De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 7 • 29 juni 2015

Terwijl wij bezig waren met het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van deze Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken werd bekend, dat de Grieken iets nieuws bedacht hebben. Men wil aanstaande zondag een referendum houden over de voorstellen van Europa. Het viel onmiddellijk op dat men dan maar vlot even voorbij ging aan de datum van 30 juni. Het zou van de gekke zijn als het IMF het uitroepen van het failliet van Griekenland zou uitstellen tot na het referendum, alleen maar omdat de Griekse premier nog even zijn volk wil raadplegen. En inderdaad, Europa besloot vervolgens om het openstaande hulpprogramma niet te verlengen. De laatste tranche van dit programma wordt dan ook niet uitbetaald (zij het dat de deur nog altijd op een kier staat). Daarop kondigde de ECB aan dat zij het huidige ondersteuningsprogramma aan de Griekse banken niet zal uitbreiden (zoals dat tot en met donderdag met inmiddels meer dan een miljard per dag geschiedde). En dus moest de Griekse regering op zondagmiddag wel overgaan tot het sluiten van de banken. Maandagmorgen gaan de Griekse banken niet open. Dat is aangekondigd als een eenmalige actie (in de hoop dat dinsdag de banken weer open kunnen), maar dat zal alleen nog maar gebeuren als Griekenland met Europa en de IMF tot een vergelijk komt. Wij gaan er daarom vanuit dat Griekenland in de loop van deze week (technisch) failliet zal worden verklaard.
In economische zin is een failliet van Griekenland voor Europa waarschijnlijk totaal niet relevant meer. Want de schuld zit vrijwel geheel bij de ECB en Europese overheden en die komen niet in liquiditeitsnood door een faillissement van Griekenland. Die gaan dan gewoon weer onderhandelen met nog steeds als basis de volledige terugbetaling van de schuld die Griekenland aan Europa heeft. De rest van de wereld functioneert ondertussen gewoon door en alleen zij die geld te vorderen hebben in Griekenland van de Griekse overheid en van Griekse banken hebben dan een probleem. En dat zijn dan verder vooral de Grieken zelf.
Maar wel erg is het feit dat de gevolgen van een dergelijk faillissement niet helder zijn. De onzekerheid die de markten al maanden lang in de greep houden duurt voort. En dat is natuurlijk wel een probleem en kan leiden tot grote volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken op beurzen. Maandag kan daarmee een hectische dag worden en wellicht de hele komende week evenzeer.
Een failliet van Giekenland komt ons overigens als het beste voor. Er is dan geen enkele reden om de € te laten vallen maar als dat gepaard gaat aan een introductie van een nieuwe Drachme dan zou dat ook zo slecht niet zijn voor Euroland. De nieuwe Drachme zou sterk devalueren, Griekenland zal zich in armoede storten, maar de economie zal snel opveren, waarmede de werkgelegenheid zal worden verbeterd en daarmede ook het inkomen van de werkende Griek. Als er geen hervormingen plaatsvinden zal er regelmatig gedevalueerd moeten worden teneinde het voordeel van de goedkope munteenheid te behouden, maar dit blijft dan beperkt tot een Grieks probleem. Europa zal problemen hebben met de terugbetaling door Griekenland van de schulden. Maar men dient zich toch al af te vragen wat deze op dit moment nog waard zijn. En zelfs als ze niet worden afgeschreven dan komt de grote hoop toch pas over dertig jaar ter sprake. Het is dus alleen maar de rente waarover men kan twisten. Als Europa dan bereid zou zijn om op een veel rustiger manier (dus zonder haasten en deadlines) de Grieken te helpen hun ambtelijke en economische infrastructuur op poten te krijgen dan zou dit een goede uitruil kunnen zijn. Het interessante is dat de aandelenmarkten geen rekening hebben gehouden met de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken van een referendum. De indicatoren pleiten ervoor dat er een scenario ontstaat waarin de Grieken zich dit weekeinde deemoedig zullen onderwerpen aan de eisen van de tegenpartij. Deze mogelijkheid is nu verleden tijd en de euforie die vrijdagmiddag inzette zal dus al gestorven en begraven zijn als de markt maandagochtend opent. Het is echter niet in de opdracht van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken opgenomen, dat wij analyses geven op basis van de politieke informatie. Neen, wij moeten dat doen op basis van de technische gegevens die ons ter beschikking staan. En deze technische gegevens vertellen ons dat de markten in een opgaande beweging zitten, die al een mooi eindje onderweg is maar die nog meer energie in zich bergt voordat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich in zal zetten. Op basis van de technische gegevens ziet de markt er positief uit. Het antwoord van de markten op al dit nieuws lijkt daarom wat ons betreft zeer beperkt te worden. Misschien zal er wel sprake zijn van opluchting, blij dat de soap is afgelopen. Wij zien de negatieve invloed van het Griekse drama dus snel wegdrijven waarna de markten weer over zullen gaan tot de orde van de dag.

De AEX Index op dagbasis

TB 20150628 FIG1 AEXDe AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis bevindt zich in een dalend kanaal, zoals men in figuur 1 kan zien. Hij is gekomen tot aan de bovenkant. En hij maakt daar een vijfde aanrakingspunt. Volgens de theorie luidt dat het moment van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken in. Het besluit van het referendum en het mogelijke failliet van Griekenland maken dit onwaarschijnlijk. Er zal een terugval volgen maar de weg omhoog is daarmede niet afgesloten. De indicatoren hebben nog ruimte en zeker de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenheeft nog verdere stijging nodig om tot een omkeerpositie te komen. Het venijn zit in de Oscillator. Deze is afgelopen vrijdag gaan dalen. Wij zetten dit feit nog even opzij als een vergissing, want om een dalend signaal dat geldig is, te krijgen moet ook het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram dalen en dat is nog niet het geval. Men ziet geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, in tegendeel er is duidelijk sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Het korte termijn technische beeld van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is daarmede duidelijk positief en technisch gezien blijft dit zo ook als er eventueel fel maar kort gereageerd wordt op het einde van de Griekse soap.
Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken door een weerstandniveau wordt meestal gevolgd door een pullback. Want door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zal een duidelijk overbought positie worden gegenereerd en in dit geval zal de koers boven het Kelnerkanaal komen te liggen. Het wachten zal dan zijn op een verkoopsignaal. Dit hoeft niet lang te duren voordat het komt maar alles zal afhangen van de kracht van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken.

De conclusie van dit beeld is dus zeer positief. De markt gaat voorbij aan een negatief scenario voor Griekenland. Maar niet overal is het beeld zo rooskleurig. In Europa is dat wel het geval. De Duitse markt ziet er net zo uit als de Nederlandse, bijvoorbeeld. Maar in Amerika spreekt men een andere taal.

De S&P500 Index op dagbasis

TB 20150628 FIG2 S&P500In figuur 2 valt het onmiddellijk op dat het beeld van de S&P500 Index helemaal niet vergelijkbaar is met het positieve beeld van figuur 1. Het totale beeld is zonder meer negatief. Er lijkt een negatief Kop/Schouder patroon in wording. De rechterschouder is nog niet helemaal af maar de weg die afgelegd moet worden om het patroon af te krijgen is niet meer zo lang. Een dertig punten verdere daling zal de koers onder de mogelijk neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken brengen en daarmede wordt een negatieve korte termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken ingezet. Het nieuws van het referendum zal hoogstwaarschijnlijk de negatieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken inzetten. Het MA150 zal worden doorschreden en dat betekent dat ook de middellange termijn in een negatieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken geraakt. Als men zich daarenboven nog realiseert dat er vele, vele zwaarden van Damocles boven de markt hangen (wij hebben er al vaak op gewezen) dan is een andere conclusie dat de negatieve oplossing van de Griekse soap voor beleggers toch een gevaarlijke omvang kan gaan aannemen.
Er is echter nog een opmerking te maken bij de grafiek. Wij hebben er al eerder op gewezen dat het recente koerspatroon twee bodems achter elkaar liet zien. Bij de eerste in figuur 2 ziet u staan 9/6. Dat wil zeggen dat de eerste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in Amerika op 9 juni gezet werd. Bij de tweede staat 15/6 en dat houdt in dat de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 15 juni gezet werd. Als u nu even naar figuur 1 kijkt dan ziet u daar bij de eerste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ook 9/6 staan. Maar de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken viel op 18/6. Betekent dit dat Amerika voorloopt? Hier kan gaan antwoord op gegeven worden ook al is het een feit dat Amerika vaak bepaalt wat er in de Europese markten gebeurt. Misschien heeft Amerika de komst van het Griekse antwoord wel voorzien terwijl Europa rustig lag te slapen.

De DAX Index op weekbasis

TB 20150628 FIG3 DAXVan figuur 3 zult u vrolijk worden. Wij hebben hierin de weekkoersen van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken opgenomen. Het had overigens welke grote index dan ook in Europa kunnen zijn. U ziet het dalende kanaal waarover wij hierboven bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gesproken hebben en u ziet het vijfde aanrakingspunt. U ziet het MA30, dat op dit moment als steun geldt en het MA10 dat de weerstand biedt (naast de bovenzijde van het dalende kanaal). De blauwe lijn van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is stijgende en staat op het punt de kruising met de zwarte te maken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gedraaid en stijgt nu. Dit laatste was waarop iedere analist zat te wachten. Het week-time-frame moet stijgend zijn wil men zeker kunnen zijn van een goede korte termijn opgaande beweging. Het heeft lang geduurd voordat deze draai ontstond maar nu is hij er dan eindelijk en men ziet hem overal in Europa. Ook in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en ook in vele aandelen. Maar in Amerika ziet men hem niet (althans nog niet).

De S&P500 Index op weekbasis

TB 20150628 FIG4 S&P500Ter vergelijking met het bovenstaande laten wij ook de weekgrafiek van de S&P500 Index zien in figuur 4. Er is niets van het mooie beeld van de DAX hierboven terug te vinden. Er is weliswaar zes weken geleden een nieuwe top gezet, die wij in Europa overal gemist hebben, maar de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken die de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken laat zien tart alle optimistische verwachtingen. Nou zal een mooie dag al snel 33 punten verschil goedmaken om een nieuwe top te zetten, maar de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken zal daarmede niet worden opgeheven. De beurzen in Amerika zien er daarmede niet zo goed uit als in Europa. En dat zal misschien ook wel heel veel te maken hebben met onze volgende paragraaf waarin wij het verloop van de rente op de 10-jaars Treasury in Amerika zullen laten zien.

De Rente

TB 20150628 FIG5 RENTEDe 10-jaars Treasury is de maatstaf voor het rentegebeuren in Amerika. Wij nemen in figuur 5 de weekkoersen op. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken die gezet werd in februari van dit jaar werd gevolgd door een tweede, hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in mei. Daarna zette de stijging zich door en een sterke, oude weerstand rond 2,4% werd aangevallen eind mei. Er volgde een bezinningsperiode en deze werd afgelopen week gevolgd door een forse stijging. Er ligt nu een zeer oude dalende trendlijn op de weg naar omhoog en deze zal gebroken moeten worden in de komende tijd. Een rentestand boven 2,5% betekent dat de horde genomen is. Er is dus niet veel voor nodig en omdat de dagkoersen nog maar onlangs hun stijging hebben ingezet zien wij dat gemakkelijk gebeuren. Het koerspatroon van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen ziet er overigens hetzelfde uit met een komende doorbaak van 1,5%. Maar dat op dit niveau een doorbraak zal plaatsvinden valt nog te bezien. Op de daggrafiek is er sprake van sterke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Wij gaan er daarom vanuit dat de 10-jaars rente in de VS verder zal gaan stijgen, maar in Europa zullen er een boel problemen opdagen, die de doorbraak zullen tegenhouden. En dit verschil zou ook wel eens het verschil kunnen uitmaken (maar dan omgekeerd) voor de aandelenmarkten.

De US$ versus de €

TB 20150628 FIG6 USDDe $ lijkt zich op te maken voor een klein herstel richting 94. Afgelopen week liet een positieve candle zien, en Piercing LineEen witte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken die volgt op een zwarte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken maar die lager opent en die sluit boven het midden van de voorgaande zwarte. Een bullish patroon. Copyright Vladeracken, die, bij een hogere opening op maandagochtend een verder herstel aankondigt. Maar veel ruimte is er niet. Het lijkt er meer op dat de volatiele fase die wij sinds maart van dit jaar doormaken in wat rustiger vaarwater komt waarin de koers een aantal malen binnen een relatief beperkte bandbreedte heen en weer beweegt. En daarin is nu weer ruimte voor een stap omhoog. Onderin de figuur ondersteunt het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken ons optimisme, die divergeert positief. Maar voordat van een echte trendomslag gesproken kan worden moet de weerstand op 94 worden gebroken. En zolang dat niet gebeurt blijven wij voor de wat langere termijn vasthouden aan het doel dat wij al enkele maanden voor ogen hebben, 85 als eerste en daarna zelfs 78.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20150628 FIG7 GOUDZo positief als het korte termijn beeld voor de $ eruit ziet, zo negatief heeft zich het beeld van het Goud ontwikkeld. Rechts in de figuur hebben wij een licht dalende steunlijn getrokken. Deze markeert een mogelijke kopschouderformatieDit patroon bestaat uit drie toppen waarbij de middelste de hoogste is en waarbij onder de twee tussenliggende bodems een lijn getrokken kan worden. Als deze lijn (neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken) na de derde top naar beneden toe doorschreden wordt is dit de bevestiging van het patroon. Het is in het algemeen een omkeer patroon. Er is ook een Inverted Head and Shoulder patroon. Hierbij is de middelste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken de laagste. Copyright Vladeracken waarvan de rechter schouder dan nu vrijwel compleet is. Dat impliceert een aanstaande uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag. Het koersdoel dat daaruit te berekenen valt (uiteraard mits de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken daadwerkelijk plaatsvindt) is US$ 1.100. En dat is lager dan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken die in November 2014 werd gezet. Het zou de lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken opnieuw bevestigen. Daarmee is goud momenteel niet de plek waar u het moet zoeken!

De prijs van een vat Brentolie

TB 20150628 FIG8 OLIEDe olieprijs bevindt zich in rustig vaarwater. Als sinds de doorbraak door de oude top van US$63 per vat, medio april, beweegt de koers zich in een langzaam dalend kanaaltje dat voorlopig nog net boven de steunlijn is blijven hangen. Daar is niets mis mee. Belangrijke bodems moeten altijd verwerkt worden en deze zijwaartse beweging is wat dat betreft hoopgevend. Maar tegelijkertijd betekent deze fase van relatieve rust ook dat men nog niet mag instappen. Want een doorbraak omlaag is nog steeds even goed mogelijk als een hervatting van de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Geduld is hier dus de beste optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Zelfs de indicatoren, zoals bijvoorbeeld de hier getekende Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken bewegen zich nu naar het midden en verliezen daarmee (tijdelijk) hun betekenis voor de analist.

Beleggen bij Vladeracken

Het is de maand van de patstellingen geweest, maar dan wel een die voor onze cliënten over een brede linie positief uitviel. Natuurlijk moet de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
op de ontwikkelingen in Griekenland nog worden afgewacht, want die kan zomaar in de laatste twee dagen van het eerste half jaar roet in het eten gooien van de maaltijd die is genoten. De resultaten zijn tot en met 26 juni 2015 opnieuw verbeterd, zowel in de aandelenportefeuilles als ook in de obligatieportefeuilles. In deze laatste zullen de problemen in en met Griekenland niet veel verschil maken in de komende dagen. Maar in de meeste van de aandelenportefeuilles van onze cliënten zijn wij inmiddels weer vrijwel volledig belegd. En dat maakt het risico in deze portefeuilles voor een door de markten als een tegenvaller beschouwde uitslag van die onderhandelingen groot. Feit is dat op dit moment alleen nog de Fund Selector achterblijft op het resultaat van vrijwel alle grote aandelenindices. Alle andere aandelen-modellen, die wij hanteren, hebben inmiddels een ruime voorsprong opgebouwd of dat nu met de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken wordt vergeleken, de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken of grotere indices als de MSCI Wereld Index in €. En wij verwachten dat er ook voor het tweede halfjaar van 2015 nog meer in het vat zit, ook als de komende dagen nog tegen gaan zitten.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 t/m 26-juni Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 8,3 % 8,2 % -/- 1,6 % 7,8 % 4,0 % 0,4 % 4,1 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 9,8 % 10,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 0,8 % 4,0 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 17,8 % 13,3 % -/- 7,4 % 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 12,9 % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector 34,3 % 13,1 % -/- 12,7 % -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % 4,2 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 44,8 % 14,2 % -/- 38,5 % 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 22,6 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 14,3 % 16,8 % -/- 15,9 % 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 25,9 % 8 %
Wereld Selector 6,0 % 14,0 % -/- 10,5 % 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 17,6 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 36,4 % 5,7 % -/- 11,9 % 9,8 % 17,2 % 5,6 % 16,5 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 21,0 % — 5,4 % -/- 17,1 % 13,8 % 17,9 % 1,2 % 16,5 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, en/of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.technischebelegger.nl, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 3 augustus 2015.

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2012) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, German Pellets, Heidelberg Zement, ING, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers, Servus, Stork TS en Sunrise
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Hybride en variabele renteobligaties van Linde Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.