Een goede inzet van het Nieuwe Jaar

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (31 december 2018) 484,81

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Negatieve yieldcurve maar oversold markten

Er is niets veranderd in de negatieve feiten die wij vorige week opsomden en die de markten ernstig hebben verstoord. Eerder is er een verslechtering opgetreden. Een vierde van de overheid in de VS ging inderdaad op slot en er is nog geen zicht op een heropening. De Yieldcurve verslechterde en nu bedraagt het écart zelfs 13 basis punten negatief. Vorige week wezen wij ook op de gerede mogelijkheid van een positieve reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en dat vooral omdat de markten zwaar oversold waren. Maar het was iets te vroeg. Nu ziet het plaatje er nog sterker uit en de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft zich ook al ingezet. Maar dat wil niet zeggen dat de middellange termijn Bear marktEngelse term voor een markt die in zijn geheel een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laat zien. In essentie is het een periode waarin de aandelen in een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten die vaak onderbroken wordt door scherpe rallies. Een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt bestaat normaal gesproken uit drie fasen. De eerste fase is topvorming ofwel distributie, de tweede fase bestaat uit een constant dalende markt en de derde fase bestaat uit bodemvorming welke vaak gepaard gaat met paniek uitmondend in een blow-off waarin zelfs de meest optimistische belegger zijn stukken verkoopt. Men gaat ervan uit dat van een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een daling van 20% die voorafgegaan is door een stijging van 20%. Copyright Vladeracken nu zijn einde gaat vinden. Voorlopig is niets minder waar. U mag deze positieve ontwikkeling alleen maar zien als een opleving of misschien als het meevalt zelfs als een echte rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken maar nog steeds in een Bearmarkt. Als men naar de langere termijn grafieken kijkt dan is er geen enkele reden om optimistisch te zijn. Vergeleken met vorige week zien de kortere termijn grafieken er wel beter uit. De doelstellingen, die wij berekenden voor de patronen waaruit de koersen enige tijd geleden gevallen waren, zijn overal gehaald en zelfs doorschreden. Voor de S&P500 berekenden wij een doel van 2.437 maar het dieptepunt lag op 24 december op 2.351. Inmiddels zijn de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses in de meeste daggrafieken aan het stijgen. Die van de weekgrafieken hebben de draai hier en daar ingezet. Er wordt niet negatief gedivergeerd, in bepaalde markten zelfs positief. Hiermede wijzen de indicatoren dus overal op een herstel van de markt. Er is niet geïndiceerd hoever dit herstel zal gaan. Veel zal afhangen van wat er in de wereld gebeurt zoals bijvoorbeeld de gesprekken van de afgevaardigden van Trump met de Chinezen. Al snel komt hierover uitsluitsel. Een negatieve uitkomst kan de markt opnieuw in de ellende storten. Maar voor de korte termijn zien de beurzen er mooi uit. Wij laten dat hieronder zien aan de hand van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Na een licht herstel onderweg werd de onderkant van het dalende kanaal opnieuw opgezocht. Maar vrijdag werd dan toch de weg omhoog ingeslagen. Amerika was daarmede reeds twee dagen eerder begonnen. Het dieptepunt in Amsterdam kwam met 472,19 net iets onder de doelstelling van 473, die wij berekend hadden toen het Kop/Schouderpatroon werd bevestigd. De Oscillator (lees Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) zette een stijging in en hij divergeert positief. Dit doet ook de Fast Stochasticsof Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken K. Dit is de %K uit de formule van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit is het eerste Exponentieël Voortschrijdend Gemiddelde van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit gemiddelde wordt de Fast Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken genoemd. Copyright Vladeracken en deze geeft ook een bonafide koopsignaal. Vorige week wezen wij op de mogelijkheid van een Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken, die gevormd zou worden als de beurs de maandag daarop met een hogere koers zou afsluiten. Dat feest ging toen niet door, maar nu is er een mogelijkheid verschenen van een Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken in de weekgrafiek. Hiervoor dient aanstaande vrijdag de beurs te sluiten met een hogere slotkoers dan die van afgelopen vrijdag. Een dergelijk candle patroon is sterk en zou de beurs toch voor enige tijd in een positieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken kunnen zetten. Hiermede zou de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn weg omhoog kunnen vinden. Al stijgende moet hij de weerstand op 511,52 nemen en direct daarna vindt hij dan het MA50 op zijn weg. Als hij dit obstakel ook heeft geslecht dan volgt de bovenzijde van het dalende kanaal. Maar alvorens positief te worden zal daarna ook nog de weerstand op 530,03 opgeruimd moeten worden. Deze hele trits van weerstanden zal niet gemakkelijk te overwinnen zijn. In ieder geval zal het niet in één ruk omhoog gebeuren. Maar het is beter af te wachten tot de gehele serie obstakels onder de koers ligt alvorens een long positie in te nemen. Men moet dus misschien een winst van zeg 45 punten derven, maar het ontlopen van de kans dat men gevangen wordt in een voortzetting van de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is veel belangrijker.

De Rente

Al langere tijd wijzen wij erop dat er een stijging van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar in de lucht hangt. Maar telkens blijkt de ontwikkeling tegen te vallen. Toch zijn de indicatoren in de dag- zowel als in de week- grafiek stijgende. Wij gaan ervan uit dat er een dezer dagen een verlichting komt in het rentegebeuren.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar is op zijn weg terug. Dalende indicatoren en negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken komt men tegen in de grafieken. Steun ligt er op 86,9.

De prijs van een vat Brentolie

Het begon er weer mooi uit te zien, maar afgelopen week daalde de prijs van een vat Brentolie toch weer opnieuw. Maar het leed lijkt voor de olieboeren binnenkort geleden te zijn want het ziet er naar uit dat met een dieptepunt van US$50,5 het ergste achter de rug is.

De prijs van een troy ounce Goud

Langzamerhand ziet men dat de prijs van een troy ounce Goud hoger komt te liggen, maar de top van mei van dit jaar werd nog niet gebroken. Voor beleggers, die zich voorbereiden om positie in te nemen, zij er op gewezen dat het Zilver nu ook aan het uitbreken is en gezien hert feit dat dit edele metaal ver is achtergebleven bij de prijsontwikkeling van het Goud moeten hiermede betere resultaten te behalen zijn.

Strategie

Het is tijd voor korte termijn handelsposities. Wij hadden al een EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Fonds aangekocht, een week te vroeg wel te verstaan, maar wij zijn niet ongelukkig met deze positie, want de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken lijkt nu dan toch begonnen te zijn.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

2 januari 2019 10.00 PMI-cijfers Industriële activiteit in Europa en Duitsland
4 januari 2019 10.00 PMI-cijfers Dienstensectoren in Europa
4 januari 2019 11.00 Inflatiecijfers Europa
8 januari 2019 3.00 Handelsbalanscijfers China

Beleggers moeten rekening houden met meer nieuws op het front van de handelsfricties tussen China en de VS.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 31 december 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.