Een katapultreactie en daarna?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-07-01: 307,31)

Zoals uit de daggrafieken was af te leiden veroorzaakte het besluit vrijdagnacht een katapult reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de beurzen. In Nederland betekende dit meteen een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, maar Nederland stond hiermede helemaal alleen. Wij laten Amsterdam dus even links liggen en gaan naar de daggrafiek van de DAX.

Figuur 1

In Duitsland kan men nog niet spreken van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken (ook niet in de Verenigde Staten). Men kan in de hierboven staande grafiek een Head and Shoulderpatroon in wording herkennen. Er zijn duidelijk drie bodems gevormd, maar de laatste (de rechter bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken) moet nog uitbreken boven de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken om het patroon af te maken. Daarvoor moet de slotkoers van de DAX boven  6.416 uitkomen. Als dit gebeurt dan is er een onmiddellijk doel te berekenen van 6.877. Deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken ligt in de lijn van de verwachting want men ziet nog steeds positieve divergenties, althans op dagniveau. Ook de sentimentindicatoren zoals de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken zijn positief.  Alleen een negatief signaal gaat uit van de AD-lijn in Nederland, deze blijft achter maar zolang het de enige is tillen wij daar niet zo erg aan. Echter op iets langere termijn bezien kunnen er problemen opkomen. Hiervoor laten wij hieronder in figuur 2 opnieuw de DAX zien, maar nu op weekbasis.

Figuur 2

U ziet in figuur 2 eenzelfde patroon (een Kopschouderpatroon), maar hier is hij omgekeerd. Lag het hoofd in de daggrafiek onder dan ligt het hier boven de twee schouders. Het patroon in figuur 1 was een omgekeerd patroon dat bullish is. In de weekgrafiek ziet men een normaal patroon dat bearish is. Maar ook in de week is hij nog niet af. De rechterschouder moet nog worden afgemaakt hetgeen betekent dat hier de koers eerst nog een nieuwe lagere top moet zetten, dan moet dalen tot aan de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken, gaan dalen en daarna door die neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken heen moet breken, wil er sprake zijn van een voltooid patroon. Als het H+S patroon in de daggrafieken zich gaat completeren en zelfs het doel van 6.877 zou worden bereikt, dan is het H+S patroon in de weekgrafiek nog steeds in takt, althans kan het dan nog steeds door een daaropvolgende daling gecompleteerd worden. Wij hebben de tekst “RS?” In figuur 2 geplaatst daar waar 6.877 wordt bereikt. U ziet dat de DAX zou moeten stijgen tot boven 7.194 (de vorige top) om het gevaar van deze bearish H+S te elimineren. Het was dus een mooie uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken afgelopen vrijdag, maar het is niet voldoende om zekerheid te geven aan de belegger. De markt blijft deze onzekerheid afgeven totdat de vorige top op 7.194 (in Amsterdam 337 voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken) gebroken is en daarvoor moet nog een lange weg worden afgelegd.

De maand

Helaas geven de maandgrafieken nog geen enkel signaal af dat ze met hun dalende tendens willen breken. Dit is dus een tweede aanwijzing dat men zeer voorzichtig moet zijn met longposities zolang de cruciale niveaus niet zijn gebroken. Dit technisch-negatieve langere termijn beeld heeft natuurlijk alles te maken met de besluiten in Brussel afgelopen week. Men moet verwachten dat de financiële wereld niet erg tevreden zal zijn met de lange tijd dat het gaat duren alvorens het bankentoezicht in werking is en ook met het feit dat de banken weliswaar financiering (en toezicht) krijgen maar in veler ogen nog even rot zijn als vóór de discussies in Brussel.

Overigen

Ook in de andere waarden, die wij regelmatig bespreken zijn in de afgelopen week grote sprongen gemaakt. Maar er is nergens sprake van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. De rente zit in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die wat ons betreft vooralsnog van beperkte omvang zal zijn. De olie en het goud zitten ondanks hun forse sprongen afgelopen week nog steeds in een daling, die nog niet is afgelopen. De dollar lijkt zijn top te hebben bereikt, maar het is nog te vroeg om daar een definitief uitsluitsel over te geven.

Onze Strategie

Wij gaan door met het innemen van posities, maar wij blijven zeer gespinsd op het behalen van de hierboven beschreven doelstellingen.

Post Scriptum

Wij worden er regelmatig op gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 2 juli 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.