Even geduld

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (12 november 2018) 529,55

Onze conclusies:
Korte termijn: positief maar reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht
Middellange termijn: positief
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een politieke padstelling is het beste voor de aandelenmarkten

Er wordt beweerd dat er geen betere uitslag van de midterm-verkiezingen had kunnen zijn, “want zolang partijen zich in het Congres in evenwicht houden kunnen er geen gekke dingen gebeuren en dit is het beste voor de aandelenmarkten!” Wij laten deze uitspraak voor rekening van de Amerikanen. Wij gaan hieronder onze fundamentele argumenten op een rijtje zetten voor wat we van de rest van het jaar kunnen verwachten. Want er ligt een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken achter ons en dat is op zichzelf een mooi gegeven en het is een reden om iets verder te kijken. De bedrijfswinsten in de VS zijn, mede dank zij de belastingverlagingen, over een grote linie prachtig. De dividenduitkeringen in de VS waren dan ook nog nooit zo hoog. En de aandeleninkoopprogramma’s zetten dit jaar een record. De werkgelegenheid is groot en de economie draait perfect. MSCI meldde dat voor haar MSCI World Index de gemiddelde P/E ratio gedaald is van 23 naar 17. En de markten zijn overal zwaar oversold. Het zijn allemaal redenen om te verwachten dat de rest van het jaar zeer mooi kan worden. Maar er is een andere wijsheid uit Amerika die stelt dat de aandelenmarkten gemiddeld een top zetten zeven maanden voordat de recessie inzet. Als wij de laatste top nemen dan kan men berekenen, dat dit gemiddelde voor mei 2019 de recessie aankondigt. Wij mogen dus geen echt positieve markt verwachten, tenzij ….., tenzij er een nieuwe top gezet wordt hoger dan de top van 27 juli van dit jaar op 576,9. Maar het is niet verstandig hiervan uit te gaan zolang er niet daadwerkelijk een nieuwe top gezet is. En zolang dat niet gebeurd is moeten wij uitgaan van een middellange termijn dalende markt die wel mooie, maar slechts beperkte rallies kan laten zien.

En nu terug naar de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Zoals wij vorige week reeds schreven heeft zich een Adam BodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gevormd. Dit is een zeer spitse bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en dit patroon is heel betrouwbaar in het aanduiden van een omkeer in de markt. De afgelopen week heeft de opgaande poot van deze bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken verder omhoog gebracht, maar nergens is er een doorbraak te zien van de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken behalve bij de Dow Jones Industrial Index. De S&P500 Index ligt tegen de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken aan en de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken ligt er nog ver onder. De vraag is nu of er een pauze zal intreden ofwel dat de Indexen door gaan stoten. Wij gaan ervan uit dat er een pauze zal optreden. Wij zullen dit zien bij de bespreking van de stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, hieronder, waar wij de gebruikelijke daggrafiek tonen.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

De koers ligt nog iets onder de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van 533,34. Op dat niveau ligt ook het MA50. Er ligt daar dus dubbele weerstand. Vlak daarboven ligt de bovenzijde van het dalende kanaal. De enige conclusie, die wij kunnen opmaken uit dit plaatje is dat deze forse weerstand om een adempauze vraagt, en dus om een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Het meest positieve scenario is dat deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zeer beperkt en kortstondig zal zijn. De weekgrafiek pleit daarvoor want daar zijn de indicatoren stijgende. In de getoonde daggrafiek valt de sterke positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken op in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze indicator is ook nog steeds stijgende, maar hij ligt hoog en dus kan een daling (lees een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken) niet uitblijven. Als wij dit scenario, dat op alle markten behalve in China te zien is, als het meest waarschijnlijke beschouwen dan zijn er nog twee mogelijkheden. Er is natuurlijk de mogelijkheid dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verder doorschiet. Er zou dan een test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 500,45 kunnen volgen. Een derde scenario is dat hij daar ook doorheen valt. Dit zou de weg naar 476 weer openleggen. Wij hebben geen enkele aanwijzing gevonden, die op een dergelijke terugval wijst. Wel is het zo dat dit derde scenario wel degelijk ter sprake kan komen in 2019. Hierboven hebben wij al aangegeven dat dit best in mei 2019 zou kunnen gebeuren maar voor de korte termijn gaan wij daar geen rekening mee houden. Het meest waarschijnlijke zien wij dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken de koers terugbrengt naar het gebied rond 515,52. Het patroon van de spitse bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zal daarbij worden aangepast omdat dan zeer waarschijnlijk een Kopschouder bodempatroon zal ontstaan. Deze aanpassing zal geen verandering brengen in de berekening van het doel dat wij vorige week genoemd hebben en dat op 566 uitkomt. Deze conclusie betekent dus dat de tijd nog niet gekomen is om nieuwe posities in te nemen.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar ging even door zijn MA50, maar toen was het gedaan met de stijging. De indicatoren in de weekgrafieken zijn nog steeds dalende en zolang dat het geval is kan men niet veel verwachten. De indicatoren in de maandgrafiek zijn stijgende dus op de iets langere termijn bekeken zit de verwachte rentestijging nog steeds in de bus. De 3-maands Euribor stijgt nog steeds en dat wijst op een vervlakking van de Yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken. Nu wees prof. Harvey uit de Verenigde Staten er onlangs op dat er vele Yield curves zijn omdat men kan spelen met de verschillende rentetypes (3 maand? 5 jaar? 10 jaar?). Maar hoe dat ook zij, als er sprake is van een dalende of negatieve curve gedurende ten minste één kwartaal (T-bill rate is groter dan de 5 jaar rente) zo stelt hij, wijst dit zeker op een komende recessie. Op dit moment is aan deze voorwaarden niet voldaan, maar het is erg belangrijk om de ogen voor deze dreiging open te houden.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar draaide opnieuw omhoog maar deze beweging lijkt geen lang leven beschoren. Met een hoogste koers van 88,48 reikte hij bijna aan de weerstand die op 88,49 ligt. Hij zou daar doorheen kunnen gaan, maar het gaat allemaal moeizaam. De indicatoren blijven achter en zij divergeren negatief.

De prijs van een troy ounce goud

De prijs van een troy ounce goud liet het opnieuw afweten en wij vinden in de grafieken geen redenen om te veronderstellen dat het in de komende week beter gaat worden. Het advies is nog steeds om er vanaf te blijven en te wachten totdat er een duidelijk doorschrijding van de barrière van US$1.230 genoteerd wordt.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie daalde met bijna 20 %. Hij is weer op het niveau van begin april van dit jaar aangekomen. Op US$68 ligt nieuwe steun, maar in de indicatoren is nog weinig enthousiasme te bespeuren om een stijging in te zetten.

Strategie

Wij wachten de ontwikkelingen af, maar een daling naar 515 is een reden om short posities af te bouwen en een eerste long positie aan te gaan.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

13 november 2018 8.00 Inflatiecijfers consumptie Duitsland
13 november 2018 11.00 ZEW Sentimentcijfers Duitsland
14 november 2018 11.00 Europese cijfers Bruto Binnenlands Product
14 november 2018 14.30 Inflatiecijfers Verenigde Staten

Indicaties zijn dat er deze week een BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-overeenkomst kan komen, dat kan een flink effect op de Europese aandelenmarkten hebben.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 12 november 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.