoxx50 bijvoorbeeld divergeert negatief en de eerste veroorzaker daarvan is natuurlijk Duitsland waar de beurs in Frankfurt al meer dan een week in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is en ook negatief divergeert. Maar de weekgrafieken zijn iets positiever. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is overal nog aan het stijgen (behalve bij de DAX), nergens divergeert hij negatief. Veel aandelen waren al aan het dalen toen de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken inzette. De markt was dus smaller aan het worden. Wij laten hieronder de inzet van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zien aan de hand van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis

De blauwe lijn is het MA200. De koers kwam daar even boven en toen zakte hij weg. Op de dinsdag van de vorige week had de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken genomen, die lag op het niveau 530,03, de vorige top. Wij stelden eerder dat dit een belangrijk punt was omdat een doorbraak van dit niveau de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken definitief op positief terrein zou brengen. Maar daarbij werd gesteld dat hij na de doorbraak ongetwijfeld enige tijd zou nemen om op adem te komen. Die tijd is nu aangebroken. Het duurde overigens drie weken sinds de eerste signalen van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken waren geconstateerd. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is nu weer door het cruciale niveau van 530,03 gevallen en de vorming van een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken is begonnen. Deze komt eerst op 516 waar de dunne lijn op dit moment eindigt. Dit niveau zal echter in de tijd stijgen. Wij denken niet dat 516 de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gaat tegenhouden tenzij, misschien, er een minidip in wording is. Er zou dan onvoldoende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van de overbought situatie bereikt zijn. De volgende steun ligt op de dikke zwarte lijn die nu op 512 uitkomt. Dit is een serieus niveau want hier ligt de korte termijn stijgende trendlijn. Maar als deze steun het niet houdt dan is er nog geen kind overboord want daar beneden wordt het druk met de steunniveaus. Achtereenvolgens ligt er het niveau van 511,8, het MA50 en daarna de dalende trendlijn rond 502. Als dit laatste niveau gebroken wordt kan men niet meer spreken van een Pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken, want de koers is dan teruggekeerd binnen het dalende kanaal en dat zou wijzen op een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Maar er zijn geen redenen in de figuur te vinden die een daling tot onder 502 (een oud steunniveau) impliceren. De indicatoren liggen nog hoog en ze zijn dalende. Maar er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Daarenboven is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de weekgrafiek nog steeds stijgende. Alhoewel het speculatief is houden wij het erop dat de omkeer komt uiterlijk rond 512. Het zou wel enige weken kunnen duren alvorens dit gebeurt.


Figuur 1.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar ligt nu op 0,192% en daalt nog steeds. En er zijn geen tekenen dat de daling snel zal eindigen of het moet de volgende steun zijn die op 0,15% ligt.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar had een mooie week. Iedere dag werd hij wat duurder, maar de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 88,5 werd (nog) niet gebroken. De stijging zal zich nog even doorzetten en een doorbraak ligt op de loer.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie heeft het zwaar om zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$62 te breken. Het getreuzel kan nog wel even aanhouden maar de langere termijn grafieken wijzen allemaal op een stijging.

De prijs van een troy ounce Goud

Het is opvallend dat de prijs van een troy ounce Goud rustig doorsteeg toen ook de aandelenkoersen hun weg omhoog hadden ingeslagen. Er is dus heel zeker iets veranderd in de positie van de edele metalen op de markt. Toch ziet het technische beeld er op dit moment niet goed uit. De indicatoren dalen en ze divergeren negatief. Dit geldt voor de dag- zowel als voor de weekgrafiek.

Strategie

Wij verwachten de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die nu aan de gang is te kunnen gebruiken om voorzichtig posities uit te gaan bouwen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

12 februari 2019 18.45 Voorzitter Amerikaanse FED (Powell) geeft lezing
13 februari 2019 11.00 Industriële productie Eurozone
14 februari 2019 11.00 Bruto binnenlands product Eurozone
14 februari 2019 14.30 Detailhandelscijfers VS
15 februari 2019 16.00 Michigan consumentenvertrouwen

De kans wordt met de dag groter, dat de Amerikaanse overheid opnieuw op slot gaat in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de weigering van het congres om Trump zijn muur te geven.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 11 februari 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.